Werkgelegenheid reden tot tevredenheid voor Chinese overheid

Op de banenbeurs in Anhui (foto Xinhua)

De werkgelegenheid neemt toe in China. Het streefdoel van 11 miljoen nieuwe banen dit jaar werd eind september met 10,97 miljoen al bijna gehaald.

Anderzijds daalde het werkloosheidspercentage lichtjes. Nu staat de geregistreerde werkloosheid in de steden op 3,61%, dat is 0,21% minder dan in dezelfde tijd vorig jaar. Het ministerie van Personeelszaken en Sociale Zekerheid is daar tevreden over en ziet twee verklaringen: het positieve werkgelegenheidsbeleid en de groei van economie.

Groei ?

Dat laatste mag verwondering wekken bij wie onder de indruk is van berichten in de mainstream media over 6% groei in het derde kwartaal. Dat zou de laagste kwartaalgroei zijn sinds maart 1992. Volgens westerse waarnemers zal China in 2019 met moeite binnen de target range van de regering (tussen de 6 en 6,5 %) uitkomen. De Gouverneur van de People’s Bank of China, Yi Gang, gaat echter uit van een andere invalshoek. Aan het IMF meldde hij dat de groei van 6,2% over het hele jaar tot nog toe stabiel is en aangepast aan de wereldsituatie. China levert volgens Yi Gang zo nog steeds ‘een grote bijdrage aan de mondiale groei’. Consumptie en investeringen nemen gestaag toe, ondanks de buitenlandse druk, het protectionisme van grote economieën.

Overheidsmaatregelen

Die mondiale situatie heeft wel een weerslag op de werkgelegenheid. Om dat op te vangen nemen overheden op alle niveaus maatregelen. Daarmee zijn ze geslaagd de werkgelegenheidsgroei te beschermen bij ‘moeilijke’ groepen, zoals die van ex-militairen en pas afgestudeerden. Van diegenen die niet gemakkelijk een baan vinden kregen 1,33 miljoen mensen hulp van allerlei overheidsdiensten. De officiële krant China Daily geeft voorbeelden van ondersteuning in de provincie Anhui. De regering zet met subsidies de nieuw gediplomeerden aan om werk te zoeken in minder populaire kleine privébedrijven. Anhui organiseert ook trainingen en verstrekt leningen aan de studenten.

Ondernemingen, cursussen, banenmarkten

Mevrouw Zhang Ying, de ambtenaar die belast is met werkgelegenheidsbevordering, zegt dat het ministerie met belastingvermindering en subsidies ondernemingen nog meer zal stimuleren om geen mensen te ontslaan. Tot nog toe hebben 750.000 bedrijven 27,5 miljard yuan (bijna 3,5 miljard euro) ontvangen ‘om de werkgelegenheid te stabiliseren’. Daarnaast is aan 810.000 werkzoekenden voor in totaal 1,3 miljard yuan cursussen gegeven om hun arbeidsvaardigheden te verbeteren. Het is weer de tijd van de massale Chinese banenmarkten. Die zullen nog lopen tot 21 november en de banenbeurs voor pas afgestudeerden loopt eind november en december.  

Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *