China: Verenigde Naties moeten strijd leiden, tegen terrorisme en tegen ebola

Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi sprak gisteren voor de Verenigde Naties. Het is de internationale organisatie die de leiding moet krijgen in de strijd tegen het terrorisme en tegen het ebolavirus. Een veelzijdige aanpak is nodig, gericht op de oorzaken. China zinspeelt op zijn eigen strijd tegen het terrorisme in het binnenland en in de regio.

Wang Yi over EbolaVoor de VN-Veiligheidsraad heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken uitgelegd waarom zijn land niet alleen de resolutie steunt die is aangenomen om het terrorisme wereldwijd te bestrijden, maar ook een brede campagne wil en vooral een waarbij de VN de hoofdrol speelt. In de resolutie, die overigens unaniem is aangenomen, staan al zaken die China bevallen: samenwerking van alle landen tegen de dreiging van terrorisme, voorkomen dat terroristische groepen burgers radicaliseren en rekruteren. De tekst stelt duidelijk dat lidstaten verplicht zijn om personen verdacht van terroristische activiteiten te beletten hun grondgebied binnen te komen of door hun land te reizen.

Onder de vlag van de VN

Minister Wang Yi legde daarnaast uit waarom het zo belangrijk is dat de VN en de Veiligheidsraad de leiding krijgen. Het is de enige manier om de eenheid te bewaren en te zorgen voor een effectieve coördinatie en voor gezamenlijke actie. Verder moet de internationale gemeenschap volgens China actie voeren op verschillende terreinen: ‘een geïntegreerde aanpak van politiek, veiligheid, economie, financiën, informatie en ideologie. Het doel moet zijn om de grondoorzaken en de broedplaatsen te elimineren. Als er militaire actie moet komen, dan enkel in overeenstemming met het handvest van de Verenigde Naties en met de resoluties die de Veiligheidsraad ter zake heeft aangenomen.’

Geen dubbele standaarden meer

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft ook gewezen op het belang van consequentie. China wil dat er niet langer met twee maten wordt gemeten. ‘Elke daad van terrorisme moet worden bestreden, in elke vorm, wanneer of door wie ook bedreven en tegen wie ook gericht’ en vooral ‘het terrorisme mag niet worden vereenzelvigd met een specifieke etnische groep of met een religie.’ Wang riep op om te komen met ‘een nieuwe manier van denken en met nieuwe soorten van maatregelen’ tegen het terrorisme. ‘Dat kan als we informatie verzamelen en onze kennis delen met elkaar. De VN heeft hiervoor uitstekende organisaties, databanken en forums om inlichtingen uit te wisselen en te analyseren.’ Ten slotte sprak de vertegenwoordiger van China over internet, waar volgens hem het contra-terrorisme moet worden versterkt en waar maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding te stoppen van extremistische ideeën, via audio- en videomateriaal over geweld en terreur.

Ebola ook een wereldwijde bedreiging

Voor de vergadering op hoog niveau van de Algemene VN-Vergadering over de ebola-epidemie, heeft Wang Yi vervolgens nog een oproep gelanceerd. ‘De epidemie kent geen grenzen en is evenzeer een uitdaging voor alle landen. De situatie in deze strijd blijft grimmig en kan niet worden opgelost door de getroffen landen in hun eentje. De internationale gemeenschap moet in actie komen.’ Wang deed het voorstel om van alle kanten gezondheidswerkers, experts en beschermende uitrusting te sturen naar de gebieden waar ebola woedt. De patiënten hebben behandeling nodig, de instellingen moeten hun vermogen om tests uit te voeren kunnen verhogen en de bevolking moet geholpen worden bij het voorkomen en bestrijden van de epidemie. ‘Ook hier is synergie van levensbelang,’ voegde Wang eraan toe, ‘laten we daarom steun geven aan de World Health Organization (WHO) en de VN die zich blijven inspannen om wereldwijd hulpmiddelen bijeen te brengen.’ Ook hier speelt overigens de kwestie van de grondoorzaken. Met betrekking tot ebola betekent dat onder andere onderzoek en ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.

Ook daden

Op 16 september heeft de WHO zich in een officiële verklaring lovend uitgelaten over de Chinese bijdrage in de strijd tegen ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie verwelkomde de inzet van een mobiel laboratorium en van experts voor gezondheidszorg in West-Afrika. Ze noemde de betrokkenheid van de Chinese regering voorbeeldig voor het soort internationale inspanningen dat nodig is om te reageren op de ziekte en om het weerstandsvermogen van de getroffen samenlevingen te vergroten. Chinese media melden vandaag dat het mobiele laboratorium van o.a. het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) een succes heeft behaald in het onderzoeken van het ebolavirus. Voor de tests en re-tests werden RNA-monsters gebruikt die een 100% zekere uitslag gaven. RNA (Ribonucleïnezuur) dient voor het kopiëren van genetische informatie die is opgeslagen in het DNA.
Bron: Xinhua, WHO who.int, Global Times, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “China: Verenigde Naties moeten strijd leiden, tegen terrorisme en tegen ebola

  1. China neemt zijn verantwoordelijkheid volgens zijn capaciteiten en doet wat het zegt. Dat kan van niet veel landen gezegd worden. Dat Amerika (en de rest van het Westen) hun wereldleiderschap in snel tempo aan het verliezen zijn, is het vooral omwille van deze reden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.