Witboek over armoede

armoedeVolgens de norm van vandaag leefden eind 2015 nog bijna 56 miljoen mensen in armoede. China wil tegen 2020 de armoede echter uitroeien

Ongeveer 56 armen, dat is evenveel als de bevolking van een middelgroot land. De meesten van hen leven in diepe armoede en hebben weinig kansen om hun toestand te verbeteren. De tijd dringt want China heeft zich tot doel gesteld tegen 2020 de armoede uit te roeien. Bovendien zijn sommige personen juist aan de armoede ontsnapt maar dreigen ze er weer in terug te vallen. Dit door natuurrampen, ziekte, uitgaven voor onderwijs, huwelijk of kosten van een woning.
Om de doelstelling in 2020 te bereiken moeten elk jaar 10 miljoen mensen uit de armoede gehaald worden. Ze moeten dan minstens 4.000 yuan per jaar verdienen; dat komt overeen met 1,5 euro per dag. Dat kan door waar mogelijk gespecialiseerde activiteiten te ontwikkelen. Men kan arbeidsplaatsen naar arme gebieden overhevelen. Arme bevolkingsgroepen kunnen gehervestigd worden in gebieden met betere mogelijkheden. Ook betere sociale uitkeringen doen de armoede dalen. Naarmate het aantal armen daalt wordt het steeds moeilijker om de nog overblijvende vooruit te helpen.

Succesvolle inspanningen

armoedeSinds het begin van de hervormingen in 1978 zijn meer dan 700 miljoen Chinezen aan de armoede ontsnapt. De extreme armoede daalde tussen 1990 en 2014 van 61% tot 4,2%. Van alle personen in de wereld die in de periode van de millenniumdoelen uit de armoede getild werden waren er 70% Chinese burgers.
Het witboek legt de nadruk op de inspanningen die al gedaan zijn om de infrastructuur en de openbare diensten te verbeteren. Zo kon men de basisrechten van de bevolking beter waarborgen. Met de opgedane ervaring heeft China een eigen strategie van armoedebestrijding gebaseerd op ontwikkeling uitgestippeld.

Onderwijs als wapen tegen armoede

Van 2011 tot 2015 heeft de Chinese overheid 190 miljard yuan uitgegeven aan armoedebestrijding. Het bedrag nam gemiddeld met 14,5% per jaar toe en zal in de komende vijf jaar nog verder stijgen. De nadruk lag de voorbije vijf jaren op beter onderwijs voor de arme bevolking: verbeteren van het verplicht onderwijs op het platteland, verbeteren van de onderwijsinfrastructuur in arme gebieden, en het toekennen van beurzen aan arme studenten. Zo werd 83 miljard besteed aan het vernieuwen van schoolgebouwen voor het verplicht onderwijs. Naar het bouwen van slaapzalen voor 300.000 leraren in afgelegen gebieden ging 14 miljard. Een miljoen onderwijzers in 600 arme arrondissementen kregen een premie voor levensonderhoud. Het aantal kinderen in kleuterscholen in minder ontwikkelde gebieden van centraal en westelijk China steeg met 30%. Het aantal eerstejaarsstudenten van arme plattelandsgebieden aan eersteklas universiteiten verhoogde sinds 2013 elk jaar met meer dan 10%.
Speciale inspanningen zijn gedaan voor het waarborgen van de rechten van het kind op sociale zekerheid, onderwijs en openbare dienstverlening. Er is een systeem voor kinderwelzijn ingevoerd dat al deze aspecten omvat. Men probeert dit nu te veralgemenen op het niveau van arrondissementen, kantons en dorpen. In de helft van de arrondissementen bestaat een systeem voor betere voeding van leerlingen in het verplicht onderwijs; de centrale overheid heeft daaraan 67 miljard voor 34 miljoen leerlingen uitgegeven. Sinds 2012 geeft de overheid ook gratis voedselpakketten voor kleuters in arme streken; meer dan 2 miljoen kleuters in 341 arrondissementen konden daarvan genieten.
China is ook internationaal actief. Het verleende hulp aan 120 ontwikkelingslanden om de millenniumdoelen te halen. Het wil deze uitwisseling en samenwerking uitbreiden.

Meer dan gratis hulp

Naast de staatsbudgetten voor armoedebestrijding is er dit jaar ook een speciaal fonds tegen de armoede opgericht. Aanvankelijk krijgt het een kapitaal van 12,2 miljard yuan dat ingebracht wordt door 51 staatsbedrijven. Die moeten tegen 2018 effectief geïnvesteerd zijn. Later zal dit kapitaal tot 100 miljard opgetrokken worden. Het is een investeringsfonds dat in principe rendabele projecten moet steunen, maar niet uit is op maximale winst. Het fonds zal investeren in projecten die veel banen scheppen in arme provincies, grensgebieden en streken waar veel leden van minderheden leven.
Bron: Xinhua, Global Times, China Daily
De volledige tekst van het witboek staat hier.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar