Bestrijding armoede en vernieuwing platteland

De burelen voor armoedebestrijding gaan op in een nieuwe Nationaal Administratie voor Plattelandsvernieuwing. Dat staat in regeringsdocument nr.1, het document waarin traditioneel bij het begin van het jaar de landbouw- en plattelandsstrategie uiteen gezet wordt.

Hervestiging in Sichuan

China had zich tot doel gesteld per einde 2020 de extreme armoede uit te roeien. Die doelstelling is gehaald. Maar hier en daar zijn er bezorgde stemmen die erop wijzen dat armoede zonder volgehouden inspanning kan terugkeren. Ook president Xi en premier Li deden een oproep in die zin.

Het document nr.1, waarin de regering traditioneel bij het begin van het jaar haar politiek voor het platteland en de landbouw uiteenzet, speelt in op deze bezorgdheid. De burelen die instaan voor armoedebestrijding verdwijnen niet, maar gaan op in een bredere Nationale Administratie voor Plattelandsvernieuwing. De oprichting van deze dienst is op 15 februari aangekondigd. De administratie wordt geleid door hoge ambtenaren van het vroegere bureau voor armoedebestrijding. De transformatie moet in de volgende maanden rond zijn.

Bevolking van arme dorpen samenbrengen in kleine steden?

Tijdens de laatste fase van strijd tegen de absolute armoede kwamen de laatste en moeilijkste als arm geclasseerde arrondissementen aan de beurt. Een harde noot om kraken vormden dorpen met weinig economisch potentieel waarvan een groot deel van de actieve bevolking migreerde naar betere plaatsen. Om toch de doelstellingen te halen besloten lokale overheden soms een aantal dorpen op te geven en de resterende bevolking te concentreren in een nieuw stadje waar ook meer arbeidskansen zijn. Dit leidde op sommige plaatsen tot ongenoegen van de verplaatste dorpelingen en het is de vraag of ze uiteindelijk wel altijd en allemaal beter af waren. Een extreem voorbeeld van concentratie was Dezhou, een stad in de provincie Shandong; tussen 2008 en 2010 werden daar 60% van de plattelandsdorpen afgebroken.

Er kwam dus interne kritiek op deze strategie. Vanuit de VS werd bovendien de beschuldiging van slavenarbeid gelanceerd toen deze methode ook toegepast werd op sommige arme dorpen van Oeigoerse minderheden in Xinjiang.

Het document nr.1 zegt duidelijk dat afbreken van dorpen om ze samen te voegen tot kleine steden enkel kan met het volledig akkoord van de dorpelingen. De nieuwe administratie moet dirt proces standaardiseren.

Sommige experts, zoals Ding Feng die lang op plattelandsvernieuwing in de provincie Fujian gewerkt heeft en nu leider is van die vzw Ruan Yisan Heritage Foundation in Shanghai, pleiten echter voor het behoud van zoveel mogelijk traditionele dorpen.

Nog vijf jaar extra financiële steun

Het document nr.1 voorziet in meer geld uitgetrokken voor een betere opvoeding en gezondheidszorg op het platteland. Voorheen arme arrondissementen zullen tijdens een overgangsperiode van vijf jaar financieel ondersteund worden om te verhinderen dat sommige bewoners terug in extreme armoede vervallen. De hulp kan bijvoorbeeld dienen om de toegangswegen te verbeteren zodat de dorpelingen gemakkelijker handel kunnen drijven. Een bestaand plan om modeldorpen te ondersteunen wordt uitgebreid.

Bron: Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *