Tag: fraude

Controle van p2p (peer-to-peer) netwerken

Na enkele spectaculaire oplichtingsverhalen door bedrijven met p2p netwerken, is de overheid begonnen met een grondige controle van de sector. Er komen even geen nieuwe initiatieven bij. Van de bestaande firma’s geeft een aantal het op. Zopas kondigde Shanghai een regelgeving aan die wel eens de trend zou kunnen zetten voor andere.

Op een groen blaadje 225

$ 30 miljard in slim transport Voorzitter Wu Zhongze, van de China Intelligent Transportation Systems Association , heeft naar aanleiding van het 22-ste ITS World Congress in Bordeaux aan Xinhua verklaard dat China tegen 2020 van plan is om $ 30 miljard te gaan investeren in slimme transportsystemen. Hij vond dat de voorbije jaren snel vooruitgang is gemaakt en noemde het nationaal informatiesysteem voor motorvoertuigen en bestuurders: ID kaartsystemen voor openbaar vervoer die verbonden zijn…

Maatschappelijke discussies rond doodstraf (update)

Mag men iemand terechtstellen wegens zuiver economische misdaden?  Enkele recente rechtszaken wakkeren deze en aanverwante discussies bij het publiek aan. De zaak Wu Ying is typisch. Het Hooggerechtshof van de provincie Zhejiang heeft in januari in beroep het doodsvonnis tegen  zakenvrouw Wu Ying wegens grootschalige afzetterij met illegaal verzamelde spaarcenten bevestigd.Ze ging echter in cassatie bij het Opperste Gerechtshof in Beijing en die gelastten een nieuw proces in Zhejiang. Dat nieuwe proces heeft nu geleid…

Naieve Chinezen bijten in lokaas van snel gewin.

Pyramide schema’s via internet maakten in 2010 ongzveer 40 miljoen slachtoffers in China; de omzet ervan bedroeg liefst 6 miljard yuan. Aldus een recent rapport van China e-Business Research Center uit Zhejiang en China Anti-Pyramid Selling Association te Beijing. In een pyramideschema krijgt iedere deelnemer een commissie op de verkoop die hij/zij kan realiseren. De truc bestaat erin nieuwe mensen te recruteren die voor u verkopen; daarvoor krijg je een premie plus een deel van…

Fraude in waterzuivering

China’s Nationale Auditdienst heeft ontdekt dat 13 bij waterzuiverings-projecten betrokken provincies voor in totaal 515 miljoen yuan fraude hebben gepleegd. Zeven provincies hebben 403 miljoen yuan van een speciaal milieufonds voor andere doeleinden misbruikt en vier andere maakten valse uitgaven met het doel om fondsen op te strijken. Dertien provincies hebben voor 3,6 miljard yuan van gelden voor waterzuivering van afvalwater ofwel verkeerdelijk aangewend ofwel niet geïnd. De Auditdienst is daarnaast aan het navlooien of er fraude…