Auteur: Jan Jonckheere

Nog twee magere jaren in windenergiesector voorspeld

Hoewel dit jaar voor 18 gw nieuwe windenenergie zal geïnstalleerd worden in China, blijkt dat opnieuw 30 tot 40 % van de windmolens onbenut zal blijven bij gebrek aan aansluiting aan het net. Het aanleggen van de elektriciteitsleidingen duurt twee keer zo lang als de bouw van de windmolens. Minstens twee jaar zal de periode met flauwe winstmarges nog aanhouden. Cijfers kunnen verraderlijk zijn, alleszins in het complexe China. Ogenschijnlijk zien ze er uitstekend uit:…

Ook Rusland benadrukt meer Verre Oosten

Na de VS die beloofde meer de klemtoon te zullen leggen op Azië, is het de beurt aan Rusland om hetzelfde te doen. Rusland investeerde niet enkel 20 miljard $ in Vladivostok voor de APEC-top. President Putin had duidelijk de bedoeling Rusland voor te stellen als een partner van Azië. Overigens beschikt Rusland over een duur programma over haar Verre Oosten te ontwikkelen. –Hoewel twee derden van Rusland zich in Azië bevindt,  bedrijft Rusland maar…

Nieuwe ADB-Pdf’s over milieu

De “Asian Development Bank”  heeft dit jaar een aantal nieuwe PDF-studies over China gepubliceerd. Deze gaan over het milieu in het algemeen, transport, droogte en afvalslib. *Duurzaam milieu: De ADB erkent dat China tijdens het afgelopen elfde vijfjarenplan goede resultaten geboekt heeft in de vermindering van SO2, COD en de energie-intensiteit. De behandeling van stedelijk afvalwater groeide het afgelopen decennium 4,5 maal. De bebossingsgraad ligt twee jaar voorop op het voorziene schema. Duurzame energie wordt…

Wat met het afvalslib?

Elk jaar brengt China 22 miljoen ton afvalslib voort waarvan 80 % niet behandeld wordt.De toxiciteit er van wordt zelfs een groter probleem  dan de huisvuilstorten rond de steden. De 22 ton slib zijn dan nog enkel afkomstig van huishoudelijk afvalwater en bevatten niet het slib dat overblijft van industrieel afvalwater. Eind 2010 werd 34 miljard m3 van China’s afvalwater behandeld en dat komt zowat overeen met het gehele volume van de 3 Klovendam. Na…

Trip-tip: Hamburg drakenstad

Van 9 tot 25 augustus loopt in Hamburg voor de vierde maal het CHINA TIME -festival. Zondag waren er op de Binnenalster kampioenschappen voor Chinese roeiboten, voor het stadhuis staat een resem kraampjes met Chinese thema’s en tot 25 augustus zijn er nog talrijke tentoonstellingen, films, discussies en opvoeringen. Het is vakantie en voor wie nog snel een city-trip wil meepikken deze Hamburg-suggestie. Hamburg is niet enkel een groene stad met veel water, een haven, …

De moeilijke sociale integratie van de migranten

Hoewel de onzichtbare muur van China’s dubbel registratiesysteem afbrokkelt, is een betere integratie van de migranten daarmee zeker geen feit. Bij de integratie in de sociale zekerheid nemen we het pensioenstelsel als frappant voorbeeld hoe moeilijk de hindernissen te overwinnen zijn. In 1997 schreven we een artikel over de discriminatie die boer-migranten meemaken als ze naar de stad trekken om werk. We hadden het op onze website al vaak over China’s hukou of registratiepolitiek die…

Hoe groen is China’s Ontwikkelingsbank?

Omdat China’s ontwikkelingsbank wat kredieten in het buitenland betreft, de Wereldbank naar de kroon begint te steken, hebben de “Friends of The Earth” een studie gemaakt die beoordeelt hoe groen de bank te werk gaat. China’s ontwikkelingsbank is nu ‘ s werelds grootste ontwikkelingsbank en tevens China’s grootste ontlener die grensoverschrijdende transacties financiert. De “China Development Bank”(CDB) is een Chinese politieke bank die opgericht werd in 1994, toen een opsplitsing werd gemaakt tussen commerciële banken…

De onbekende ICT-gigant Hon Hai (Foxconn)

Weer heeft een Foxconn-arbeider zich van het leven beroofd, ditmaal te Chengdu. Wie is toch deze gigant die instaat voor de productie van 40 % van de elektronische producten wereldwijd? Foxconn vervaardigt meer dan de helft van Apples iPods, iPhones, iPads en dankt er zijn groei na 2007 aan. De Hon Hai groep startte in 1974 met de productie van zwart-wit Tv’s. In de jaren tachtig begon het computeronderdelen te vervaardigen als connectoren en elektrische…

Wang Shu nam Pritzkerprijs in ontvangst

3 maanden nadat bekend gemaakt werd dat Wang Shu laureaat was van de Pritzkerprijs- ook de Nobelprijs voor de architectuur genoemd- heeft hij zijn prijs in ontvangst genomen in aanwezigheid van vicepremier Li Keqiang. Dit kan als een krachtig signaal gelden dat de toekomstige premier de kritiek steunt van Wang op de hersenloze modernisering die ook in China toeslaat. De Pritzkerprijs werd in 1979 ingesteld door de Hyatt Foundation. De prijs wordt elk jaar toegekend…

Pentagon: “China’s vredesmissies gevaarlijk” (update)

Het jaarrapport van het Pentagon over de Chinese strijdkrachten bevat behalve de traditionele aantijgingen, dit jaar een waarschuwing dat de internationale vredesmissies waaraan China deelneemt “gevaarlijk” kunnen zijn. Zo vlooide de website Russia Today uit. De Chinezen reageren verontwaardigd. Een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Landsverdediging heeft verklaard dat China  ‘zeer ontevreden’ is over en ‘volledig oneens’ met het recente rapport van het Pentagon over de militaire ontwikkeling van China.  China’s leger is louter…