Auteur: Jan Jonckheere

De toestand van Internet en ICT in landelijke gebieden

Hoewel de ICT- en Internet hardware al goed verspreid is in de Chinese landelijke gebieden wordt er nog te weinig gebruikt van gemaakt in het dagelijkse leven, vooral door de mannelijke en ‘niet actieve’ boerenbevolking. Dit is een conclusie uit de Wereldbankstudie die de toestand in 3 Chinese provincies onderzocht betreffende de popularisering van ICT en Internet buiten de steden.

Hoe werkt innovatie in Beijing en Shanghai?

Een studie analyseerde het Beijing Zhongguancun en het Shanghai Yangpu district om te vergelijken hoe innovatie in deze technologische zones tot stand komt. Dit blijkt een kruisbestuiving van universitaire- en onderzoekscentra, kringen van zakelijke belangen en vooral de actieve aanwezigheid van de lokale overheid. Diverse modellen bestaan van een top-down model tot een groei van onderuit. Zhongguancun (ZGC) is Beijings district bij uitstek waar zich niet enkel universiteiten en onderzoekscentra bevinden, maar een geheel cluster…

De Chinese investeringen in Frankrijk

“Quand la Chine investit en France Enquête et Portraits” is een studie van het “Agence Française pour les investissements internationaux” die niet enkel de Chinese investeringspolitiek analyseert, maar ook voorstellen doet voor de toekomst. Ze bevat eveneens zestal case studies uit diverse sectoren waarin bijna tot op het niveau van de intermenselijke relaties een portret wordt geschetst van de samenwerking tussen beide.

Dorpsdokters met laptop doorheen Mongoolse steppe

In de Binnen Mongoolse prefectuur Xilingol liep een medisch experiment waarbij de dorpsdokters bij hun bezoeken de gegevens inbrachten op hun laptop om deze later te synchroniseren met de gegevens op de server in het stedelijk hospitaal. Voor een kwart van de meer dan een miljoen inwoners werd een elektronisch medisch dossier opgemaakt, waarvan vooral patiënten met hoge bloeddruk en diabetes opvolging nodig hadden. Ook een onvermoede ziekte werd ontdekt. Het landelijk gezondheidssysteem in China…

7 miljoen sociale woningen gepland

De regering plant opnieuw 7 miljoen sociale woningen en wil de in aanbouw zijnde 4,8 miljoen afwerken. Een gelegenheid om te analyseren hoe China het aan de markt toevertrouwen van het huisvestingsbeleid sociaal probeert te corrigeren. De historiek daarvan kent verschillende formules.

Beijing wil 1/3 drinkwater uit zee

Beijing wil tegen 2019 een derde van haar drinkwater betrekken uit een ontziltingsinstallatie op het schiereiland Caofeidan. China heeft de afgelopen 40 jaar aardig wat vooruitgang geboekt in de ontziltingscapaciteit. Toch wil het land ook nog bijbenen wat de benodigde membraantechnologie betreft. Beijing met zijn 20 miljoen inwoners verbruikte vorig jaar dagelijks 2,98 miljoen ton water. Dit komt echter neer op 100 m3 per hoofd per jaar, ver onder de drempel van 1000 m3 zoals…

Ook online onderwijs een gevecht om miljarden

Het voornemen van sociale netwerksite YY om 1 miljard te investeren in online onderwijs, zet de gehele sector in beweging. Voorspeld wordt dat het volume van de online onderwijsmarkt die vorig jaar 92 miljard yuan bedroeg, de komende jaren jaarlijks met 30 % zal groeien om tegen 2015 al meer dan 160 miljard te bedragen. YY is een beursgenoteerde groep van Lei Jun (blitse gsm Xiaomi) die volgens haar bericht aan de NASDAQ maandelijks op…

Kan Baoding Beijing ontlasten?

Hoewel officieel ontkend wordt dat de stad Baoding aangewezen werd als “hulphoofdstad” die Beijing zou moeten ontlasten, toch is het een feit dat er een officieel voornemen bestaat om de ontwikkeling van Beijing, Tianjin en de provincie Hebei beter op elkaar af te stemmen en daarin vervult Baoding een centrale rol. Eind februari riep president Xi Jinping bij een bezoek op een gemeenschappelijk plan uit te werken voor de regio van de Bohai-baai die administratief…

Bio Deng Xiaoping: de bewogen jaren zeventig

We lazen voor u de 876 pag. tellende biografie van Prof. E. Vogel over Deng Xiaoping en lichten daaruit vooral de periode tijdens de jaren zeventig waarin Deng zowel terug in ongenade viel als tweemaal gerehabiliteerd werd. Hoe is dit te verklaren? We maken een korte samenvatting van het proces dat in het boek sterk gedetailleerd wordt beschreven.

“Het gele gevaar 2.0”

Dr J. Holslag is bevallen van een boek dat een hedendaagse analyse wil verschaffen van Europa en de uitdagingen waar het voor staat in de Aziatische eeuw. Bij zijn alternatief staat echter naar aloude gewoonte een versterken van de Europese krijgsmacht voorop. Zijn pleidooi voor 6 prioritaire investeringsdomeinen gekoppeld aan een humanistisch reveil, valt eerder pover uit.