Virtuele energiecentrales  beheren energiestroom

De bouw van virtuele energiecentrales stijgt terwijl het land verder evolueert naar een meer duurzame energiemix waarbij hernieuwbare energie een almaar groter wordend aandeel in neemt.

Virtuele energiecentrale te Shenzhen Foto CGTN Disclaimer

Een virtuele energiecentrale maakt gebruik van geavanceerde technologieën en software  om gegevens te verzamelen over elektriciteit die is opgewekt uit gedecentraliseerde  bronnen zoals zonne-energiefaciliteiten op het dak, energieopslagsystemen en elektrische voertuigen. In tegenstelling tot conventionele energiecentrales wekken virtuele energiecentrales zelf geen elektriciteit op; maar beheren ze de energiestroom en optimaliseren ze de elektriciteitsvoorziening.

In Shanxi werden 15 virtuele elektriciteitscentrales afgewerkt.  Hun gecombineerde dagelijkse elektriciteitsproductie van 1.568 miljoen kilowattuur zou tijdens piekuren stroom kunnen leveren aan ongeveer 224.000 huishoudens per dag, aldus State Grid Shanxi Electric Power, een belangrijke bouwer van de centrales. Het bedrijf zegt dat de bouw van virtuele energiecentrales cruciaal is voor het optimaliseren van energiesystemen en ervoor te zorgen dat aan de groeiende vraag naar schone, betrouwbare en betaalbare energie wordt voldaan. De uitbouw van de centrales volgde nadat Shanxi in juni vorig jaar een actieplan lanceerde om de bouw en de werking van virtuele elektriciteitscentrales te regelen in het geval van stroomtekort  

Pioniers

Onlangs heeft China’s eerste project voor onderzoek naar industriële normen op het gebied van virtuele energiecentrales de goedkeuring gekregen van de overheid. Die zal de  technische normen verstrekken voor de toewijzing van middelen en de beoordeling van virtuele energiecentrales.

Shenzhen was vorig jaar de eerste om een reguleringscentrum voor virtuele stroomcentrales op te richten. Shenzhen werd recentelijk gevolgd door de provincies Jiangsu, Zhejiang en Shanghai.  Ze verzamelen voornamelijk stroom uit energieopslagfaciliteiten, laadpalen en woongebouwen, aldus een rapport van Sealand Securities.

 De virtuele energiecentrales zijn steeds belangrijker geworden als aanvulling op conventionele energiecentrales en dit om de betrouwbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening te waarborgen, vooral in hernieuwbare energiesystemen, aldus Lin Boqiang, hoofd van het China Institute for Studies in Energy Policy aan de Universiteit van Xiamen.  Virtuele energiecentrales verzamelen samen met energieopslagsystemen energie die beschikbaar is bij de gebruiker, zoals zonne-energiefaciliteiten op het dak en leveren deze aan gebruikers die er nood aan hebben, waardoor ze een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van een koolstofarme en energie-efficiënte ontwikkeling, ‘zei Lin nog.

Aanvulling

 In het verleden waren fossiele brandstoffen zoals steenkool vaak de enige bron van elektriciteit. Het beheer van de stroomvoorziening werd gerealiseerd via de dispatch centra van de netbeheerders om aan de vraag te voldoen. Tijdens piekuren stuurden die centra signalen naar stroomgeneratoren en deze laatste verbrandden extra kolen om de stroom op te voeren. Toen de focus van energieopwekking echter geleidelijk verschoof naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, ontstonden er problemen. Deze werken af en toe en zijn niet altijd beschikbaar wanneer dat nodig is. Daardoor wordt het buitengewoon moeilijk om de stroomvoorziening te beheren. Zo  ontstonden virtuele energiecentrales als aanvulling op conventionele energiecentrales om de opgewekte stroom uit gedecentraliseerde bronnen toe te wijzen voor het geval de vraag het aanbod overtreft. Schattingen van Huaxi Securities toonden aan dat tegen 2025 de marktomvang van investeringen en bouw van virtuele energiecentrales meer dan 30 miljard yuan zal bedragen.

Print Friendly, PDF & Email