Recyclage van plastic loont

China heeft grote vooruitgang gemaakt in de recyclage van plastic. Bijna de helft van alle recyclage in de wereld gebeurt in China. Dat heeft positieve gevolgen voor het klimaat en het milieu. Toch zou het volgens buitenlandse experts nog beter kunnen.

De Chinese Academy of Macroeconomic Research en de Chinese Academy of Social Sciences hebben een gezamenlijk rapport gemaakt over de vooruitgang bij de recyclage van plastic. Hun conclusie: ‘ Na tientallen jaren inspanningen heeft China een aanzienlijke vooruitgang gemaakt bij het behandelen van plastic afval’.

De industrie voor recyclage van plastic kwam er met steun van de regering via investeringen, financiering en belastingen, en verwerkt liefst 45% van alle plastic afval in de wereld. Van 2011 tot 2020 ging het in totaal om 170 miljoen ton.

Zhang Deyuan van de Chinese Academy of Macroeconomic Research was de belangrijkste auteur van het rapport. Hij wijst erop dat de productie van plastic veel fossiele brandstof vraagt. Plastic afval in de natuur vervuilt het milieu en bij afbraak komt er koolstofdioxide vrij die slecht is voor het klimaat. Het afval kan ook in de voedselketen binnen dringen en de volksgezondheid schaden.

Over een periode van tien jaar heeft de Chinese recyclage van plastic volgens het rapport 510 miljoen ton aardolie uitgespaard, 61,2 miljoen ton koolstofdioxide minder uitgestoten en 90 miljoen ton vast afval vermeden.

Internationale aspecten

De Chinese recyclagesector voor plastic is de grootste ter wereld. De sector stelt 900.000 mensen te werk. Die recycleren nu 31% van het lokale plastic afval Dat is 1,7 keer meer dan het wereldgemiddelde.

China is de grootste producent en de grootste verbruiker van plastic. Daarom dringen internationale experts er op aan dat het zijn recyclagegraad nog verhoogt.

In het verleden heeft China de rijke landen geholpen om van hun plastic afval af te geraken. Tussen 1992 en 2008 werd 106 miljoen ton – meestal uit de VS of de EU ingevoerde plastic afval – gerecycleerd. Dat bespaarde 318 miljoen ton olie. Sinds 2018 is de invoer van afval verboden.

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *