Witboek over godsdienstvrijheid in Xinjiang

In het nieuw verschenen regeringswitboek staat dat de godsdiensten in Xinjiang nog nooit zo floreerden als nu. Daarbij is het nuttig te weten hoe de samenwerking tussen de godsdiensten en de administratie gebeurt via het Bestuur voor Godsdienstzaken dat de opleiding van de geestelijke leiders betaalt en zorgt voor hun maandvergoeding en sociale positie.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Klas in islamschool te Urumqi

Het eerste hoofdstuk van het nieuwe witboek herinnert aan het geschiedkundig feit dat vanaf de elfde eeuw de islam in Zuid-Xinjiang het boeddhisme ging verdringen als overheersende godsdienst, terwijl het boeddhisme domineerde in het noorden.  Vanaf de 14e eeuw verspreidde de islam zich ook naar het noorden. In het begin van de 18e eeuw deden ook protestantisme, katholicisme en de oosters-orthodoxe kerk hun intrede. Het tweede hoofdstuk stelt dat er in principe godsdienstvrijheid is in de Volksrepubliek en dat de staat de ‘normale religieuze’ activiteiten beschermt. Anderzijds mag de godsdienstbeoefening niet leiden tot verstoringen van de openbare orde of tot praktijken die de gezondheid van de burgers schaden en mag de religie geen rol spelen in het onderwijssysteem van de staat. Zowel de nationale als de regionale regelgeving voor godsdienstzaken zorgen er voor dat er geen dwang is tot geloven of niet en dat gelovigen niet gediscrimineerd worden, volgens het witboek. Normale religieuze activiteiten als bidden, preken, vasten, godsdienstoefeningen bijwonen… zijn beschermd en niemand mag hierin tussenkomen. Ook de bedevaart naar Mekka wordt jaarlijks door de staat voor zowat 3500 pelgrims georganiseerd. Er bestaan speciale begraafplaatsen voor minderheden die hun doden begraven. De 109 erkende religieus-culturele sites zijn beschermd: 46 door de staat en 63 door de autonome regio. Beide niveaus hebben renovaties van moskeeën en tempels gefinancierd. Ook het geestelijk erfgoed zoals de Koran wordt beschermd. Het witboek preciseert dat er in Xinjiang onder de lokale politieke mandatarissen 1436 gelovigen zijn.
Bescherming gaat hand in hand met registratie (zie het godsdienstdossier op ChinaSquare).

islamxjg

Vooraan de voorzitter van het Bestuur voor Godsdienstzaken van Xinjinag met achter rechts de directeur van de islamschool

Die geschiedt via het Bestuur voor Godsdienstzaken, dat samenwerkt met de vertegenwoordigers van de erkende georganiseerde godsdiensten. Xinjiang telt 24.800 plaatsen voor de eredienst waarvan er 24.400 moskeeën zijn met 29.300 bedienaars. In de 59 boeddhistische tempels werken 280 personen, een Taoïstische tempel heeft maar een bedienaar, 227 onafhankelijke protestantse tempels hebben er 26, de van Rome onafhankelijke katholieken 27 kerken en de drie orthodoxe kerken ook maar een priester. Onder de acht godsdienstige opleidingscholen zijn het Xinjiang Islamic Institute en de Xinjiang Islamic School het meest prominent. Op het niveau van de regio is er een islamitische vereniging met een Comité voor Islamzaken en een boeddhistische vereniging. Op het niveau van prefecturen en stadsprefecturen zijn er 14 islamverenigingen, 3 boeddhistische en een protestantse vereniging. Op het kantonniveau en dat van de kantonsteden telt de regio 88 islamverenigingen, twee boeddhistische en twee protestantse.
Bij een bezoek van journalisten aan de Xinjiang Islamic School in Urumqi legde de gids uit dat de opleiding gratis is en dat de afgestudeerden van de administratie een baan aangeboden krijgen. China Daily bericht dat gediplomeerden van de Islamscholen na 4 jaar opleiding de Koran perfect in het Arabisch kunnen voordragen. Het witboek vult aan dat ook de sociale zekerheid van de geestelijken door de staat betaald wordt en dat armlastige imams zo nodig sociale hulp krijgen. Schooldirecteur Tumniyaz verwacht dat het aantal beginnende leerlingen volgend academiejaar van 80 naar 120 zal stijgen. Ongeveer 60 % van de bevolking belijdt de islam en met de 24.000 moskeeën zijn, volgens de directeur, zowat alle dorpen voorzien. Van 2014 tot 2015 heeft Xinjiang 43 islamitische documenten gepubliceerd in meerdere talen en daarvan werd een miljoen exemplaren verspreid. De China Islamic Association heeft een website in het Oeigoers en ze publiceert ook een magazine in het Oeigoers, het Chinees en het Kazachs.

mosque_kashgar

Moskee te Kashgar

Er bestaat ook een reglementering betreffende de plaatsen voor de eredienst. Die moeten over 3 vergunningen beschikken voor ze een wettelijke status krijgen. Eenmaal deze grond-, bouw- en exploitatievergunningen in orde zijn, mag geen enkele organisatie van buitenaf  tussenkomen in de werking, ook het provinciebestuur niet. Geen organisatie dan de religieuze groep kan aanstellingen, bevorderingen of vervangingen doen. Anderzijds wordt van de geestelijken verwacht dat ze zich vaderlandslievend opstellen. Het is het Permanent Comité van het Regionaal Volkscongres dat het Bestuur voor Godsdienstzaken controleert. Het witboek stelt strenge straffen in het vooruitzicht voor personen die religieus extremisme en terrorisme in de hand werken onder het mom van godsdienstvrijheid. De visie van het witboek is dat niemand in Xinjiang ooit is gestraft voor zijn religieuze overtuiging op zich. Naar aanleiding van het begin van de Ramadan bezocht regionaal partijsecretaris Zhang Chunxian zondag eveneens de islamschool met zijn 300 leerlingen.
Lees ook de volledige Engelse tekst

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *