Hongkong: Subversie of gebruik van democratisch recht?

In Hongkong zijn 53 personen gearresteerd op basis van de wet op de nationale veiligheid. Het is de eerste keer dat die wet op die schaal toegepast wordt. De belangrijkste beschuldiging is subversie. Maar is er echt sprake van subversie?

Op 1 juli 2020 werd de wet op de nationale veiligheid van kracht voor Hongkong. Ze maakt separatisme, collusie met buitenlandse krachten, terroristisch geweld en subversie strafbaar.

Sinds juli zijn ongeveer 40 personen individueel aangeklaagd op basis van de wet, vooral voor separatisme en samenspannen met het buitenland tegen Hongkong. Nog niemand is veroordeeld. Met de actie van deze week wordt voor het eerst een grotere groep geviseerd.

De voorbij maanden zijn wel al activisten van de protestbeweging in 2019-2020 volgens de gewone wetten van Hongkong veroordeeld voor het gebruik van geweld -zoals tijdens de bestorming van het parlement- en illegale betogingen. Een dozijn activisten die vrij waren op borg probeerden per boot naar Taiwan te vluchten maar werden door de Chinese kustwacht onderschept en veroordeeld voor illegale grensoverschrijding.

Georganiseerde subversie?

Bij de huidige arrestaties gaat het in alle gevallen om het organiseren van of deelnemen als kandidaat aan illegale voorverkiezingen in juli 2020. De bedoeling van deze voorverkiezingen was voor elke kiesomschrijving te bepalen welke oppositiekandidaat meest populair was. De anderen zouden zich terugtrekken en de sterkste oppositiekandidaat zou dan bij de parlementsverkiezingen in september de regeringsgezinde kandidaten verslaan.

Een aantal kandidaten had zich geëngageerd om indien de oppositie een meerderheid in het parlement haalde de regeringsbegroting te verwerpen tot het punt dat de regeringsleider Carry Lam zou moeten aftreden volgens artikel 52 van de minigrondwet en Hongkong onbestuurbaar zou worden. Rond dit punt bestonden echter meningsverschillen tussen meer gematigde en radicale opposanten. Volgens de organisatoren namen 610.000 personen deel aan de voorverkiezingen. De parlementsverkiezingen werden uiteindelijk omwille van corona een jaar uitgesteld.

De staatssecretaris voor Veiligheid, John Lee verklaarde op 6 januari: ‘De verdachten in deze zaak hebben samengespannen in een kwaadaardig plan om de speciale administratieve regio (Hongkong) te verlammen.’ Het plan, dat ook het uitlokken van rellen inhield en het bepleiten van internationale sancties tegen de regering van Hongkong, was erop uit de toekomst van Hongkong te vernietigen. De organisatoren zelf noemden het een ‘plan voor wederzijdse vernietiging’. De politie voert nu tegen de verdachten een onderzoek naar subversie en daarna is het aan het gerecht om te bepalen wat er verder moet gebeuren.

Volgens directeur Steve Li van de afdeling nationale veiligheid bij de politie van Hongkong is subversie de grond voor aanhouding van de verdachten. Hij verwees onder meer naar het ‘Tienstappenplan voor wederzijdse vernietiging’ dat in april vorig jaar gelanceerd werd door de academicus en belangrijkste organisator van de voorverkiezingen Benny Tai Yiu-ting. Die argumenteerde dat een verenigde oppositie er kon in slagen een meerderheid in het parlement te halen en vervolgens de regeringsleider kon dwingen om af te treden wanneer haar budget twee maal verworpen werd. Volgens hem zou Hongkong dan in chaos gedompeld worden wat er uiteindelijk zou toe leiden dat de Westerse landen effectief maatregelen zouden nemen tegen de Communistische Partij van China. Wederzijdse vernietiging dus.

Diverse groep

Volgens Li is het mogelijk dat nog meer personen aangehouden worden naargelang het onderzoek vordert. Hij verklaarde ook nog dat de organisatoren van de voorverkiezingen sommen van 4.000 tot 240.000 Hongkong dollar gaven aan personen die zich kandidaat wilden stellen. De sterk tegen de regering gerichte Apple Daily en de nieuwsportalen Stand News en In-Media die een rol speelden in de promotie van de voorverkiezingen moeten binnen de week bijkomende informatie leveren leveren maar liggen dwars in naam van de persvrijheid.

Onder de gearresteerden bevinden zich radicale oppositieleden, ‘lokalisten’ die eerder opkwamen voor afscheiding van China, maar ook meer gematigden. Zes personen worden beschuldigd als organisatoren van de voorverkiezingen, en de anderen waren kandidaat. Naast de al genoemde Benny Tai Yiu-ting, zijn er acht gewezen parlementsleden en een aantal leden van districtsraden. De woning van de bekendste activist Joshua Wong Chi-fung, die al in de gevangenis zit wegens geweld en illegaal betogen, werd doorzocht en hij zou in beschuldiging gesteld zijn. Ook de Amerikaanse jurist John Clancey, de schatbewaarder van Power for Democracy dat mee de voorverkiezingen organiseerde, is gearresteerd.

Helemaal onverwacht is de huidige actie niet. Al vóór de voorverkiezingen had de staatssecretaris voor grondwettelijke en nationale zaken Erick Tsang Kwok-wai gewaarschuwd dat het initiatief een inbreuk op de wet op de nationale veiligheid kon zijn. Enkele dagen na de voorverkiezingen had regeringsleider Lam gewaarschuwd dat een geplande actie om het bestuur te verlammen als subversief kon beschouwd worden.

Eerste reacties

Op het internet in Hongkong stellen tegenstanders van de regering dat ze met deze grootscheepse actie de oppositie bij de parlementsverkiezingen in september wil onthoofden.

Ronny Tong Ka-wah die voorzitter is van een gematigde pro-regeringspartij en onofficieel deel uitmaakt van de regering verklaarde dat het organiseren van voorverkiezingen zijns inziens niet als subversief kan beschouwd worden. Subversief zou het pas worden wanneer de verkozen oppositie elke budgettair voorstel van de regering effectief zouden blokkeren met het doel het besturen onmogelijk te maken.

Ook sommige oppositieleden bespelen hetzelfde thema. Ze wijzen er onder meer op dat niet alle gearresteerden het radicale ‘tienstappenplan voor wederzijdse vernietiging’ onderschrijven.

Het verbindingsbureau van de Chinese centrale regering in Hongkong steunt de politieactie tegen personen die de lokale wet op de nationale veiligheid overtreden.

De toekomstige minister van buitenlandse zaken van de VS, Anthony Blinken, spreekt over ‘een aanval op mensen die moedig strijden voor universele rechten’ en beloofde zijn steun aan het volk van Hongkong.

Guy Verhofstadt heeft er mee gedreigd in het europese parlement het pas afgesloten investeringsverdrag met China niet goed te keuren.

Bronnen: Asiatimes, China Daily, Xinhua, South China Morning Post.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Hongkong: Subversie of gebruik van democratisch recht?

  1. Ik lees in het artikel “De woning van de bekendste activist Joshua Wong Chi-fung, die al in de gevangenis zit wegens geweld en illegaal betogen, werd doorzocht en hij zou in beschuldiging gesteld zijn.”

    Kan Chinasquare Joshua Wong eens rechtststreeks aan het woord laten om zijn visie te geven?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *