China en Noord-Korea overleggen

De Chinese staatsraad en buitenlandminister Wang Yi was in Noord-Korea voor overleg met zijn ambtsgenoot Ri Yong Ho. China hoopt dat de geplande dialoog tussen de VS en Noord-Korea positief zal zijn en de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland aanzienlijk vooruit zal helpen. Welke rol het daarin zelf kan spelen is nog onduidelijk.

Noord-KoreaHet overleg is een vervolg op de topontmoeting tussen de presidenten van China en Noord-Korea einde maart. Intussen hebben de presidenten van Noord- en Zuid-Korea een ontmoeting gehad en komt een mogelijk gesprek tussen de presidenten van de VS en Noord-Korea steeds dichterbij.

Denuclearisering van het volledige schiereiland

Wang Yi verklaarde dat China volledig achter de inspanningen van Noord-Korea staat om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Daarmee raakte hij meteen de kern van China’s hoop. De kernwapens van Noord-Korea kunnen leiden tot het produceren van kernwapens door andere landen  zoals Zuid-Korea en Japan. Voor de stabiliteit van de regio zou dat een nachtmerrie zijn. De Noord-Koreaanse kernwapens zijn bovendien een goed voorwendsel voor het behoud van 40.000 Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea en een Amerikaanse kerncapaciteit in de regio. Die kunnen echter even goed tegen China ingezet worden. China zou ze graag zien verdwijnen. Dat Noord-Korea nu over denuclearisering wil praten is een belangrijke doorbraak voor China. Maar Wang Yi spreekt consequent over de denuclearisering van het hele schiereiland, niet van Noord-Korea alleen.

Dooi tussen Beijing en Pyongyang

Noord-KoreaHij herinnerde verder aan de bijeenkomst van de presidenten van China en Noord-Korea die de basis gelegd heeft om de bilaterale verhoudingen en de vriendschap verder te ontwikkelen. Die waren serieus afgekoeld sinds China de UNO-sancties tegen Noord-Korea ondersteunde. Wang Yi stelt nu voor de communicatie en de coördinatie tussen de politieke en diplomatieke diensten van beide landen te versterken, een pragmatische economische en handelssamenwerking uit te breiden, en meer culturele en populaire uitwisselingen te organiseren. Ook Ri Yong Ho sprak over een nieuwe start voor de vriendschappelijke relaties. In 1961 sloten Noord-Korea en China een vriendschaps – en samenwerkingsverdrag af.
Het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA vermeld in een communiqué dat de beide buitenlandministers gedetailleerde discussies hadden over het verder ontwikkelen van de vriendschap en samenwerking.
Wang Yi staat volledig achter de verbetering van de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea. Hij heeft er ook begrip voor dat Noord-Korea waarborgen voor zijn veiligheid wenst.

Welke rol voor China in het vredesproces?

Hij verklaarde dat China bereid is om een positieve rol te spelen bij een politieke oplossing voor de problemen van het Koreaanse schiereiland. Volgens Xinhua zei Ri Yong Ho dat Noord-Korea nauw contact met China wil houden over de manier om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren en vrede te brengen, terwijl het tegelijk de dialoog met alle partijen wil verdiepen. KCNA is echter minder affirmatief. Het schrijft over ‘open uitwisseling van ideeën over zaken van wederzijds belang waaronder de situatie op het Koreaans schiereiland’.
Nu er rechtstreekse contacten zijn van Noord-Korea met Zuid-Korea en de VS is de vraag welke rol China verder zal spelen. Wanneer de spanningen in het verleden opliepen, heeft China een rol als bemiddelaar gespeeld. Zo lanceerde China na het terugtrekken van Noord-Korea uit het Non-proliferatieverdrag in 2003 het zespartijenoverleg. Daar namen naast de beide Korea’s ook de VS, Rusland en Japan deel aan. China is de grootste handelspartner van beide Korea’s. In het verdrag van 1961 tussen China en Noord-Korea is een clausule over bijstand in geval van militaire aanval door een derde voorzien. Dat zou een waarborg voor de veiligheid van Noord-Korea kunnen zijn indien het tot denuclearisering overgaat.
Bronnen: China.org.cn , KCNA

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *