Terrorisme wettiger bestrijden in China

De strijd tegen het terrorisme mag niet leiden tot een terugval van de burgerrechten. Dat blijkt uit opvallende preciseringen in de Wet tegen het Terrorisme die voor het eerst in de maak is in China.

Het Permanent Comité, het hoogste orgaan van het Nationale Volkscongres, werkt sinds november 2014 aan een Wet tegen het Terrorisme en wil China zo zijn eigen bijdrage laten leveren aan de mondiale strijd tegen de politieke terreur.

Oefening tegen terrorisme

Oefening tegen terrorisme


Volgens de media is het geen toeval dat er nu een verfijning van de ontwerptekst komt, na de plotse toename van terroristisch geweld in de wereld en nu het bijna een jaar geleden is dat in Kunming, in de zuidwestelijke provincie Yunnan, een aanslag 29 slachtoffers eiste. De wetgevers zullen een centrum laten oprichten om dergelijke aanslagen te voorkomen. Ze ontwikkelen ook een meer nauwkeurige definitie van terrorisme. Uit die definitie is de term ‘bedoelingen’, uit een eerste ontwerp, weggelaten. De verwijzing naar ‘toespraken’ als aanzet tot terrorisme is gehandhaafd. Terrorisme wordt nu omschreven als ‘alle toespraken of activiteiten die, met geweld, sabotage of bedreiging, angst in de maatschappij zaaien, de openbare veiligheid in gevaar brengen en een bedreiging vormen voor organisaties van de overheid of de internationale gemeenschap’. De wet voorziet verder ook in voorzorgen tegen ‘het extremisme bij de verspreiding van een godsdienstige leer, met oproepen tot fanatisme, geweld of meningen die vijandig staan tegenover de maatschappij of de menselijkheid’. Het is voorts de bedoeling om het luchtruim beter te controleren en waakzaam te zijn met het oog op aanvallen of activiteiten met drones.

Informatiewinning

De politiediensten moeten in een onderzoek naar terrorisme enkel toegang krijgen tot gegevens over telefoon- en internetgebruik na een strenge procedure van toestemming. Ze mogen de informatie die ze dan verkrijgen uitsluitend gebruiken voor hun operaties tegen het terrorisme. Diezelfde regels zullen gelden voor het onderzoek naar activa, of het afsluiten, bevriezen of de beslaglegging van die (geld)middelen. De wetgevers hebben tot eind december het publiek geraadpleegd over de eerste versie van de wettekst, die werd opgemaakt naar aanleiding van de aanslagen die China de afgelopen jaren te verduren kreeg. Ook hebben ze naar rechtskundige experts geluisterd. Dat alles heeft hen waarschijnlijk geïnspireerd om de ‘bedoelingen’ uit de bepaling van strafbare oorzaken van terrorisme te halen. Liu Renwen, een bekend en officieel jurist vindt dat ook de ‘toespraken’ en de ‘maatregelen tegen extremisme’ niet in de wet thuishoren. Qu Xinjiu, een professor van de Universiteit voor Politieke en Rechtswetenschappen, brengt daartegen in dat het blijkbaar moeilijk is om extremisme precies in te vullen, want ‘er bestaat geen wereldwijd aanvaarde definitie’. De meeste en meest dodelijke aanslagen in China zijn gelieerd aan het separatisme en religieus extremisme onder bepaalde elementen in de Oeigoerse bevolkingsgroep, die ook banden zouden hebben met buitenlandse geestverwanten. Er loopt een discussie over de vrees of de aanpak van dat specifieke terrorisme, door mogelijke overdrijvingen, niet juist soms contraproductief is.

Context: de rechtsstaat

De nieuwe wet moet mede een verbeterde rechtsstaat en toepassing van de wettelijkheid bevorderen en garant staan voor de bescherming van de burgerrechten die deel uitmaakt van de socialistische rechtstaat. Het Hoogste Volksgerechtshof heeft overigens bevestigd dat China niet van plan is om de scheiding der machten en de juridische onafhankelijkheid zoals die ingevuld wordt in het Westen, over te nemen. De hoogste rechter van China, Zhou Qiang, heeft benadrukt dat  het socialisme met Chinese kenmerken de beste manier blijft om het land te regeren en te ontwikkelen. Het Chinese standpunt is dat het land de eigen, op zijn situatie toegesneden, mensenrechten laat vooruitgaan. Daarbij dient de strijd tegen het terrorisme tegelijk de bescherming van die rechten. Het is dus logisch dat er bij het nemen van preventieve en retroactieve maatregelen zorgvuldig wordt omgesprongen met de burgerrechten.
Xinhua, South China Morning Post, China News (http://www.ecns.cn), People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

6 comments for “Terrorisme wettiger bestrijden in China

 1. De Belgische krant De Morgen probeert het werk aan de redactie van de anti-terrorismewet belachelijk te maken door te schrijven:

  ‘denken’ zal de Chinezen in elk geval geen cel opleveren

  De journalist van DM moet eens een Engels – Nederlands woordenboek aanschaffen.
  In van Dale staat als tweede betekenis van ‘thought’: bedoeling, plan en als voorbeeld

  I am sure she had no thought of hurting him
  ik weet zeker dat het niet haar bedoeling was om hem te kwetsen.

  Misschien moeten onze Belgische journalisten bovendien ook eens andere bronnen raadplegen dan alleen de SCMP.

 2. In de People’s Daily lees ik dat het woordje “thoughts” is geschrapt. Als het alleen om dat woord gaat, dan is de betekenis inderdaad “gedachten”. Wordt “thoughts” gevolgd door “of”+werkwoord, of “to” +infinitief dan pas betekent het een bedoeling. Bv.:
  “gave up all thought OF winning”
  “had no thought TO go”

  • Citaat uit de PD: Terrorism is defined as “any speech or activity that, by means of violence, sabotage or threat, generates social panic, undermines public security, and menaces government departments or international organizations”. An earlier draft in October had included “thoughts” in addition to “speech or activity”..
   Wat kan er toen anders bedoeld zijn dan “toespraken of activiteiten en plannen die, met geweld…enz.”?

 3. Ik weet niet wat er in de oorspronkelijke Chinese tekst heeft gestaan. Maar ik begrijp uit de PD dat inderdaad de vertaling “thoughts” is geschrapt. Dat lijkt me vanuit de Chinese overheid een zinnige beslissing.

  • “Zinnige beslissing”, helemaal mee eens, Huub.
   Het stuit mij vooral tegen de borst dat de journalistiek over China nog steeds vooral journalistiek tegen China is.
   HLN.BE, de online versie van Het Laatste Nieuws, heeft het stukje dat in DM stond over “denken niet langer strafbaar” overigens woord voor woord overgeschreven (en vermeldt erboven Door: redactie). Zowel HLN als DM hebben het waarschijnlijk gewoon gekopieerd van ANP. “Churnalism” dat in de berichtgeving over China nog altijd bon ton is.
   Misschien moeten onze Belgische en Nederlandse journalisten bovendien ook eens andere bronnen raadplegen dan alleen de SCMP.

 4. wat zijn de Engelse en de VS definitie van terrorisme dan?
  want in de jaren 80 noemde de leider van deze 2 landen Nelson Mandela een terrorist. hij mag de VS niet eens binnen treden, omdat hij nog steeds in de terroristen watch list zit. pas in 2008 hadden de VS hem uit de lijst gehaald. China had de dalai lama nooit als een terrorist genoemd, maar met behulp van de CIA en India had hij wel wat gedaan dat erg op lijkt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.