Tag: recht

Chinees tv-gala voor consumentenrechten

Consumenten zijn gewone burgers die hun zuur verdiende salaris zo goed mogelijk willen verdelen over de vaste lasten als huur, energie of voeding en dan hopelijk nog iets overhouden voor een welverdiende vakantie of onvoorziene uitgave. Een kat in de zak kopen is daarom een enorme bron van ergernis onder consumenten die constant aandacht van de overheid vragen. China doet dit op een opmerkelijke manier.

Criminaliteit verandert, gerecht moderniseert

Grotere welstand en een hoger technologisch niveau hebben een sterke impact op de criminaliteit in China. Het aantal geweldmisdrijven is sterk gedaald, nieuwe lichtere vormen van criminaliteit vormen een uitdaging voor het gerecht dat zich probeert aan te passen.

Twee visies op een Chinese rechtszaak en de veroordeling van een Nederlander (2)

ChinaSquare verzocht Lok, een lezer, om commentaar op het opiniestuk dat socioloog Eric Hendriks schreef in de NRC over een Chinese rechtszaak die in Nederland zorgde voor enige ophef. Hierbij dan: Enkele opmerkingen over de opinie van Hendriks in de NRC. Over de zaak zelf: Hendriks is socioloog (naar eigen zeggen) en geen advocaat of rechter. In hoeverre kent hij de grond van deze Chinese rechtszaak en de geldende wetgeving en praktijken in China? In…

Twee visies op een Chinese rechtszaak en de veroordeling van een Nederlander (1)

Eric C. Hendriks, socioloog aan de Peking Universiteit, schreef in de NRC een opiniestuk over een Chinese rechtszaak die in Nederland zorgde voor enige ophef. We geven hier enkele citaten uit zijn stuk en morgen het commentaar dat we, op ons verzoek, kregen van een lezer van ChinaSquare. Twee visies op een rechtszaak. De in Beijing woonachtige Nederlander Harm Fitié is eind juli tot vier en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op zijn…