Bestrijding van ongelijkheid prioriteit

De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming,  zeg maar het superministerie van economie, maakt bekend dat het werkt aan een plan om de inkomenskloof te verminderen. Gevreesd wordt dat de nog toenemende ongelijkheid tot grote sociale onrust kan leiden.

Gemiddeld inkomen per provincie

Gemiddeld inkomen per provincie

Volgens de ’21st Century Business Herald’ zou het plan al kunnen opgenomen worden in het komende vijfjarenplan 2011-15.

Recentelijk hebben verschillende officiële media het probleem van de inkomenskloof opgerakeld. Begin mei wist Xinhua te melden dat het verschil in inkomen tussen de 10 % rijksten nu reeds 23 keer meer bedraagt dan dat van de 10% armsten. Experten van Xinhua schatten zelfs dat de Ginicoëfficiënt, die de graad van ongelijkheid uitdrukt, boven 0,5 zou kunnen gestegen zijn. Vorig jaar hield de Wereldbank het op 0,47 maar internationaal wordt alles boven 0,4 als slecht aanzien. De Verenigde Staten zitten rond 0,4, België rond 0,25. Brazilië piekte op 0,69.

Het inkomensverschil tussen stad en platteland zou nu 3,33/1 bedragen, terwijl dat in 1997 nog maar 2,56 was. Er is binnen de steden een groot verschil tussen personen met een vaste job in ‘goede’ sectoren zoals telecom, financiën, verzekering of tabaksindustrie, en werknemers in andere sectoren. Indien alle extralegale voordelen meegerekend worden, kan het verschil vijf tot tien keer bedragen. Het hukousysteem, waarbij de rechten van de burger verschillend zijn volgens de plaats waar hij gedomicilieerd is en interne migranten dus gediscrimineerd worden, komt steeds meer onder vuur te liggen.

Een expert van de Nationale Commissie legde een verband tussen de inkomenskloof en  recente sociale problemen zoals de moorden op schoolkinderen en de  zelfmoorden bij Foxconn.

Recentelijk verklaarde de premier dat het aandeel van de lonen moet stijgen in het nationale inkomen, en dat de staat via zijn subsidie- en belastingspolitiek en door de uitbouw van de sociale zekerheid de inkomenskloof moet versmallen.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *