Bescherming cultureel erfgoed en leefmilieu brengt betere levensstandaard voor Tibetanen

Vorig jaar is de bescherming van het cultureel erfgoed in Tibet er flink op vooruitgegaan. De betere bescherming van het leefmilieu bevordert het ecotoerisme. Dat resulteert in beide gevallen in een hoger inkomen voor de lokale bevolking.

Op een conferentie in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa over bescherming van het cultureel erfgoed werd grote vooruitgang gemeld in 2021.

Er werden 17 nieuwe immateriële aspecten van het Tibetaanse cultureel erfgoed erkend op nationaal vlak. De complete inventaris van een eerste groep van regionale waardevolle culturele- en milieuelementen werd opgestart.

Bij de projecten zit het beschermen en gebruiken van oude boeken en documenten die zich in het Potala paleis te Lhasa bevinden. De inventaris van de 4.500 oude boeken is afgewerkt, 21.900 beschadigde vellen zijn hersteld en 350 boeken zijn gedigitaliseerd en beschikbaar voor het publiek gemaakt.

Ook is het onderzoek beëindigd van 277 grottempels en rotsschilderingen, en op 23 plaatsen werden archeologische opgravingen uitgevoerd. Bij die opgravingen werd in de prefectuur Ngari ( in het Westen van Tibrt) de grafsite van Sangsdar Lungmgo blootgelegd. Dat is één van de tien Chinese topvondsten van het jaar . Het jaar ervoor zat de begraafplaats van Damshung in het arrondissement Damshung ook al in de top tien.

De bescherming van 15 sites van cultureel erfgoed op nationaal niveau en van 518 op regionaal niveau is afgerond.

Bovendien werden in 120 projecten voor immaterieel erfgoed 3.000 banen gecreëerd door de overheid, met een gemiddeld maandelijks loon van ongeveer 3.000 yuan (430 euro). Er waren ook intiiatieven van de bevolking zelf. In het dorp Zangkha in het arrondissement Panam hebben 90 gezinnen geïnvesteerd in een weefcoöperatieve. Die stelt ook drie gehandicapten tewerk. De cooperatieve produceert traditionele gewneven producten, zoals tapijten, wollen kledij en traditionele schorten voor vrouwen. De opbrengst voor de coöperanten varieert van 20.000 tot 90.000 ytuan per jaar.( 3.000 tot 13.000 euro)

Dit jaar volgt een tweede ronde om waardevol regionaal erfgoed te inventariseren, en de digitalisering zal verder gezet worden.

Milieubescherming en ecotoerisme

In de stad Nyinchi (in het oosten van Tibet) heeft men de voorbije jaren speciale initiatieven genomen om het leefmilieu beter te beschermen en waar nodig te herstellen. Het milieu is de belangrijkste natuurlijke rijkdom van Nyinchi, dat veel inkomen haalt uit ecotoerisme, ten voordele van de lokale boeren en herders.

In de regio Nyinchi bevindt zich het tweede grootste bos van China. Jarenlang was bosbouw een belangrijke inkomensbron voor de lokale bevolking. In het kanton Lulang bevond zich destijds een staatsboerderij voor bosbouw. Maar verder bomen kappen werd eind twintigste eeuw verboden en Lulang moest op zoek naar andere inkomsten. Dat werd ecotoerisme. In 2017 werd met de hulp van de kustprovincie Guangdong de Lulang International Tourism Town geopend. Er is onder meer een zuiveringsstation voor het afvalwater gebouwd voor 25 miljoen yuan (3,5 miljoen euro) dat ook nog bijdraagt aan de doelstelling van nul koolstof uitstoot in Niyngchi.

Ook op andere plaatsen in Nyingchi zijn doortastende milieubeschermingsmaatregelen genomen. In het arrondissement Bome wordt een up-to-date stortplaats voor afval aangelegd, met alle voorzieningen om vervuiling van de omliggende grond of het grondwater te voorkomen.

Het arrondissement Zayu, nog steeds onder de stad Nyinchi, bevindt zich in de canyon van de Nu-rivier. De canyon bestaat vooral uit grijze rotsen, maar in Zayu staan cactusbomen en granaatappelen op de hellingen. Dat trekt een groeiend aantal toeristen uit de buurprovincie Yunnan aan. De cactussen zijn beschermd zodat ze oud genoeg worden om te transformeren in echte cactusbomen. De granaatappelen, die vroeger alleen bij de huizen stonden, zijn nog maar sinds 2018 op grotere schaal aangeplant, in het kader van het milieuherstel en de strijd tegen de armoede.
Er zijn 289.100 granaatappelbomen aangeplant . In een goed jaar kunnen de boompjes 3.000 ton granaatappelen opbrengen., met een verkoopwaarde van 37 miljoen yuan (5,5 miiljoen euro). Dat vergroot het inkomen van de bevolking van het kanton met 5.700 yuan ( 800 euro) per jaar.

In totaal heeft Nyingchi op vijf jaar tijd bomen geplant op 240 km², de woestijnvorming tegen gehouden op 300 km², bestaande bossen onderhouden op 150 km² en boomkwekerijen aangelegd op 6,6 km². Dit jaar zal daar de vergroening bijkomen van 13 km², waarvan 10 km² deel uitmaken van een milieuherstel programma. De stad wil de inspanningen voor natuurbehoud en herstel nog verder opdrijven.

De ontwikkeling van ecotoerisme gaat sneller sinds Nyinchi bereikbaar is met de trein, het vliegtuig en via een goede autoweg. Vorig jaar werkten 27.500 boeren en herders in de toerismesector. Ze verdienden er samen 96 miljoen yuan (14 miljoen euro), 16% meer dan een jaar eerder. 18.000 onder hen werkten specifiek in het rurale toerisme. Zij verbeterden hun inkomen vorig jaar met 48%.

Bronnen: China Daily, People’s Daily.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *