Waarom Chinezen protesteren

De Chinese Academy of Social Sciences  heeft een rapport uit over de meest voorkomende aanleidingen voor grootschalig protest in China van 2000 tot einde 2013. Het rapport heeft de grote Chinese media onderzocht. De belangrijkste aanleidingen zijn arbeidsconflicten, landonteigeningen, gedwongen afbraak, vervuiling, verkeersongelukken en etnische spanningen.

Afbeelding1In de studie zijn 871 grootschalige protesten opgenomen met minstens honderd personen. Bij 590 incidenten ging het om meer dan 1.000 personen en bij 10 zelfs om meer dan 10.000. In totaal waren er 2,2 miljoen mensen bij betrokken.
Bij 36 incidenten vielen in totaal 79 dodelijke slachtoffers.
De incidenten zijn in vier categorieën verdeeld: De spontane, zoals na een verkeersongeval of die tussen huurders en huiseigenaars; de incidenten tegen scholen, ondernemingen of basisorganisaties zoals dorpsbesturen; protesten tegen de overheid of ambtenaren; en alle andere, waaronder de etnisch geïnspireerde. De tweede en derde groep domineren qua aantal, met respectievelijk 387 en 383 gevallen. Er waren 267 grootschalige arbeidsconflicten.

Overheid geviseerd

44% van de incidenten waren tegen de overheid gericht. Bijna de helft daarvan draaide rond het niet correct afdwingen van de wet, 22% betrof onteigeningen van grond en gedwongen afbraak, en 13,6% ging over petities en bescherming van burgerrechten. Bij het niet correct afdwingen van de wet waren de politie en de stadswachten (chengguan) de vaakst betrokken overheidsorganen. Bij de 10 grootste protesten waren er liefst vijf rond het milieu. Shan Guangnai van de Academie besluit hieruit dat de overheid haar werkstijl moet veranderen en de overdreven focus op het bnp moet verleggen naar milieubescherming en betere bescherming van de burger bij onteigening van grond en gebouwen.
De trend is naar steeds meer protesten. Alleen al in 2012 waren er 209, bijna een kwart van het totaal. Het Zuiden van China is meest onrustig, gevolgd door  het Oosten. Dat zijn  de meest ontwikkelde gebieden. Lyu Yanbin, één van de opstellers van het rapport, denkt dat er veel factoren zijn die bijdragen aan de trend. Men mag er niet a priori van uitgaan dat het altijd de schuld van de overheid of de ambtenaren is. Sommige burgers stellen onredelijke eisen. Yu Jianrong van het studiecentrum voor Plattelandsstrategie van de Academie denkt dat de vele conflicten rond grond en gebouwen een moeilijk vermijdbaar bijverschijnsel van snelle economische groei zijn.
In een grote meerderheid van de gevallen werd door tussenkomst van de overheid een oplossing gevonden. Maar in 12% van de gevallen flakkerde de onrust nadien weer op. De overheid moet volgens het rapport de zaken beter aanpakken. Het publiek moet meer betrokken worden in de besluitvorming, er moeten meer en betere kanalen komen om betwistingen op te lossen en beroep aan te tekenen, en er is meer transparantie nodig.
Onderzoekers waarschuwen dat het rapport de realiteit niet helemaal juist weergeeft omdat  protesten die enkel op blogs en sociale sites vermeld zijn niet in rekening genomen worden.
Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar