Auteur: Jan Jonckheere

Plannen voor schoon grondwater en meer ontzilting

China met zijn bekend waterprobleemwil dat het grondwater tegen 2020 schoon wordt en heeft daar 34 miljard voor veil. De plannen betreffende ontzilting van zeewater voorzien tegen 2020 een verviervoudiging van de huidige productie tot 3 miljoen m3 per dag. Buitenlandse bedrijven dienen zich aan, maar China drijft het onderzoek naar de cruciale maar gesofistikeerde membranen daartoe op. Een derde van het Chinees grondwater is te vervuild om te drinken en China wil dat dit…

China’s “vijfde colonne” zit in het buitenland

Toen Gorbatsjov in 1991 op de G7-top van London om financiële hulp kwam vragen voor zijn hervormingen, kreeg hij nul op het rekest De Chinezen kunnen daarentegen wel rekenen op de gulle steun van de overzeese Chinezen. Bij de buitenlandse investeerders in China staan Hong Kong, Taiwan en andere huaqiao (Chinezen in het buitenland) op de eerste rij.

Uitbreiding Luchthavens: klaar voor take-off

China is van plan de komende 5 jaar 1500 miljard te investeren zowel in de bouw van 56 nieuwe luchthavens, de uitbreiding van 91 bestaande en de relocatie van nog 16. Blijkt dat bij die bouw of renovatie prominent ook enkele Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Het moet gezegd dat hoewel de luchtvaart momenteel boomt in China, slechts een handvol luchthavens winst maken. Tijdens het vorige vijfjarenplan werd één kwart van de 1000 miljard die…

Online groepskoop wint aan populariteit

Het aantal Internetters dat meedoet aan groepskoop is na een terugval tijdens het eerste kwartaal opnieuw aangegroeid tot 125 miljoen. Het blijft nog een onvolwassen aankoopkanaal waarbij vooral de betrouwbaarheid niet altijd gegarandeerd is. Toch voorspellen kenners dat de huidige gebruikersgroep van stedelijke jongeren uiteindelijk zal doorbreken naar een breder publiek. Bij groepskoop ontvangen de deelnemers een bon die recht geeft op een ferme reductie gedurende een zeer korte tijd. De reductie varieert tot soms…

Biotech-sector heeft wind in de zeilen

Op Shenzhens vijfde conventie van de bio nijverheid werd getoond hoe medische apparatuur op afstand de glucose in het bloed of de bloeddruk kan doorgeven naar het ziekenhuis. Verwacht wordt dat de sector het komend decennium met één vijfde stijgt jaarlijks. Toch lijkt het er op dat China voortaan wat voorzichtiger gaat omspringen met genetisch gewijzigde (GG) gewassen. De indruk op Shenzhens vijfde conventie over de bio nijverheid is dat de nieuwigheden meer een directe…

IEA: “China vooraan in koolstofopvang”

China speelt een leidende rol op het gebied van de technologie over de afvang- en opslag van koolstof. Dit werd meegedeeld door een verantwoordelijke van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een conferentie waar de minister beloofde om gedurende de komende vijf jaren het bedrag dat hieraan zal besteed worden te verdubbelen. Ellina Levina is de naam van de energieanaliste die bij het IEA instaat voor “carbon capture and storage’-(CCS) technologieën dus om koolstof af…

Chongqing wil groeimodel veranderen

Zowel de globale stadsontwikkeling als de uitbouw van de noordelijke nieuwe economische zone vlot naar behoren. Zo deelt onder meer burgemeester Huang Qifan mee in een artikel dat China Daily wijdt aan Chongqing naar aanleiding van 10 jaar “Go West”-politiek. Toch wil het stadsbestuur meer de interne vraag de groei laten trekken dan de investeringen en export uit het verleden. Op tien jaar tijd groeide Chongqings BRP van 100 miljard yuan tot 960 miljard yuan.…

Wordt Tianjins ecostad het model?

Op 34 km2 verlaten land te Tianjin plannen Singapore en China een model ecostad uit te bouwen voor 400.000 personen. We bekijken de plannen betreffende stedenbouw, energie, transport, water en afval en geven de kritiek weer die de Wereldbank op het project heeft. Wordt dit de moeder van alle ecosteden in China? –Gedurende de afgelopen decennia verdubbelde China’s stedelijke bevolking al tot zowat 50 % van de bevolking. Tegen 2025 wordt verwacht dat dit 64…

China wil blauwe economie ontwikkelen

China streeft er naar zijn maritieme economie te ontwikkelen als een speerpunt. Daarbij staan vooral de provincies Shandong, Zhejiang en Guandong centraal. Dit zal echter niet duurzaam zijn zolang de zee niet schoon is, want momenteel zijn algenplagen er nog frekwent. Niettegenstaande China 32.000 km kustlijn bezit en 3 miljoen km2 offshore water, heeft het er nooit aan gedacht dit als troef uit te spelen. Met het twaalfde vijfjarenplan wordt het wel even anders. Totnogtoe…

Een blik in de toekomst van Xinjiangs energie

Vier journalisten van het magazine Liaowang bezochten de voornaamste hot-spots van Xinjangs energie en spraken met diverse topverantwoordelijken. Hun relaas verschaft een zeldzame blik in de toekomst van de regio die in de toekomst wellicht het energie-zwaartepunt wordt van China. Ook wat deze energie-bonanza opbrengt voor de lokale gemeenschap, wordt door Liaowang behandeld. In Xinjiangs ontwikkelingsplan voor de komende vijf jaar staan steenkool, steenkoolchemie evenals petroleum en aardgas prominent vooraan. Dit houdt vooreerst meer specifiek…