Tag: waterzuivering

Op een groen blaadje 125

Strengere straffen voor vervuilers –China’s Hoogste Gerechtshof en Openbaar Ministerie hebben een gezamenlijk document uitgevaardigd dat strengere straffen oplegt aan milieuovertreders. De betere criteria voor de overtredingen en straffen zullen het werk van de rechters vergemakkelijken. In totaal worden 14 types van activiteiten als misdadig voor het milieu beschouwd. Activiteiten die resulteren in het feit dat 5000 personen moeten verhuizen of waarbij 30 personen vergiftigd worden, zijn misdadig. Zij die vervuilen in de nabijheid van…

Nieuwe ADB-Pdf’s over milieu

De “Asian Development Bank”  heeft dit jaar een aantal nieuwe PDF-studies over China gepubliceerd. Deze gaan over het milieu in het algemeen, transport, droogte en afvalslib. *Duurzaam milieu: De ADB erkent dat China tijdens het afgelopen elfde vijfjarenplan goede resultaten geboekt heeft in de vermindering van SO2, COD en de energie-intensiteit. De behandeling van stedelijk afvalwater groeide het afgelopen decennium 4,5 maal. De bebossingsgraad ligt twee jaar voorop op het voorziene schema. Duurzame energie wordt…

Wat met het afvalslib?

Elk jaar brengt China 22 miljoen ton afvalslib voort waarvan 80 % niet behandeld wordt.De toxiciteit er van wordt zelfs een groter probleem  dan de huisvuilstorten rond de steden. De 22 ton slib zijn dan nog enkel afkomstig van huishoudelijk afvalwater en bevatten niet het slib dat overblijft van industrieel afvalwater. Eind 2010 werd 34 miljard m3 van China’s afvalwater behandeld en dat komt zowat overeen met het gehele volume van de 3 Klovendam. Na…

Op een groen blaadje 90

Groene producten betoelaagd –China trekt gedurende één jaar 26 miljard yuan uit om groene producten te betoelagen en deze gaan van auto’s tot huishoudtoestellen. De toelage zal beschikbaar zijn voor airco’s, koelkasten en wasmachines, flatcreens en waterboilers die voldoen aan de regelingen voor  energiebesparing. Daarnaast gaat 2,2 miljard yuan ter stimulering van energiebesparende lampen/LEDs en 6 miljard voor auto’s met motoren van minder dan 1,6 liter; 1,6 miljard wordt voorzien voor energie-efficiënte elektrische machines. Ook…

Buitenlandse firma’s maken waterprobleem te gelde

Heel wat buitenlandse firma’s snellen China ter hulp voor haar waterproblemen omdat de overheid ook massale investeringen in de sector belooft. Zo wordt van de nood een deugd gemaakt. We overlopen enkele initiatieven van irrigatie tot waterzuivering. We hadden het in het verleden over de povere toestand van China’s waterstaat. Sinds 2008 heeft China 50 miljoen inwoners meer, maar de waterbronnen daalden met 11 % tot 2302 miljard m³. Zo beschikt China maar over 2100…

Op een groen blaadje 41

Kort milieunieuws Toelagenplan voor herders In de autonome regio’s Xinjiang en Binnen-Mongolië is een toelagenplan voor herders uitgewerkt dat het milieu ten goede moet komen. In Xinjiang wordt begrazing verboden op 10 miljoen ha en op 3 miljoen ha wordt het beperkt. Herders krijgen een toelage naar oppervlakte en ook een subsidie voor het inzaaien van gras. Tevens krijgen ze financiële steun bij de aankoop van petroleum en veevoeder. Het programma zou eind dit jaar…

Hoe troebel is China’s waterstaat?

Jim Rogers beweert dat de China-successtory maar door één probleem op de klippen kan lopen en dat is volgens hem het waterprobleem dat vooral in het noorden acuut is. We legden de delen van de puzzel bijeen en kwamen tot deze toch wel ontnuchterende bevindingen. China beschikt maar over één vierde van de gemiddelde watervoorraad per persoon in de wereld. 400 van China’s 655 steden kennen een waterschaarste, waarvan 110 een erge. Langs de zijde…

Rivieren in jeans-hoofdstad terug schoner

De komst van de jeans-sector heeft weliswaar jobs en welstand in Xintang geschapen maar ook vervuiling meegebracht. Recentelijk werden echter waterzuiveringsstations in werking gesteld waardoor de 4 rivieren in de stad terug schoner worden. Vervuilende verfbedrijven werden gegroepeerd in  een nijverheidszone met een apart zuiveringsstation. Dertig jaar geleden trok een zakenman uit Hong Kong met 40 oude naaimachines en 100.000 HK $ op zak naar de gemeente Xintang om er de eerste jeansfabriek op te…

Milieudoelstellingen 2011 bekend

De Chinese regering streeft er naar om dit jaar de uitstoot van de vier belangrijkste vervuilers met 1,5 % te verminderen vergeleken bij vorig jaar. Dit maakte milieuminister Zhou Shengxian bekend. De vier vervuilers zijn COD (Chemical Oxygen Demand), SO², ammoniak en NOx. De twee laatste zijn nieuw toegevoegd aan de milieuplannen van 2011 tot 2015. Minister Zhou Shengxian zei dat hoewel het land een snelle economische ontwikkeling meemaakt, tezelfdertijd het energieverbruik toeneemt en ook…

Op een groen blaadje 15

Kort milieunieuws uit China Pekings plan tegen files Peking heeft al 4,7 miljoen auto’s. Er rijden al minimaal 6,2 miljoen chauffeurs rond (bezitters van een rijbewijs) en de files worden steeds frequenter. Het bestuur heeft een plan tegen de files en begint ermee door het eigen wagenpark (700.000 overheidsvoertuigen) alvast niet meer uit te breiden. Parkeergeld wordt geheven volgens het principe ‘hoe drukker de zone, hoe hoger het parkeergeld’. In het centrum komen er 50.000 parkeerplaatsen bij; in de…