Auteur: Jan Jonckheere

De ontwikkeling van Urumqi en zijn gemeenschappen

We verdiepen ons aan de hand van enkele wetenschappelijke artikels in de ontwikkeling van Xinjiangs hoofdstad Urumqi waarbij we speciale aandacht hebben voor de verhouding tussen de gemeenschappen. Uit die studies komt naar voren dat  de Oeigoeren toch niet altijd in de benadeelde positie zitten tegenover de Han-gemeenschap, zoals gemakkelijke schema’s uit de media willen laten geloven. De hoofdstad van de Autonome Regio Xinjiang Urumqi telde in 2008 2,23 miljoen personen, waarvan 75 % een stedelijke…

Het Twaalfde vijfjarenplan: meer sociaal en ecologisch

Tijdens de parlementaire zittingen van Volkscongres en Raadgevende commissie werd niet enkel de balans opgemaakt van het afgelopen jaar en het beleid uitgestippeld voor het komende jaar. Het twaalfde vijfjarenplan dat door de regering werd voorgesteld, werd eveneens aanvaard. Dit gaat verder in de richting van meer sociale economische en sociale correcties met nadruk op de interne markt. Het lang regeringsrapport van premier Wen Jiabao somde eerst de verwezenlijkingen op die bereikt werden gedurende het…

De grote sprong voorwaarts in de cloud

Iedereen in de ICT-wereld die zich au serieux neemt, koestert plannen voor het zogeheten “cloud computing”. Ook in China bereiden zowel telecom-operatoren, informatica-giganten als diverse overheidsbesturen plannen terzake voor. Waar gaat het wolken-fenomeen over? De Wikipedia leert ons dat “Cloud computing”  een eenvoudige manier is om via een computernetwerk applicaties en diensten ter beschikking te stellen. Essentieel is dat bestanden tot en met softwareapplicaties vanop de server gerund worden. Dit kan voor bedrijven als voordeel…

Guangdongs nieuwe ontwikkelingsstrategie

De provincie Guangdong wil dat de weinig technologische- en vervuilende nijverheid van de Parelrivierdelta verhuist naar andere delen van de provincie om van de PRD een hoogtechnologische, sociale en ecologische hub te maken. Hoe denkt de provincie te slagen in het ambitieus opzet?

Hoe troebel is China’s waterstaat?

Jim Rogers beweert dat de China-successtory maar door één probleem op de klippen kan lopen en dat is volgens hem het waterprobleem dat vooral in het noorden acuut is. We legden de delen van de puzzel bijeen en kwamen tot deze toch wel ontnuchterende bevindingen. China beschikt maar over één vierde van de gemiddelde watervoorraad per persoon in de wereld. 400 van China’s 655 steden kennen een waterschaarste, waarvan 110 een erge. Langs de zijde…

China zet door met elektrische wagens

Wereldwijd brengen diverse merken hun eerste elektrische voertuigen (EV) op de markt en niettegenstaande diverse handicaps waaronder de dure prijs, houdt China vol op dit terrein een voortrekkersrol te willen spelen. Hoe liggen de kaarten precies? Studies schatten dat China in 2020 200 miljoen geregistreerde voertuigen zal tellen, terwijl er nu “maar” 70 miljoen zijn. EVs zijn dan ook meer dan welkom in het streven naar beperking van de koolstofuitstoot. Twee jaar geleden ontvouwde de…

Vernieuwing Qianmenbuurt met Xianyukou beëindigd

Vorige week werd de vernieuwde eetstraat Xianyukou opnieuw ingehuldigd. Daarmee is de renovatie van de historische volksbuurt achter Tiananmen volledig klaar nadat vorige fases beëindigd werden in 2008 voor de spelen en een ander gedeelte in 2009. De bedoeling van de renovatie was de geest van de buurt te behouden, maar wel met moderne infrastructuur. De Qianmenstraat dateert van 600 jaar geleden toen Peking de hoofdstad werd van de Mingdynastie. De buurt was de volksbuurt…

Yan’an: van rood naar groen imago

De rode hoofdstad van China’s revolutie Yan’an begon deze eeuw met de politiek om landbouwgrond terug om te vormen tot beboste grond. Boeren combineren de fruitteelt met kweken van zeugen waarvan de mest naar hun appelbomen gaat en deze afval wordt dan weer gebruikt in methaanstoven. Ondertussen zijn de geel-bruine gronden te Yanan reeds half groen geworden en is de fruitteelt niet meer te stuiten. Iedereen die het abc van de Chinese revolutie kent, weet…

Aantrekkingskracht Wuhan vergroot

De strategisch centraal gelegen hoofdstad van de provincie Hubei Wuhan trekt zowel nieuwe buitenlandse als Chinese bedrijven aan. De stad ligt nu maar op 4 uren sporen van de Parelrivierdelta en binnenkort is dit ook het geval met Shanghai, Peking en Chongging. Lagere lonen en goed opgeleide universitairen doen de rest. Hoewel Wuhan centraal gelegen is, geraakte het wat op de achtergrond tijdens de twee eerste decennia van de hervormingen. Na het opmaken van plannen…

China vervangt VS in Japanse- en Koreaanse export

China heeft de VS reeds vervangen als grootste afnemer van zowel Japanse- als Zuid-Koreaanse export, aldus een Zuid-Koreaanse studie die waarschuwt dat de buren in de toekomst uit een ander vaatje zullen moeten tappen als ze opgewassen willen blijven tegen de Chinezen. China is niet enkel mee met de top, maar overklast de concurrentie al in bepaalde sectoren zoals zonne-en windenergie. Naar aanleiding van het Boao forum – een soort Aziatische versie van Davos- analyseert…