Wereldexpo 2010 Shanghai

  

Van begin mei tot eind oktober volgend jaar wordt in Shanghai de Wereldexpo georganiseerd, met als thema “Betere stad, beter leven”. Diverse paviljoenen van meer dan 200 deelnemende landen en organisaties zullen het thema gestalte geven op het domein van 5 km², dat ligt tussen de Nanpu- en de Lupubrug, langs beide zijden van de Huangpurivier.
 
De expo langs beide zijden van de Huangpu

De expo langs beide zijden van de Huangpu

 
Eind december 2002 werd beslist om voor de eerste keer de expo in China te organiseren, met name in Shanghai. Het is tevens de eerste maal dat ‘de stad en de kwaliteit van het leven’ in een wereldexpo tot hoofdthema gekozen werd. De tentoonstelling probeert een antwoord te bieden op de vragen “Welk type stad maakt het leven beter?”, “Welk type leven maakt de stad beter?” en “Welk type van stadsontwikkeling maakt de planeet beter?”. Van de 5,28 km² expoterrein is 3,28 km² omheind en een ticket zal standaard 16 € kosten. Er zijn een vijftal zones van elk gemiddeld 60 ha. Op het Pudonggedeelte (zuidelijk beneden de rivier) ligt een centrale as,  een passage van 1000 meter lengte en 110 meter breedte. Opvallend in deze centrale as zijn de zes omgekeerde horens van elk twee basketbalvelden groot, die enerzijds het zonlicht capteren en doorsturen naar de ondergrondse verdieping en anderzijds water opvangen voor irrigatie.

Centrale axis gezien opzij

Centrale axis gezien opzij, middenin de horens


Op en rond de centrale as bevindt zich een reeks belangrijke paviljoenen, met vooreerst het Chinees paviljoen, dat de vorm heeft van een kroon. Binnenin komen de stands van de nationale overheid, de provincies en Hongkong, Macao en Taiwan. Voor zover duidelijk zou het boer-migrantenthema centraal staan in China’s bijdrage tot de expo.
Als tweede op de as liggen drie van de in vijf sleutelbegrippen geconcretiseerde thematische paviljoenen: die over de stadsbewoner, de stad zelf en de stad in zijn planetair milieu. De andere twee, over het traject (geschiedenis) en de droom (toekomst), bevinden zich op Puxi aan de noordzijde van de Huangpu.
Derde op de centrale as is het Expocentrum, dat opvalt door z’n doorschijnende gevel. Het ligt naast de rivier en heeft immense afmetingen van 350 meter lengte, 140 meter breedte, 40 meter hoogte en 100.000 m² oppervlakte. Het vervult verschillende functies: vergaderruimte (2600 personen), receptieruimte voor 600 vips, multifuctionele ruimte (5000 personen) en banketruimte (3000 personen). Tijdens de expo zal dit centrum ook dienst doen als perscentrum en centrum voor fora en activiteiten.
Nog steeds op de centrale as staat het schelpvormige Spektakelcentrum. Deze vliegende schotel heeft een totale oppervlakte van 80.000 m², waarvan 45.000 m² boven- en 35.000 m² ondergronds. Ze kan maximaal 18.000 plaatsen aan, en kan omgevormd worden tot een ruimte met 4000, 8000 of 12.000 zitjes. Dit centrum bevindt zich in de groene zone langs de rivier, en bevat eveneens diverse groene maatregelen voor hergebruik van regen- of rivierwater, afvalrecyclage en energiebeheer.
Expo-boulevard gezien van bovenaf

