Armen platteland hebben recht op gezondheidszorg

Alle inwoners van achtergebleven dorpen op het platteland moeten tegen eind dit jaar kunnen genieten van basisgezondheidszorg. Dat is beslist door de Nationale Gezondheidscommissie.

Volgens He Jinhuo, de leider van de afdeling armoedebestrijding bij de Nationale Gezondheidscommissie, blijft er ondanks de algemene verbetering van de gezondheidszorg in China toch nog een onaanvaardbare ongelijkheid. Arme dorpen op het platteland lopen ook op gebied van gezondheidszorg achter. Er zijn niet overal openbare gezondheidscentra en evenmin artsen in de algemene geneeskunde.

Einde 2018 waren er in heel China nog 832 officieel ‘arme’ arrondissementen. Ze hadden wel allemaal minstens één openbaar hospitaal. Binnen deze arrondissementen was er in 95 percent van de kantons minstens één arts algemene geneeskunde.

Maar 46 kantons hadden nog geen gezondheidscentrum en in 666 kantonnale gezondheidscentra was er geen arts algemene geneeskunde aanwezig.

Maatregelen

De commissie gaat de inspanningen om de gezondheidszorg in verarmde gebieden verder uit te bouwen, voortzetten. Dat kan bijvoorbeeld door bijkomende financiering van dorpsgezondheidscentra. De hoop is dat ze zo beter gaan samenwerken en medische instellingen in arme streken technische ondersteuning krijgen van instellingen in meer ontwikkelde gebieden.

Volgens Shan Xiangqian, partijsecretaris van de Gezondheidscommissie van de (arme) provincie Anhui, blijkt uit een enquête dat er nog 168 dorpen in de provincie zijn zonder een gediplomeerd arts. Dat maakt het moeilijk gezondheidszorg te verlenen aan de plaatselijke bevolking.
De provincie werkt aan maatregelen: men zoekt bij de artsen van grote openbare hospitalen vrijwilligers die bereid zijn om de leiding te nemen in gezondheidscentra op dorpsniveau.

Toegankelijker gezondheidszorg vermindert armoede

Een betere toegang tot gezondheidszorg tilt ook mensen uit de armoede. De commissie heeft de voorbije jaren met andere ministeries samengewerkt om de toegang tot gezondheidszorg van arme plattelandsgebieden te verbeteren en de kosten van gezondheidszorg voor de bevolking daar te verminderen. 6,7 miljoen gezinnen die in armoede vervallen waren door ziekte zijn er weer bovenop geholpen.

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Armen platteland hebben recht op gezondheidszorg

  1. Het (al dan niet symbolische) ontslag van 28 plattelandsdokters in Henan en de reactie op sociale media duidt op een andere realiteit.

    – De schaarse subsidies die arrondissementen krijgen, gaan in de praktijk vooral naar de grote stedelijke ziekenhuizen.

    – het loon van een dorpsarts is niet hoger dan een constructiearbeider.

  2. 20 jaar geleden was er ook een groot ontslag van plattelands leerkrachten. Maar deze leerkrachten spraken niet eens fatsoenlijk manderijns. Laat staan engels of andere vakken. Ze bouwen wel nieuwe school voor ze. Zo dat klinkt heel erg bekend hoor.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *