Betere bescherming van vrouwen- en kinderrechten

Het Chinese vijfjarenplan (2021-2025) heeft ook een luik ‘mensenrechten’. Opvallende doelstellingen betreffen de betere bescherming van vrouwen- en kinderrechten.

De regering heeft onlangs haar nieuw actieplan voor de mensenrechten bekend gemaakt. Het is het vierde sinds 2009. In het plan 2021-2025 staan details over de bescherming van vrouwen tegen discriminatie op het werk en maatregelen om de opvoedingstaak van de kinderen voor de vrouwen te verlichten. Andere maatregelen voorzien een strengere aanpak van misdaden tegen kinderen en betere preventie van jeugdcriminaliteit.

Het plan bevat 200 concrete doelstellingen, dat zijn er 30 meer dan in het vorige.

Discriminatie op werkvloer

Werkgevers mogen hun aanwervingen niet beperken tot mannelijke kandidaten of de voorkeur geven aan een man over een vrouw. Inspecteurs voor arbeidsveiligheid worden verantwoordelijk voor het respecteren van de maatregel.
Werkgevers moeten ook systemen invoeren en verbeteren om gendergelijkheid te waarborgen op het vlak van loon, carrière en bescherming van vrouwen met kinderen, alsook systemen ‘die werknemers, in het bijzonder vrouwen, helpen om een evenwicht tussen werk en familiale taken te vinden’.

Begin september heeft de nationale Chinese vrouwenvereniging ( All China Women’s Federation), samen met de ministeries van Arbeid en van sociale zekerheid een rondschrijven gestuurd over de bescherming van de rechten van recent afgestudeerde vrouwen op de werkvloer; het rondschrijven voorziet onder meer in het gezamenlijk op het matje roepen van werkgevers die men verdenkt van seksediscriminatie.

Meer crêches, geen lijfstraffen

Er komt steun voor het breder uitbouwen van crèches in 150 steden. Het platteland en steden waarvan het aantal nieuwe inwoners toeneemt krijgen bijkomende steun om voldoende betaalbare kleuterscholen op te richten.

Kinderen hebben recht op een goede gezondheidszorg en hun waardigheid moet beschermd worden. ‘Elke vorm van lijfstraffen of aantasting van hun waardigheid op een andere manier’ zijn verboden. De wettelijke bescherming van minderjarigen in de familie, op school of in de bredere maatschappij wordt versterkt. Jeugdcriminaliteit moet beperkt blijven.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *