Tag: Guangzhou

ook Kanton

Afrikanen in Guangzhou: rijk, maar eenzaam

In Guangzhou leven officieel 16.000 Afrikanen waarvan een derde kwamen om te studeren en twee derden om zaken te doen. Uit een opiniepeiling blijkt dat een vijfde van zij die handel drijven meer dan 30.000 yuan per maand verdienen. Toch voelt de helft van hen zich eenzaam niet enkel wegens discriminatie, maar ook omwille van het systeem waarbij de buitenlander zelfs na gehuwd te zijn met een Chinese niet de nationaliteit verwerft. Met de economische…

De herontwikkeling van oude buurten in Guangzhou en Shenzhen

De provincie Guangdong heeft een drievoudige politiek om oud patrimonium een nieuwe bestemming te geven: oude fabrieken en werkplaatsen verhuizen uit het stadscentrum naar nijverheidszones en oude stadsdelen krijgen een nieuwe functie, maar daarover moeten de bewoners hun fiat geven. Het moeilijkst is de operatie in de stadsdorpen waar ook een gekwalificeerde meerderheid binnen het dorp akkoord moet gaan met de plannen tot herbestemming.

Stadsplanning in Guangzhou en Shenzhen

In een eerste artikel vergelijken we de evolutie van de stadsplanning in de eeuwenoude stad Guangzhou (Kanton) met deze in nieuwkomer Shenzhen. Deze planning vertoont zowel verschillen als gelijkenissen zoals het grondtekort. In een volgende aflevering onderzoeken we de herbestemming van oude sites in beide steden en meer bepaald wat met de voormalige stadsdorpen gebeurt.

Guangzhou heeft eigen renovatiemodel

Sanjiu of de “drie oude” heet de renovatiepolitiek van de stad Guangzhou die daarmee zowel oude dorpen, oude stadsdelen als oude fabrieken wil vernieuwen. Om de vernieuwing te financieren worden de gebruiksrechten van de gronden in openbaar opbod verkocht. Te Foshan werd in 2008 vastgesteld dat de quota gronden die mochten gebruikt worden in 2020 al opgebruikt waren. Het betreft een algemeen probleem in de Parelrivierdelta die jaarlijks 10.000 ha bouwgrond te kort komt. Een…

De stand van zaken 140

Neder Belgisch melkpoeder gegeerd De Telegraaf meldt dat Nutricia op grote schaal babymelkpoeder verkoopt aan China. Uit vrachtbrieven blijkt dat in de eerste week van december zestien containers met elk 20.000 pakken Nutrilon verstuurd werden via Maersk naar Hong Kong.  De Chinezen zouden voor Nutrilon drie keer de Nederlandse prijs betalen. Volgens Nutricia zijn de leveringen bedoeld om te verhinderen dat Chinese melkrunners het poeder opkopen in de grootwarenhuizen maar naar verluidt is de toestand in…

Peking waarschuwt Hongkong voor verlies competitiviteit

Voorzitter Zhang Dejiang van het Algemeen Volkscongres heeft vertegenwoordigers uit Hongkong gewaarschuwd dat hun stad haar concurrentiekracht dreigt te verliezen als niet meer de economische ontwikkeling beklemtoont wordt.  Het is een feit dat de huidige havenstaking in de kaart speelt van de havens in Guangdong die overigens sterk zullen uitbreiden in de toekomst.   Zhang Dejiang is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Volkscongres en de nummer drie binnen de hiërarchie. Tijdens de eerste vergadering…

Kanton hertekent ontwikkelingsplan

Kantons burgemeester Chen Jianhua heeft meegedeeld dat zijn stad de stadsplanning heeft omgegooid in de zin van meer aandacht voor een leefbare stad met lage uitstoot en intelligente ontwikkeling dan puur het nastreven van een hoger brp zoals in het verleden. De burgemeester verklaarde op de toekenning van een prijs voor stedelijke innovatie dat zijn bestuur in september een nieuw plan voor stadsontwikkeling heeft aanvaard dat een antwoord biedt op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.…

De sociale stand van zaken 22

Migrantennieuws –*Het percentage van migrantenkinderen in Peking, Shanghai en Kanton die geen school lopen, ligt hoger dan het nationaal gemiddelde aldus een rapport van het Bevolkingsbestuur. 60 % van de migranten brengen hun kinderen mee. In Peking lopen 82 % van die kinderen school en in Kanton bedraagt het 56%. 3,5 % van deze kinderen gaan helemaal niet naar school in Peking; dit bedraagt 5,1 % in Shanghai en is 5,3 % in Kanton. *30…

De stand van zaken 104

Cijfers juli: Laagste inflatie –De cijfers van juli zijn bekend. De inflatie bedroeg 1,8 %, het laagste cijfer sinds 30 maanden. De nijverheidsproductie steeg echter ook “maar” met 9,2 %, minder dan verwacht. De kleinhandel groeide met 12,2 % inflatie verrekend. Op jaarbasis was er maar 1 % meer export, terwijl de groei in juni nog 11 % bedroeg. De import steeg met 4,7%, ook minder dan de 6,3 % van juni.  De FT merkt…