De sociale stand van zaken 8

-Kort sociaal nieuws-

Kost geneesmiddelen min 25 %
–De prijs voor essentiele geneesmiddelen zijn de laatste 2 jaren in buurtklinieken met een kwart gedaald zo deelt het ministerie van Volksgezondheid mee. De daling kwam er na een hervorming die startte na augustus 2009 en die natiewijd werd geïmplementeerd. De hervorming hield in dat door de overheid betoelaagde buurthospitalen de essentiële geneesmiddelen voorschrijven tegen kostprijs
1,2 miljard gedekt door ziekteverzekering
De drie systemen voor ziekteverzekering dekken momenteel 1,2 miljard personen of 95 % van de Chinese bevolking: dit is 154 miljoen meer dan in 2008. Het gaat om dit voor de stedelingen met werk, de stedelingen zonder werk en het landelijk coöperatief systeem. 8 miljoen gepensioneerden van bankroete onderneming en bedrijven in financiële moeilijkheden zijn nu ook gedekt. Nu ligt de klemtoon van het verder uitbouwen van het landelijk systeem. In juni waren daar 832 miljoen personen aangesloten of 90 % van de landelijke. Naar verluidt zouden ze nu tot 70 % van hun kosten terugtrekken waar dit vroeger maar 50 % bedroeg.
Levensverwachting: 73,5 jaar
De laatste 25 jaren is de levensverwachting gegroeid van 68 jaar tot 73 jaar, aldus een rapport dat voorgesteld werd op een ASEAN-conferentie over bevolking en gezinsplanning. China heeft 400 miljoen gezinnen en de bevolking zal tegen 2015 1,4 miljard omvatten. Dan zal de werkende bevolking een hoogtepunt bereiken en de veroudering versnellen.
Naar halvering melaatsheid
China is van plan het aantal gevallen van melaatsheid tegen 2020 te halveren, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Tegen 2015 moet het aantal gevallen teruggedrongen zijn tot 1 per 10.000, wat 20 % minder is dan in 2010 en tegen 2020 moet het 1 geval zijn op 100.000, een halvering tegenover 2010. Sinds het ontstaan van de VRC heeft China gratis 500.000 melaatsen behandeld.
Naar regeling rechten geesteszieken
Eind deze maand wordt een lang verwacht ontwerp van wet op de rechten van de geesteszieken aan de wetgever voorgelegd. Bedoeling is onwettelijke hospitalisatie te verhinderen en de rechten van de psychisch zieken te beschermen. Het ontwerp heeft reeds 10 maal een herziening ondergaan gedurende de voorbije 26 jaar en probeert hun recht op onderwijs, werk en privacy veilig te stellen. 100 miljoen Chinezen hebben psychische afwijkingen en 56 miljoen krijgen geen afdoende behandeling. Het aantal ernstige gevallen dat momenteel 16 miljoen bedraagt, stijgt nog vooral onder de vrouwen.  Het ontwerp bepaalt dat de patient zijn instemming moetgeven tot hospitalisering tenzij hij een gevaar betekent voor zijn omgeving.
Guangdong klaar met geluk index
De provincie Guangdong is klaar met het uitwerken van een “geluk index”. Bedoeling is te meten hoe gelukkig de bevolking van een lokaliteit is. Deze maatstaf bestaat uit objectieve en subjectieve factoren. Bij de objectieve factoren behoren werk, inkomen, onderwijs, cultuur, gezondheid, huisvesting, sociale diensten. Bij de subjectieve hoe de bewoners zich voelen over hun persoonlijke ontwikkeling, kwaliteit v.h. leven, geestelijke ontwikkeling. Om de provinciale index te berekenen zullen 6900 personen worden bevraagd.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *