Regering keurt Guangzhou ontwikkelingsplan goed

De regering heeft vrijdag het ontwikkelingsplan van de stad Guangzhou goedgekeurd, zij het dat ze meer integratie van het verkeer wil met Hongkong en Macao. Zondag vaardigde de regering haar reglement inzake stadsplanning uit waarbij onder meer scherp toegezien zal worden op het zuinig omspringen met de schaarse bouwgronden.

PRD (1)Guangzhou mag zich van de regering tegen 2020 ontwikkelen tot een internationaal handelscentrum en regionale transport hub met een bevolking van 18 miljoen bewoners. De zuidelijke metropool telt nu 13 miljoen inwoners. Vraag is of zo’n toename realistisch is want hoewel nog altijd migranten blijven toestromen in de Parelrivierdelta wordt het leven er duurder voor de gewone migrant terwijl de meer geschoolden naar Shenzhen trekken.
Guangzhou wil met het nieuwe plan het prestige herwinnen dat het decennia geleden had toen de stad het economisch venster bij uitstek was van China tegenover de buitenwereld. Hoewel de regering het plan goedkeurde, benadrukt ze de noodzaak van een holistische benadering bij de uitbouw van infrastructuur in de Parelrivierdelta: er wordt vooral aan Guangzhou gevraagd om wegen, spoor-, lucht- en havenverbindingen te integreren zowel met Hongkong als met Macao. Ook wordt de hoofdstad van Guangdong aangeraden om in de pilot vrijhandelszone te Nansha een nieuw samenwerkingsmodel met deze twee speciale gebieden uit te testen. Zo zou de ‘One road, one belt’-strategie van de nieuwe zijderoutes- vooruitgang kunnen maken met Guangzhou als cruciale uitvalsbasis.
Volgens het blad de South China Morning Post beschikte Guangzhou in het verleden niet over de volle guangzhovervwregeringssteun bij de ontwikkeling van zijn haven en luchtvaart installaties en dit om Hongkong niet voor het hoofd te stoten. Gezien Hongkong interne moeilijkheden kent en minder vriendelijk aankijkt tegen het vasteland, speelt deze zorg nu minder aldus een door het blad geciteerd onderzoeker. Volgens de Hongkong afgevaardigde in het Volkscongres Professor Priscilla Lau Pui-king herinnert het plan er aan dat Hongkong een geïsoleerd eiland dreigt te worden indien het niet samenwerkt met de buurtsteden in de Parelrivierdelta. Volgens haar beschikt Guangzhou over een groter ontwikkelingspotentieel dan Hongkong dat enkel focuste op diensten en financiën. Daartegen argumenteert professor Leo Sin Yat-ming van de Chinese University of Hong Kong dat deze buurtsteden Hongkong brede mogelijkheden bieden omdat hun internationalisering zowel financieel – als legaal talent veronderstelt, waarin Hongkong uitmunt.

Stadsplanning.

ÉîÛÚÃñÖڼеÀ»¶Ó­°ÂÔËÊ¥»ð
Zondag heeft de regering twee maanden na de Central Urban Work Conference ook richtlijnen uitgevaardigd over stadsontwikkeling in het algemeen. De sprankelende steden moeten meer leefbaar en groen worden. Het document dat zowel uitgaat van de regering als van het CC bij de CPC werd opgesteld na onderzoek door het Ministerie van Huisvesting en Stedelijk-Rurale ontwikkeling en 29 betrokken departementen. De richtlijnen willen vooral dat de steden niet uitgroeien boven wat hun natuurlijke middelen toelaten. 3 steden tellen al meer dan 20 miljoen inwoners, 3 andere meer dan 10 miljoen.
Prioriteit wordt verleend aan de bescherming van landbouwgrond terwijl zorgzaam omgesprongen zal worden met bouwgronden. Aan de stadsplanners wordt ook gevraagd bij het ontwerpen van de stedelijke landschappen, de lokale karakteristieken te respecteren. Uiteraard wordt ook de klemtoon gelegd naast het uiterlijk van de gebouwen op milieubehoud en energiebesparing. Binnen 10 jaar zou een derde van de gebouwen prefab moeten zijn. Om de stadsuitbreiding te controleren moeten de steden verschillende methodes toepassen zoals sensing per satelliet zodat onwettelijke bouwwerken gedetecteerd kunnen worden. Het land geeft zich ook vijf jaar om onwettelijke bouwsels te inspecteren en op te ruimen. Tegenover overtreders zal de strafwet worden verbeterd.
Tegen 2020 moet de krotbestrijding klaar zijn en moeten ook de stedelingen met laag inkomen over een goede en steden5betaalbare woning beschikken. De bouwstandaarden en de kwaliteit van de projecten zullen verbeteren. De richtlijnen pleiten ook voor meer verkeer en toegankelijkheid van afgesloten buurten. Van de steden wordt eveneens verwacht dat ze binnen 5 jaar klaar zijn met het opstellen van een plan ter bescherming van hun historisch en cultureel erfgoed. Tegen 2020 zou in grote steden met meer dan 5 miljoen inwoners minstens 40 % van de stedentrips met het openbaar vervoer moeten gebeuren, terwijl 30 % nagestreefd worden in steden met een miljoen inwoners.
Bron: SCMP, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *