Tag: statistiek

Engel coëfficiënt valt tot record laagte

De Engel coëfficiënt die het aandeel van voeding meet in de gezinsuitgaven viel vorig jaar verder met 0,9 % zodat volgens het National Bureau of Statistics nu de recordlaagte bereikt werd van 28,4%. De algemene regel houdt in dat hoe lager het cijfer uitvalt, des te welvarender het betrokken land of regio is.

Economische indicatoren blijven goed

In tegenstelling tot wat de Trump-heffingen beogen, bleven de economische indicatoren in oktober goed presteren. Zelfs in en uitvoer bleven snel groeien met respectievelijk 26% en 20%. De indicatoren blijven stabiel terwijl de structurele veranderingen verder gaan, aldus de officiële statistieken.

Vicepremier Liu He legt de economie uit

Na de bekendmaking van de statistieken voor de drie eerste kwartalen en op het ogenblik dat de beurs zich op een dieptepunt bevond, heeft vicepremier Liu He aan journalisten uitvoerig de toestand van de economie uiteen gelegd. Vrijdag werden overigens eveneens nieuwe belastingvoordelen voor particulieren aangekondigd.

Chinese economie blijft duurzaam groeien

Tijdens het eerste semester droeg het verbruik tot 78% bij van de economische expansie. Vooral tijdens de gouden vakantieweek werd aardig gespendeerd. De groei van vaste investeringen viel lager uit en dit werd veroorzaakt door minder geld dat naar de bouw ging. Tien miljoen nieuwe banen werden geschapen en de inflatie bleef miniem. De jaardoelstellingen zouden gehaald worden.

PMI-cijfers: economie gezond in juni (upd)

In juni bedroeg het officieel PMI-cijfer in het maakwerk 51,5 terwijl het cijfer in de diensten opliep tot zelfs 55. Het samengestelde cijfer komt uit op 54,4 wat bewijst dat de Chinese economie in goeden doen is en verder uitbreidt. Ook de Caixin-cijfers bevestigen dit.

Bnp groei bedroeg 6,9% in 2017

Het Chinees Bruto Nationaal Product groeide het afgelopen jaar met 6,9%. Het inkomen per hoofd steeg met 9% tot 25.974 yuan. Verwacht wordt dat dit jaar de omzet van de Chinese kleinhandel deze van de VS zal overtreffen.