China gaat intensiever broeikasgassen beperken

De  Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft bekend gemaakt dat China tegen 2016 absolute grenzen aan haar koolstofuitstoot zal stellen. Dat is een wijziging van de totnogtoe gevolgde strategie van relatieve beperking, ttz beperking van de uitstoot per eenheid bnp, waarbij de totale uitstoot niet op voorhand begrensd wordt.

naamloosDat China de strijd tegen de klimaatsverandering intensiever gaat voeren, hangt gedeeltelijk samen met de evolutie van de publieke opinie. De  zware smog dit voorjaar in de grootsteden heeft de publieke opinie geschokt. Een belangrijke factor bij smog is het ultrafijne stof afkomstig van steenkoolcentrales en van auto’s. De roep om doeltreffende maatregelen door de regering neemt toe. Dit jaar worden in zeven grote steden pilootprogramma’s voor CO2-handel gelanceerd. De geplande koolstoftaks daarentegen komt er wegens de zwakkere conjunctuur zeker niet meer dit jaar.
De mogelijkheid dat China al binnenkort een absolute grens aan zijn uitstoot wil stellen, wordt gezien als een doorbraak in de strijd tegen de klimaatsverandering. De VS weigeren steevast een absolute uitstootgrens te aanvaarden, maar zullen zich voortaan nog moeilijk kunnen verstoppen achter China.
Toch betekent de bekendmaking geen breuk in de Chinese strategie. Op de klimaatconferentie in Doha 2012 is al overeen gekomen om tegen 2015 te onderhandelen over een nieuw verdrag met bindende engagementen voor landen als China vanaf 2020. Het vastleggen van absolute grenzen in 2016 past daar perfect in. China stoot per inwoner nog veel minder uit dan de VS en minder dan de EU. Daarom eist het dat de rijke landen hun CO2 uitstoot snel afbouwen, terwijl het zichzelf (en de andere ontwikkelingslanden) het recht voorbehoudt de uitstoot nog een tijdje te verhogen. Dat het vanaf 2016 een absolute grens stelt aan de uitstoot, betekent NIET dat die niet meer verder zal stijgen; alleen zal de stijging vooraf begrensd zijn. De meeste experten gingen ervan uit dat de Chinese uitstoot zonder sensationele ontwikkelingen rond het jaar 2030 zou pieken. De nieuwe nota van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie stelt dat China in staat moet zijn al rond 2025 te pieken.Tussen 2005 en 2020 zal de Chinese koolstofuitstoot per eenheid bnp al met 40-45% dalen. En in 2012 besteedde China al 65 miljard dollar aan schone energie, bijna het dubbele van de VS. (bron: The Independent)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar