Tag: waterzuivering

Op een groen blaadje 6

Boomplanting langs Yangtze China heeft een driejarig programma van boomaanplanting tegen de erosie opgestart langsheen de Yangtze. Het programma wil gelden inzamelen bij zowel individuen als institutionele beleggers. Bedoeling is 253.000 ha langs de Yangtze met bomen te beplanten.  Partijleider Bo Xilai van Chongqing deelde mee dat Chongqing op 3 à 5 jaar tijd het beboste gedeelte langsheen de Drieklovendam wil optrekken van 22 % nu tot 65 %. Daartoe zal enkel in Chongqing alleen…

Op een groen blaadje 3

Conversie steenkool Op een energie-expo in de provincie Shanxi kwam de toekomst aan bod van steenkool. China is voor 68 % van steenkool afhankelijk voor energie en deze steenkool zal nog voor tientallen jaren dominant blijven. Voor de komende 40 jaar wordt het verbruik voorspeld van 90 miljard ton en dat is nog altijd 35 % van de totale energieconsumptie. Vraag is dus hoe dit kan gerijmd worden met de regeringsdoelstellingen om de CO²-uitstoot tegen…

Chongqing investeert in schonere Yangtze

De komende drie à vijf jaar zal Chongqing 10 miljard yuan spenderen om de bebossingsgraad over 600 km achter de Drieklovendam op te trekken van 22 % naar 65 %. Daarnaast zal Chonqqing, nog eens over drie jaar gespreid, 28 miljard uitgeven voor waterzuivering. Directeur Jia Zibang van China’s ‘Bestuur voor Bosbouw’ geeft toe dat de toestand van China’s grootste rivier ver van ideaal is. Ongeveer 400 miljoen personen over 19 provincies en 18 % van het…

De stand van zaken 8

“Helft woningen moet herbouwd worden” Volgens de ‘Southern Metropolis Daily’ vindt de onderzoeksafdeling van het ministerie van Huisvesting  en Stedelijk/Rurale ontwikkeling dat de helft van de bestaande huisvesting de komende 20 jaar moet herbouwd worden. De woningen van voor de bevrijding hebben hun tijd gehad; deze gebouwd tussen 1949 en 1979 zijn te rudimentair en de woningen die gebouwd werden tussen 1979 en 1999 voldoen niet aan de moderne vereisten, aldus de directeur van het…

“Meer steun voor waterzuivering”

Volgens insiders zou tijdens het komende twaalfde vijfjarenplan in totaal 150 miljard yuan worden uitgetrokken voor waterzuivering, zowel voor stations als voor het aanvoernetwerk. Het nieuws stond in het Chineestalige ’21st Century Economic Herald’. Het twaalfde vijfjarenplan, dat nu in voorbereiding is, loopt van 2011 tot 2016. Waterzuivering zou dus in totaal 150 miljard yuan (21  miljard $) toebedeeld krijgen, waarvan 77 miljard bestemd is voor het aanvoernetwerk. De rest van de fondsen gaat naar de…

Meer geld voor waterzuiveringsstations

Een op vier Chinese steden en zeven op de tien kantons beschikken niet over een waterzuiveringsstation. Om dat euvel te verhelpen, zal de regering de komende 2 à 3 jaar 90 miljard yuan besteden aan de bouw van nieuwe stations. Volgens gegevens van het ministerie bedroeg de graad van waterzuivering in 2008 66 %: in totaal zuiveren 1792 zuiveringsstations 99 miljoen ton water per dag. Niettemin beschikt een kwart van de steden en meer dan 70…

Fraude in waterzuivering

China’s Nationale Auditdienst heeft ontdekt dat 13 bij waterzuiverings-projecten betrokken provincies voor in totaal 515 miljoen yuan fraude hebben gepleegd. Zeven provincies hebben 403 miljoen yuan van een speciaal milieufonds voor andere doeleinden misbruikt en vier andere maakten valse uitgaven met het doel om fondsen op te strijken. Dertien provincies hebben voor 3,6 miljard yuan van gelden voor waterzuivering van afvalwater ofwel verkeerdelijk aangewend ofwel niet geïnd. De Auditdienst is daarnaast aan het navlooien of er fraude…

10.000 vechten met oproerpolitie over vervuiling

Duizenden dorpelingen uit Quanzhou zijn slaags geraakt met de oproerpolitie. Het protest is gericht tegen twee vervuilende bedrijven die volgens de actievoerders kanker veroorzaken. De politie loste twee waarschuwingsschoten en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Er werd niet gezegd hoeveel gewonden er waren. Het protest is gericht tegen een huidevetterij en een olieraffinaderij. Hun lozingen besmetten het drinkwater en veroorzaken kanker. Alles begon vreedzaam twee weken geleden, maar het protest groeide aan…

Waterzuiveringsstations gebouwd langs Songhuarivier

  De milieu-autoriteiten van de provincie Jilin hebben bekendgemaakt dat alle 36 kantons langsheen de Songhuarivier tegen volgend jaar zullen beschikken over waterzuiveringsstations. Daardoor zullen ze samen 1,46 miljoen ton afvalwater kunnen behandelen, aldus Wang Guocai, hoofd van de provinciale milieudienst. Deze stations vormen een gedeelte van de plannen om de vervuiling langsheen de Songhua onder controle te krijgen. Die plannen omvatten 86 projecten met een gezamenlijke investering van meer dan 5 miljard yuan over vijf…

Waterkwaliteit verbeterde lichtjes in 2008

De kwaliteit van China’s oppervlaktewateren is vorig jaar lichtjes verbeterd, hoewel de toestand ernstig blijft, aldus officiële cijfers van het ministerie. China deelt de kwaliteit van de oppervlaktewateren in in 6 categorieën, gaande van drinkbaar (categorie 1) tot te vervuild voor enig gebruik (categorie 6). Niveau 1 tot 3 is goed voor visserij en zwemmen. Op de 409 meetstations langs 200 rivieren was het water in 55 % van niveaus 1 tot 3, terwijl dat…