VS jaagt Chinese brains naar huis

Een toenemend aantal topwetenschappers van Chinese oorsprong verlaten de VS of overwegen dat. Dat heeft veel te maken met het anti-Chinese politieke klimaat in de VS.

Foto Wang Ying/Xinhua Disclaimer

Een toenemend aantal wetenschappers en ingenieurs van Chinese afkomst geeft vaste betrekkingen aan de beste Amerikaanse universiteiten op om terug naar China of elders te trekken. Het illustreert de dalende aantrekkingskracht van de VS op een groep die een cruciale rol speelt in innovatie.

In 2021 hebben meer dan 1.400 in de VS opgeleide Chinese wetenschappers hun baan aan een universiteit of een bedrijf opgegeven om naar China te vertrekken. Dat is een stijging met 22% tegenover 2020. De data werden verzameld door Princeton en Harvard University en MIT en worden bekend gemaakt in een rapport van de belangengroep Asian American Scholar Forum. De trend lijkt zo verontrustend dat president Biden er al overleg over pleegde met de betrokkenen.

De trend van toenemende terugkeer is al twee decennia bezig. In de vorige eeuw bleef de meerderheid van Chinese studenten in de VS na hun afstuderen in de VS werken. Dat is na de eeuwwisseling beginnen veranderen doordat er meer carrièrekansen kwamen in China zelf. Van de 6,5 miljoen Chinese studenten die tussen 1978 en 2019 in het buitenland studeerden keerden intussen 86% terug.

De Chinese overheid heeft vanaf 2007 ook programma’s gelanceerd om getalenteerde onderzoekers te ondersteunen indien ze wilden terugkeren, maar een meerderheid verkoos hun baan in de VS.

Sinds 2020 is het aantal gevestigde wetenschappers dat terugkeert echter pijlsnel gestegen. In 2020 speelden vooral twee elementen. Enerzijds de dramatische Covid-19 gezondheidssituatie in de VS en anderzijds het toenemend aantal criminele vervolgingen van academici van Chinese afkomst.

Die vervolgingen waren het gevolg van het China Initiative van het Amerikaanse ministerie van justitie, dat veiligheidsrisico’s door in de VS levende Chinezen moest tegengaan. Na een reeks vrijspraken en protesten wegens raciale profilering is het project in februari opgeschort. Maar Chinese academici verklaren dat ze nog altijd als potentiële spionnen bekeken worden en vrezen dat de slechte sfeer zal blijven zolang de spanningen tussen de VS en China verder oplopen.

Bron: Wall Street Journal

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *