Tag: onderwijs

42 miljoen migranten kregen vorig jaar opleiding

Vorig jaar kregen niet minder dan 42 miljoen migranten een opleiding, aldus cijfers van het ministerie van onderwijs. Daarmee liggen deze 7,6 % hoger dan het jaar voordien en 42 % hoger dan aanvankelijk het doel was. Het is vooral het uitbreken van de financiële crisis en het verminderen van de export die de Chinese regering aanzette de werkloze migranten door het aanbieden van opleidingen te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. 8…

Onderwijs: meer geld en gelijke kansen

 China wil tegen 2012 zover zijn dat het 4 procent van het bruto binnenlands product aan onderwijs uitgeeft (dit was in 2008 nog maar 3,48 procent). De uitdaging die het streefdoel inhoudt moet niet worden onderschat omdat er ook andere sectoren zijn die dringend behoefte hebben aan geld zoals landbouw, wetenschap en technologie, gezondheidszorg en sociale  zekerheid. De doelstelling van vier procent is een belangrijk aspect van het gelijkekansenbeleid dat de boventoon zal krijgen in…

Straffen bepaald voor academische fraude

China dat kampt met een wijd verspreid gebruik van plagiaat in academische middens, zal in het vervolg optreden tegen academici die hun artikels gewoon overschrijven van anderen. Een verworven titel kan zelfs worden ingetrokken. In December kwam aan het licht dat in 2007 twee onderzoekers uit een Jiangxi-universiteit  zeventig nepartikels hadden gepubliceerd. Zelfs het blad “The Lancet” waarschuwde Beijing vorige maand voor het probleem. Hoewel het Ministerie van Onderwijs in theorie een zero-tolerantie hanteert, wees…

Kan Brussels onderwijs iets leren van Shanghai?

Dit jaar wil Shanghai als eerste stad in China het schoolprobleem voor migrantenkinderen oplossen. Doordat de migrantenkinderen geen domicilie hebben in de grootsteden konden ze niet terecht in de gratis staatsscholen. Blijven de privéscholen, dikwijls door migranten zelf opgericht, maar betalend en slechter van kwaliteit. Om de staatsscholen toegankelijk te maken en de privéscholen gratis en goed, pompte de stad in 2009 zowat 370 miljoen euro extra in het onderwijs. Van de 400.000 migrantenkinderen volgen er…

Blauwdruk vernieuwd onderwijs straks publiek

Premier Wen Jiabao heeft de afgelopen maand vijf fora met deelname van onderwijsdeskundigen  gewijd aan het opstellen van richtlijnen voor de hervorming van het onderwijs. Minister van Onderwijs Yuan Guiren verwacht dat de blauwdruk voor de hervorming van het onderwijs na de nieuwjaarsperiode publiek wordt gemaakt. Het nadenken over een reorganisatie van het onderwijs op lange termijn begon reeds in de zomer van 2008. Tussen 11 januari en 6 februari heeft premier Wen Jiabao zich zelf…

Arm Tibet? Niet echt.

Tibet  evolueert snel weg van het stereotype beeld van straatarme regio. In het jaar 2000 was nog twee derden van de bevolking in de Autonome Regio Tibet officieel arm. In 2009 nog slechts tien procent. De armoedegrens in Tibet lag op 130 euro  per jaar, en is in 2006 opgetrokken tot 170 euro.In de rest van China ligt de grens op 120 euro. Tibetaaanse boeren en herders hebben al 7 jaar op rij hun inkomen met meer dan 10%…

Onderwijs in actie in Sichuan

Honderden leraren van privéscholen hebben gestaakt in Chengdu (Sichuan, de provincie die in 2008 getroffen werd door een zware aardbeving).  Ze protesteerden hiermee tegen lage salarissen en abominabele werkomstandigheden. Het onderwijzend personeel van de Chengdu Foreign Languages School, eigendom van de Derui Group (vastgoed, transport, medische dienstverlening, binnenkort beursgenoteerd), onderhandelde met Yan Yude, de voorzitter van de groep en een van de rijkste burgers van China. Toen hij een salarisverhoging van 1000 yuan per maand…

Shanghai gaat migranten meer rechten geven

Van de 18,6 miljoen inwoners van Shanghai heeft één derde zijn officiële verblijfsplaats elders, met sociale discriminatie tot gevolg, want rechten op onderwijs, gezondheidszorg, … kunnen alleen in die plaats uitgeoefend worden. Het probleem verdwijnt niet, want de stad blijft nieuwe migranten aantrekken. Shanghai heeft echter een voorbeeldfunctie in China. In juni werd daarom een hervorming van het residentiesysteem gelanceerd: het werd gemakkelijker om officieel inwoner van Shanghai te worden, na drie tot zeven jaar…

Aantal ongekwalificeerde leraren vermindert

Het aantal onderwijzers zonder passend diploma verminderde van 300.000  in 2007 tot 243.000 nu. Dit werd door het ministerie meegedeeld op de dag van de leraren. Zo’n 71 % van de onderwijzers heeft nu het benodigde diploma. Het zijn vooral de landelijke gebieden die een gebrek hebben aan gekwalificeerd personeel, maar daar werken nu eenmaal 80 % van de onderwijzers. Bij de afgestudeerden willen de meesten werken in de stad. Zo blijft er nog steeds…

Academici willen werken voor staatsbedrijven

 Volgens een onderzoek van www.chinahr.com een bedrijf dat bemiddelt op het terrein van human resources, zoekt een meerderheid van afgestudeerden een baan bij een Chinees staatsbedrijf liever dan bij een buitenlandse multinational. In de top tien van de populaire bedrijven zijn alleen Procter&Gamble en Google te vinden. IBM en Microsoft worden wat minder aantrekkelijk. China Mobile en Bank of China zitten in de lift. De voorkeur zou dit jaar voor het eerst verschoven zijn en…