Tag: vijfjarenplan

zie ook planning

De doelstellingen van het dertiende vijfjarenplan

Het nieuwe dertiende vijfjarenplan streeft naar innovatie, wil duurzaam zijn en op sociaal vlak ook vooruitgang boeken zodat tegen 2020 de bevolking een gematigd voorspoedig leven leidt. Dit blijkt uit de voorstelling van het plan door premier Li Keqiang.

Houdt het team van Xi Jinping vast aan staatscontrole van economie? (upd)

Publicisten in Washington komen tot de conclusie dat de Chinese leiders de marktwerking en de staatscontrole niet met elkaar in evenwicht zullen brengen. Een Britse marxistische Chinakenner denkt ook dat de regering zijn strikte controle over de economie niet gauw zal opgeven. Zij verwacht wel een geleidelijke liberalisering, maar vreest die niet. Het Centre for Strategic and International Studies van Washington heeft een rapport gepubliceerd met de titel ‘Perfecting China, Inc’. Scott Kennedy en Christopher…

13-de vijfjarenplan benadrukt ook biodiversiteit

China dat al de UN-doeleinden over biodiversiteit voor 2015 heeft bereikt, kijkt al verder de toekomst in. De acht krachtlijnen die het 13-de vijfjarenplan over biodiversiteit nastreeft zijn al bekend. Een doel hierbij is de arme bevolking in zuidwest China met zijn rijke fauna en flora, te doen omschakelen van een overexploitatie van gronden en bodemrijkdommen naar meer milieuvriendelijk toerisme.  China telt meer dan 35.000 plantensoorten, 8000 verschillende gewervelden en 28.000 soorten die in de zee…

"Chinese robots tegen 2020 voor helft made in China "

Het vijfjarenplan over robots heeft als doelstelling dat deze in China tegen 2020 voor de helft uit eigen land moeten komen. Voor industriële robots werden recentelijk vier standaarden uitgewerkt. In het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de bejaardenzorg, worden steeds meer androïde machines gebruikt. De robot-strategie is een onderdeel van de bredere ‘Made in China 2025’ strategie en volgens China Daily is het vijfjarig ontwikkelingsplan daartoe zo goed als klaar. Tegen 2020 zou de helft van de robots…

Vijfjarenplan China tot 2020 voor sociale vooruitgang en gestage groei

De algemene leiding van de communistische partij (CPC) is van maandag tot en met donderdag voltallig bijeengekomen. De kaderleden van het hoogste niveau hebben de grote lijnen uitgezet voor het 13e Vijfjarenplan. Dat is wat China, volgens het grappige promotiefilmpje ‘gaat doen van 2016 tot en met 2020’: sociale vooruitgang en een handhaving van de groei zullen de voorrang krijgen.

Partijplenum vergadert over 13-de vijfjarenplan

Van 26 tot 29 oktober komt het CPC-Centraal Comité voor een vijfde plenum bijeen, vooral voor het dertiende vijfjarenplan. Er wordt precisering verwacht van hoe een diensteneconomie meer banen kan scheppen. Bij de verdere uitwerking van de China 2025-strategie voor hightech fabricage speelt internet een belangrijke rol. Ook milieubehoud, energiebesparing en niet het minst het optrekken van het binnenlands verbruik blijven echter centraal. De meer dan 300 leden van de partijtop komen meestal eind oktober bijeen…

Eerste balans twaalfde vijfjarenplan

Deze maand komt het CPC centraal comité bijeen om het voorstel tot het dertiende vijfjarenplan te bespreken. Ondertussen zijn de eerste cijfers vrijgegeven over de prestaties van het huidige twaalfde vijfjarenplan dat een overgang naar een andere vorm van economie wil realiseren. Chinese groei op eenzame hoogte In tegenstelling tot westerse misverstanden zowel ter rechter- als ter linkerzijde werkt de socialistische markteconomie wel met een plansysteem en dit is de bevoegdheid van “De Nationale Ontwikkelings-…