Wetsontwerp Nationale Veiligheid in parlement

Deze week krijgt de tweemaandelijkse zitting van de parlementscommissie voor wetgevende zaken een wetsvoorstel voorgelegd over de nationale veiligheid. Het is de bedoeling het begrip ‘nationale veiligheid’ en het beschermen daarvan beter te definiëren.

securitryHet ontwerp omschrijft ‘nationale veiligheid’ als een toestand waarin de regering, de soevereiniteit, de territoriale integriteit, het welzijn van de bevolking, de duurzame en gezonde ontwikkeling van de economie en maatschappij van het land relatief veilig zijn en niet onderworpen aan binnenlandse of buitenlandse bedreigingen. Het land moet in staat zijn die veilige toestand te bewaren.
Het ontwerp vermeldt dat in het geval van een crisis van de nationale veiligheid op de eerste plaats ‘ maatregelen moeten gekozen worden die het best de rechten en belangen van de burgers en hun organisaties beschermen’.
Verschillende Chinese experts benadrukken dit laatste aspect. Zo zegt antiterrorisme expert Wang Guoxiang dat enkel wanneer de rechten en belangen van het volk gediend worden, de regering stabiel kan zijn.

Meer dan contraspionage

Een ander antiterrorisme expert, vindt het ontwerp overeen stemmen met het algemeen nationaal veiligheidskader dat president Xi in april op de eerste zitting van het nieuwe Nationale Veiligheidscomité bepleitte. Xi ziet nationale veiligheid als een volledig systeem van politiek, territoriale gegevens, het leger, de economie, de cultuur, maatschappij, wetenschap, technologie, informatie, ecologie, nucleaire en natuurlijke bronnen. De wet op de nationale veiligheid dateerde van 1993 en focuste op contraspionage; ze regelde vooral het werk van de nationale veiligheidsdiensten die zich met spionage en contraspionage bezig houden. De wet van 1993 is in november omgewerkt tot wetgeving op de contraspionage zodat er een nieuwe meer algemene wet op de nationale veiligheid moest komen. Dat wordt meteen een kans om de wet aan te passen aan de omstandigheden van vandaag. De moderne wet moet rekening houden met nieuwe vormen van dreiging, zoals financiële sancties, biologische wapens, of cyberaanvallen met als doel het lamleggen van de elektriciteitsvoorziening of de financiële transacties. De nieuwe wet zal ook beter de bevoegdheden van de verschillende nationale veiligheidsdiensten moeten vastleggen en bepalen hoe ze moeten samenwerken in het nieuw opgerichte Nationale Veiligheidscomité. Er zullen systemen komen om de uiteenlopende middelen die gebruikt kunnen worden voor de nationale veiligheid beter te coördineren en te managen. Het ontwerp trekt die notie voor het eerst open naar aspecten zoals het welzijn van de burgers en de duurzame en gezonde ontwikkeling van economie en maatschappij.

Bron: Global Times, Xinhua.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.