Expo-boulevard gezien van bovenaf


Landen
De vijf exposecties A tot E zijn onderverdeeld in groepen van paviljoenen, die op hun beurt bestaan uit verscheidene ‘gehelen’: in totaal zijn er 26 gehelen van elk 2 à 3 ha groot en daarin zitten 40 à 45 expo-eenheden. We beperken ons tot België en enkele van z’n buurlanden. Frankrijk heeft 50 miljoen euro besteed aan ‘De sensuele stad’, een soort Franse tuin die drijft op het water. De Nederlanders komen met een ‘Gelukkige straat’: 17 huizen op een verheven voetgangersstraat in de vorm van een acht. In de huizen komen diverse thema’s aan bod, zoals energie, water en openbare ruimte.  Duitsland heeft een kegelvormige “Balancity” van 60.000 m² waarin diverse evenwichten die in de stad moeten gelden, weergegeven worden. Het Belgisch paviljoen is een neuron dat symbool staat voor de zenuwfunctie van België in Europa. Overigens geeft het gebouw onderdak behalve aan de gewesten en gemeenschappen, ook aan de stands van de EU waarvan België in 2010 voorzitter is. Binnenin circuleren de wanden via railsystemen en ook de stands zijn circulerende “Globos” aldus ontwerper Jan Hoet jr.  Een café met streekbieren en Belgische pralines wordt voorzien evenals het periodiek uitloven van een gratis diamant aan het Chinees publiek voor wie het best kan antwoorden op de België-quiz. (Zie CCTV-video over bouw Belgisch paviljoen)
Belgisch  paviljoen

Belgisch paviljoen


Paviljoenen
In het Chinese paviljoen wordt de Chinese wijsheid via vier deelfacetten toegepast op de stadsontwikkeling. De eerste twee deelfacetten zijn de morele principes van ‘zich voortdurend verbeteren’ en ‘eindeloze tolerantie’. Het derde is ‘leren van de natuur’ en het vierde “harmonie in verscheidenheid’.
Zoals vermeld zijn er vijf thematische paviljoenen. Het ‘Paviljoen van de stadsbewoner’ concentreert zich op het leven van de mens in de stad: genoeg eten en drinken hebben, zekerheid en respect genieten en voorts zich kunnen verwerkelijken en overtreffen. Het is daarom onderverdeeld in ‘integratie’, ‘het bestaan’, ‘het sociaal contact’ en ‘zelfrealisatie’. Het ‘Paviljoen van de stad’ probeert de stad te vatten als een kunstmatig complex met deelfacetten zoals de economie, de samenleving, de cultuur … . Hier komt de evolutie van de stad aan bod, de structuur en het potentieel. Het derde thematische paviljoen met nadruk op het ecologische is eveneens onderverdeeld in 4 delen: ‘Uitbreiding en expansie’, ‘Verdwenen huis’, ‘Stad: uitdaging en afzetmarkt’ en ‘Win-win samenleven’. Het thematisch ‘Paviljoen van de stadstoekomst’ legt de stadsdroom uit in de drie subthema’s ‘eeuwige droom’, ‘toegang tot de toekomst’ en ‘oneindige mogelijkheden’. Het ‘Paviljoen over de geschiedenis’ tot slot geeft de geschiedenis weer van de verhouding stad-mens-milieu, waarbij kunst in de stad en de stad in de kunst prominent aanwezig zijn.
Naast de thematische paviljoenen zijn er de meer dan 200 landen en organisaties. Zij kunnen exporuimte afhuren ofwel hun eigen paviljoen bouwen. Ten slotte zijn er 16 bedrijfspaviljoenen.
Renovatie en groen
Twee plaatsen werden omgebouwd tot spektakelruimtes van respectievelijk 10.000 m² en 60.000 m²: een oude staalfabriek op Pudong voor 3500 toeschouwers en een oppervlakte van de dokken op Puxi voor 8000 personen. Een dertigtal locaties, goed voor 1/10e van de oppervlakte van de expo, zijn bestemd voor ontspanning en optredens. Langsheen de Huangpu ligt het 2000 meter lange en 70 tot 300 meter brede ‘Park van de expo’, dat 29 ha groot is. Deze groene long blijft ook na de expo. Voor het personeel van de expo werd in het noordoosten van het Pudonggedeelte het Expodorp gebouwd. Het is 450.000 m² groot en biedt huisvesting, diensten en elektrisch vervoer. De zeven woonblokken hebben marmeren gevels maar voorts een zuinig en comfortabel design. Opgevangen water en water uit de rivier wordt er hergebruikt om te wassen en te reinigen en voor het koelsysteem. Op het dak van elk gebouw zijn zonnepanelen voorzien, en alle vervoer op de site moet elektrisch zijn, ook de wagens van de hulpdiensten en de media.
Activiteiten en fora
Alles bijeen zullen tijdens de expo meer dan 20.000 voorstellingen plaatsvinden. De voornaamste drie activiteiten van de organisatie zijn de openingsceremonie op 1 mei 2010, de slotceremonie op 31 oktober en de Chinadag op 1 oktober, de nationale feestdag. Daarnaast worden er regelmatig multimediashows gehouden, die muziek, dans, licht- en laserspektakels combineren. De deelnemende paviljoenen organiseren elk ook een aparte dag, meestal op de nationale feestdag van hun land.
De georganiseerde fora zijn meer gericht op het inhoudelijke. Het Topforum zal het ‘Manifest van Shanghai’ aannemen. Het thematisch forum dat elke maand plaatsvindt, is telkens gewijd aan een facet van de duurzame ontwikkeling en wordt gehouden in één van zes steden uit de Yangtzerivierdelta. Op elk van de zes fora worden 800 experten verwacht. Ten slotte zijn er nog de publieke fora, die uitgaan van diverse organisaties en die uiteenlopende onderwerpen hebben, gaande van jeugd tot media.
Glas plaatsen op zonnecaptoren in axis

