Strijd tegen milieuvervuiling in China voortgezet

China continueert de regelmatige milieu-inspecties. De overheid zet de strijd tegen milieuvervuiling en tegen milieuovertreders voort. Dit in het kader van ‘drie zware gevechten’ die de regering met hulp van de ambtenaren en de bevolking wil leveren tot 2020.

He milieuministerie heeft verslag gedaan van de voortgang op het gebied van inspecties en strijd tegen milieuvervuiling.

Regionale inspecties en de gevolgen

In China hebben 404 ambtenaren in 10 provincies en regio’s zich moeten verantwoorden voor de nationale overheidscontrole op het milieu. Ze hadden onvoldoende aandacht besteed aan het verhelpen of voorkomen van milieuschade in hun werkgebied. Dat was vastgesteld tijdens inspecties uitgevoerd tussen 30 oktober en 6 november, aldus een verklaring van het ministerie voor Ecologie en Milieu. In totaal zijn 32 personen gedetineerd en is er voor meer dan 33 miljoen yuan (4 miljoen euro) boetes opgelegd. De regio’s die onder de loep kwamen waren: Shanxi, Liaoning, Jilin, Anhui, Shandong, Hubei, Hunan, Sichuan, Guizhou en Shaanxi.

Drie-zware-gevechtenformule

Zoals bekend hebben de 40 jaren van ongekende economische groei ook nevenschade meegebracht. Het ‘leergeld’ dat China heeft betaald: smog, vervuilde waterlopen en gifgronden. Die pollutie aanpakken is een van de zogenaamde ‘drie zware gevechten’ die China de komende drie jaar wil voeren en winnen. Het eerste is het voorkomen en ontmijnen van grote risico’s. Dat slaat vooral op financiën waar de overheid een voorzichtig beleid voert en een striktere regelgeving toepast. Het tweede strijdperk is dat van de armoede. China heeft van alle landen in de wereld daaraan veruit de grootste bijdrage geleverd. De regering is nu echter door doelgerichte maatregelen bezig de laatste miljoenen burgers boven de armoedegrens uit te tillen.

Steun van de bevolking

De andere strijd die met recht en reden zwaar en ingewikkeld wordt genoemd is die voor het leefmilieu. De overheidsinspecties krijgen hierbij ook de goedkeuring, steun en informatie vanuit de bevolking. Er groeit een legertje ngo’s, burgerwetenschappers, internetgebruikers met hart voor het milieu.

Bronnen: Xinhua, People’s Daily, newsecuritybeat.org (Amerikaanse ecologische website)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *