China: een klein zuivelland op kolossale schaal

China staat niet als zuivelnatie bekend. Ook zij die weinig van China weten, hebben wel eens vernomen dat het merendeel van de Chinezen nog altijd geen melk drinkt. Dat is lang niet altijd vanwege lactose-intolerantie die veel in China voorkomt. De meesten vinden het gewoon niet lekker. Dan is er nog de herinnering aan het melamineschandaal van ruim 10 jaar geleden. Ondanks dat, omvat de lijst van de 10 grootste zuivelbedrijven ter wereld inmiddels twee Chinese ondernemingen en huist het land toch een aantal van de grootste melkveehouderijen ter wereld.

Een hal met meerdere automatische melkmachines in Chifeng, Binnen Mongolië; Foto: Globaldairy (disclaimer)

Remmende voorsprong

Nederland en België kennen een lange zuivelhistorie. Onze industrie steunt op een groot aantal kleine en middelgrote melkveehouderijen die hun melk gewoonlijk aan een vast verwerkend bedrijf verkopen. Deze kleinschaligheid is zeer dicht in onze cultuur ingebakken en pogingen er verandering in te brengen stuiten op heftig verzet. China’s zuivelindustrie is pas in de loop van de 20e eeuw op gang gekomen. Bovendien was dat een gemengd initiatief van ondernemers en overheden en veel minder van boeren.

Concentratie

De Chinese melkveehouderij is zeer geconcentreerd. In 2019 bedroeg de melkproductie in China 32 miljard kg en volgens het Jaarboek van de Chinese Zuivelindustrie 2020 leverden de 25 grootste melkbedrijven 9,4 miljard kg van deze hoeveelheid, ofwel ze hadden een gemeenschappelijke bijdrage van ruim 29%. Deze landbouwbedrijven hadden 1,7 miljoen stuks melkvee; gemiddeld bijna 68 duizend dieren per bedrijf.

Toppers

De grootste melkveehouderijbedrijven in 2019 waren Modern Farming (meerdere bedrijven met het hoofdkwartier in Hong Kong) en Youran Farming (Binnen Mongolië), met 230.000 dieren op 26 bedrijven, terwijl de anderen in 2019 135.000 koeien op 40 bedrijven hadden. Dan waren er nog verschillende melkveehouderijen tussen de 50.000-100.000 koeien: Huishan Dairy (Liaoning) met 90.000 melkkoeien, Shengmu (Binnen Mongolië) met 67.000 koeien en Saikexing (Binnen Mongolië) met 65.000 koeien in 2019. De melkveehouderij in China is duidelijk in het uiterste noorden geconcentreerd.

Melk per koe

In 2019 bedroeg de gemiddelde opbrengst van de 25 grootste melkveehouderijen 10,2 ton melk per koe tegenover het gemiddelde van 8 ton per koe. De Chifeng AustAsia Modern Farm (Binnen Mongolië) was in 2020 het meest renderende melkveebedrijf in China met een gemiddelde opbrengst van 13.654 kg per koe. AustAsia heeft een gemiddeld aantal van 12.291 dieren verdeeld over zeven verschillende locaties in China.

Automatisering

Een voordeel van de omvang van deze bedrijven is dat investering in de nieuwste appartuur lonender is. Het grootste melkveebedrijf van China is de Bengbu Farm in de provincie Anhui, eigendom van Modern Farming. Deze enkele boerderij heeft ongeveer 40.000 dieren en ruimte voor 20.000 volwassen koeien om te worden gemolken door acht roterende melksystemen die allemaal zijn aangesloten op één tankruimte.

Vijfjarenplan

In navolging van de centrale regering, werkt Modern Farming zijn strategie uit in de vorm van 5-jaren-plannen. Volgens het ‘5-jaar Leiderschapsplan’ van Modern Farming is het de bedoeling dat het bedrijf in 2025 zowel het aantal dieren als de melkproductie zal uitbreiden tot 500.000 dieren en een jaarlijkse productie van 3,6 miljard kg. Het bedrijf is al goed op weg om dit doel te verwezenlijken. Het heeft inmiddels de bedrijven Fuyuan International (Binnen Mongolië) en Zhongyuan Dairy (Liaoning) overgenomen. Na de afronding van de overname van deze twee bedrijven zal het totale aantal dieren bij Modern Farming meer dan 330.000 bedragen en zal de jaarlijkse productie meer dan 2 miljard kg melk.

Fusies

Fusies als deze lijken de belangrijkste groeistrategie te worden voor de grote Chinese melkveehouderijbedrijven. In oktober 2020 verwierf het bedrijf Youran Farming het volledige eigen vermogen van de landbouwactiviteiten van Fonterra in China. Fonterra is van ’s werelds grootste zuivelbedrijven, met het hoofdkwartier in Nieuw Zeeland. Fonterra had grootse plannen voor China, maar zette deze weer in de koelkast, toen het in eigen land en elders in de wereld op grote problemen stoot. Op dat moment exploiteerde Fonterra China zes boerderijen met 54.900 dieren en deze boerderijen werden verkocht aan Youran Farming voor de prijs van 2,3 miljard Yuan. Na de fusie heeft Youran Farming 67 bedrijven met ongeveer 308.000 dieren en een melkproductie van ongeveer 1,6 miljard kg.

Waarom grootschalige boerderijen?

Andere voordelen van deze trend naar grootschalige melkveehouderij dan de reeds genoemde automatisering zijn:

  • De gecentraliseerde inkoop geeft de bedrijven meer macht om de prijzen en kwaliteit van veevoer te stabiliseren en maakt hen minder kwetsbaar voor schommelingen van de voederprijzen.
  • Die bedrijven hebben genoeg middelen om experts hebben op elk gebied binnen de melkveehouderij aan te nemen. Met zoveel dieren is het bijvoorbeeld lonend een eigen groep dierenartsen aan te nemen.
  • Grootschalige boerderijen kunnen het zich veroorloven personeel extern te laten trainen, hetgeen de professionalisering ten goede komt.

Leermoment

Het bovenstaande is interessant voor leveranciers van diverse apparatuur zoals melkmachines. Maar is het dat ook voor een breder publiek? Ik denk van wel. In Nederland is de laatste tijd veel te doen over de milieubelasting van de melkveehouderij. De politiek en de media werken samen om een sfeer te creëren waarin het bijna misdadig is om nog melkvee te houden. De boeren protesteren daar heftig tegen. De situatie is grimmig en de politiek heeft het duidelijk moeilijk de impasse te doorbreken. China heeft een politiek bestel ontwikkeld waarbij de centrale overheid een set algemene richtlijnen opstelt dat de lokale overheden in nauw overleg met ondernemingen concreet invullen. De ontwikkeling naar grootschalige melkveehouderijen concentreert de gevolgen ervan voor het milieu en maken het mogelijk de bedrijven zo efficiënt mogelijk met gebruik van de laatste technologie te opereren. Dat kunnen we in onze streken niet klakkeloos copiëren, maar we kunnen er vast wel iets van leren.

Bron: edairynews.com, Rabobank: Global Dairy Top 20 2022 – movers and shakers.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *