VS wet wil Chinese EV-leveringsketens doorbreken

De nieuwe VS wet die $386 miljard belastingvoordelen bevat voor klimaat en schone energie wil onder meer tegen 2030 de opbouw van een eigen VS-sector van elektrische voertuigen (EV) en -batterijen. Het is zeer de vraag of dit haalbaar is gezien de VS Chinese inbreng bewust weert maar China de hoofdleverancier is van de benodigde grondstoffen.

Oplaadrobot te Tianjin (Foto Xinhua Disclaimer

Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat hebben de zgn. ‘Inflation Reduction Act ‘ goedgekeurd, een wet die veel sectoren bestrijkt met vooral $386 miljard belastingvoordelen ter bevordering van schone energieopwekking, elektrificatie, retrofits van groene technologie voor huizen en gebouwen, meer gebruik van schone brandstoffen, milieubehoud en een bredere invoering van elektrische voertuigen en dito batterijen. President Biden hoeft er enkel nog zijn handtekening onder te plaatsen.

De wet wil de grootste bron van broeikasgasuitstoot in de VS elektrificeren: de transportsector. De regering Biden streeft ernaar dat ten minste de helft van de Amerikanen tegen 2030 elektrische voertuigen ‘made in America’ koopt in plaats van te rijden op fossiele brandstoffen. Daartoe probeert de wet de productie van elektrische voertuigen (EV) lokaal te houden met stimulansen voor zowel autofabrikanten als potentiële kopers. De maatregelen beogen een ‘zorgwekkende buitenlandse mogendheid’(lees China) te weren uit de leveringsketens.

Daartoe voorziet de wet $ 7500 belastingkrediet voor een nieuwe- en $4000 voor een gebruikte elektrische wagen op voorwaarde dat 40% van de kritische grondstoffen (kobalt, lithium, grafiet en nikkel) uit Noord Amerika of uit landen met een VS-vrijhandelsakkoord afkomstig zijn en er verwerkt worden . Tegen 2026 moet volgens de wetsbepalingen niet minder dan 80 procent van de componenten in eigen land of in een bevriend land worden geassembleerd of ingekocht en tegen 2029 moet dat cijfer 100 procent zijn. 70% van de huidige elektrische voertuigen in de VS komt echter niet in aanmerking voor de stimulans die start op 1 januari 2023..  

China

Volgens professor Jonas Nahm aan de Johns Hopkins University zal in het begin nauwelijks een voertuig kunnen genieten van de voordelen omdat zelfs de Tesla batterij lithium uit China bevat. Tesla heeft bijvoorbeeld met CATL een contract voor batterij-leveringen afgesloten dat loopt tot eind 2025. Volgens Nahm is de voorziene tijdstabel onrealistisch.  

CATL batterij Foto mining.com/CATL Disclaimer

 Geografisch gezien produceert Australië meer dan de helft van het lithium in de wereld, gevolgd door Chili en China. Deze volgorde is omgekeerd als het gaat om reserves, aldus een rapport van het Peterson Institute for International Economics . China heeft momenteel 79 % productiecapaciteit voor lithium-ionbatterijen, in tegenstelling tot slechts 7 % voor de VS  en het land leidt ook de westerse mogendheden in de raffinage en verwerking van 59 % van ‘s werelds lithium. De VS en Canada nemen respectievelijk 3 en 3,5 % voor hun rekening. Het is praktisch onmogelijk dat Australië en Chili de VS leemte qua grondstoffen zouden opvullen tussen nu en eind 2024, aldus CEO Simon Moores van het te Londen gebaseerde Benchmark Mineral Intelligence. Hij noemt vooral het gebrek aan tijd relevant, minder het nodige kapitaal. Het duurt immers zeven jaar om een mijn en een raffinagefabriek te bouwen maar enkel 24 maanden voor een batterijfabriek. De ‘Zero Emission Transportation Association’, een federale coalitie die pleit voor 100 % verkoop van elektrische voertuigen tegen 2030, heeft naar verluidt een verlenging van 12 tot 18 maanden aangevraagd voor de nalevingsdeadlines.

CEO John Bozzella van de Alliance for Automotive Innovation zegt dat hij het doel deelt on minder afhankelijk te worden van China, maar noemde de vereisten van het wetsvoorstel ‘onbereikbaar en bestraffend voor consumenten. Op dit moment kunnen we niet alleen aan de vraag naar deze grondstoffen voldoen. Dat is de realiteit’, zei hij. Batterijfabrikant CATL had gedacht in de VS een fabriek te bouwen maar blies dit idee af naar aanleiding van de chipwet. Gisteren maakte het bedrijf dan ook bekend in het Hongaarse Debrecen een fabriek te zullen bouwen van 7;34 miljard €.

De vraag is voorts wat er onder de wet nog zal overblijven van het MoU tussen CATL en Ford voor de levering van lithium-ijzerfosfaat (LFP)-batterijpakketten voor de Noord-Amerikaanse Mustang Mach-E-modellen evenals voor de Noord-Amerikaanse F-150 Lightnings begin 2024. Vermeldenswaard is eveneens dat de geplande lithiummijn Thacker Pass in het afgelegen noorden van de Amerikaanse staat Nevada, de grootste bekende lithiumafzetting in de Verenigde Staten tot bezorgdheid en protest geleid heeft geleid van milieugroeperingen, inheemse stammen en lokale boeren.https://en.wikipedia.org/wiki/Thacker_Pass_Lithium_Mine

SCMP, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “VS wet wil Chinese EV-leveringsketens doorbreken

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *