Auteur: Jan Jonckheere

McKinsey “China spurt VS voorbij in e-handel"

China staat ook op het punt de VS voorbij te spurten op het vlak van de online verkoop. Dit staat in een uitgebreide studie van het McKinsey Institute. Uit het studierapport blijkt voorts dat de online handel in China overwegend geschiedt via online marktplaatsen terwijl dit in het westen door onafhankelijke winkels gebeurt. China’s online verkoop markt was vorig jaar goed voor 210 miljard $ inkomen, terwijl dit in de VS zowat 10 miljard $…

Ontwikkelingsplan voor Zuid-Peking

Pekings bestuur wil de komende 3 jaar 290 miljard yuan spenderen aan een ontwikkelingsplan dat het minder ontwikkelde zuiden moet opkrikken tot het niveau van het meer ontwikkelde noordelijk stadsdeel. Zuid-Peking omvat een vijftal districten waar 4,6 miljoen personen leven op 20% van het grondgebied. Al in 2010 vatte Peking het plan op om dit gebied meer te gaan ontwikkelen. Dit had tot gevolg dat de afhankelijkheid van cement fabrieken en kleine steenkoolmijnen werd beëindigd…

Dongguan schoont vettig imago op

Dongguan is in China synoniem van hoofdstad zowel van de fabricage als van de seks. De stad probeert nu hoger de technologische ladder op te klimmen, doet regelmatig razzia’s tegen prostitutie en pakte onlangs uit op stations borden met een promofilmpje dat Dongguans imago bij het publiek moet verbeteren. Dertig jaar geleden was Dongguan niets anders dan een verzameling van dorpen en stadjes verspreid over 2500 km2 in de Parelrivierdelta. Nu telt het 10.000 ondernemingen…

Regelgeving decreteert minder vliegen in WC's

Het ministerie van Volksgezondheid is vast besloten de hygiëne te verbeteren in openbare toiletten. Het ontwerp van nieuw reglement klasseert de toiletten in vier geurklassen en voorziet dat niet meer dan 3 vliegen per m2 mogen voorkomen. China’s openbare toiletten zijn al lang een ergernis niet enkel voor de buitenlanders die China bezoeken. Het blad Southern Metropolis Daily rapporteert dat het ministerie van Volksgezondheid klaar is met een ontwerp van regelgeving over de hygiëne-standaarden in…

Aanwending biomassa goed voor milieu en energie

Als de boeren hun stro en stengels hergebruiken en ook het dierlijk afval collecteren voor biomassa, helpen ze het milieu te ontlasten en nieuwe energie op te wekken. China’s energiecapaciteit door het gebruik van biomassa is dubbel zo hoog als die van waterkracht en meer dan drie maal die van windenergie. De biomassa-nijverheid kan zo een volmaakte cyclus worden waarin ook tewerkstelling een plaats krijgt. Als het energieverbruik in China blijft voortgroeien tegen 8,9 %…

Duurzame energie in Tibet moeilijk zonder centrale steun

Meer dan 30 % van de Tibetaanse dorpen heeft nog geen elektriciteitsnet en 40 % van de boeren kennen een tekort aan brandhout. Toch bezit Tibet aanzienlijke mogelijkheden in wind-, zonne- en geothermische energie. Gezien de aanzienlijke kost van de installaties is het echter duidelijk dat Tibet een algemene energievoorziening niet tot een goed einde kan brengen zonder steun van het nationaal niveau De Autonome Regio Tibet gelegen op gemiddeld 4000 meter hoogte, telde in…

Meer handel met groeilanden verwacht

Nu de export met de EU afzwakt en ook deze met de VS en Japan weinig goeds beloven is China op zoek naar nieuwe horizonten om handel mee te drijven. De groeilanden blijken hierbij een voor de hand liggende optie. China’s buitenlandse handel ging het afgelopen jaar met 6,2 % vooruit, onder het doel van 10 %. De export groeide met 7,9% tot 2050 miljard $ en de import steeg met 4,3% tot 1820 miljard…

“Een op 5 LED-firma’s zal falen in 2013”

Kenners verwachten dat dit jaar een vijfde van China’s LED-producenten zal bankroet gaan door de overproductie en de lage prijzen. Peking wil echter dat de LED-sector tegen 2015 instaat voor een derde van de verlichting in China, een verdrievoudiging van het huidige getal. McKinsey verwacht dat de LED-markt in China tot 2016 jaarlijks met 40 % gaat stijgen. De LED (light emitting diodes)-sector is in hetzelfde bedje ziek als de sectoren wind- en zonne-energie. De…

Naar een miljard Chinese stedelingen

en eerste McKinsey-rapport behandelt de nieuwe megapolen wereldwijd, waarvan het aantal Chinese steden een almaar groter aandeel zal uitmaken. Het tweede McKinsey-rapport voorspelt dat het verbruik in de Chinese bnp-groei groter zal worden dan de investeringen en dat ook de diensten groter zullen worden dan de nijverheid. Tenslotte bespreken we Tom Millers boek “China’s Urban Billion” dat in vlot geschreven 170 bladzijden er in slaagt de complexe Chinese verstedelijkings-problematiek eenvoudig, compleet en beeldrijk uit te leggen.

Winkelketens voelen hete adem van e-commerce

De opgang van de online verkoop is zo ontstuitbaar dat ook de traditionele ketens zich verplicht voelen om een online aanwezigheid uit te bouwen en dit niet enkel in de eerstelijnssteden,  maar nu ook meer en meer in de tweedelijns-en derdelijnssteden. Terwijl de groei van de traditionele kleinhandel afzwakt, groeide de online handel tijdens de eerste 3 kwartalen van vorig jaar met meer dan een derde. De online handel was goed voor ongeveer 10 %…