Glas plaatsen op zonnecaptoren in axis


Beste praktijken
Een zone van 15 ha op Puxi is volledig gewijd aan de ‘Beste stedelijke praktijken’. Internationale instellingen lanceerden een oproep aan steden om hun meest geavanceerde praktijken qua stedenbouw en duurzame stadsontwikkeling voor te stellen. Van de 113 ingezonden projecten werden dertig projecten weerhouden en tien daarvan zullen op schaal 1:1 weergegeven worden. In de noordelijke sectie wordt een ecologische wijk gebouwd en daarbij worden ervaringen geïntegreerd uit 14 steden of regio’s, waaronder een ecologisch huis uit Londen, duurzame architectuur uit Hamburg, zonne-energie met watergordijn uit de Elzas, fietsenheropleving uit Odense … . In de centrumsectie worden de weerhouden projecten tentoongesteld in gerenoveerde bedrijfsgebouwen. De zuidelijke sectie valt samen met het thematische ‘Paviljoen over de toekomst’.
Naast de reeds bestaande expo-website http://www.expo2010.cn/expo/expoenglish/index.html komt er vanaf 1 januari een 3D-website bij, waar de internaut de expo virtueel kan bezoeken. Deze expo blijft open tot eind 2010. De bezoekers van de site kunnen hun indrukken nalaten op de ‘droommuur’, een nieuw soort muurkrant. Ook kunnen bezoekers online chatten met de vrijwilligers-gidsen op de expo zelf. Verschillende talen worden aangeboden en de internauten zullen wegwijs gemaakt worden naar de plaats waar hun vraag het best wordt behandeld. Met zoveel paviljoenen is het risico op verdwalen namelijk niet denkbeeldig. Met de expo wordt zo een onlinegemeenschap geschapen, die ideeën en voorstellen uitwisselt over de stad en het leven in de stad.  Nu nog 300 dagen te gaan.
Gedetailleerd Expo-plan (Frans- 5MB)  met ligging van belangrijkste Paviljoenen  uitzhutiyanyi_fr
Bekijk ook CCTV-video  over Expo 2010,   paviljoen over geschiedenis van de stad
andere video’s

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *