China’s ambitieuze agenda voor de G20

De Chinese en Zuid-Koreaanse president

De Chinese en Zuid-Koreaanse president


China meldt zich bij de top van de G20 en overloopt zijn staat van dienst. Beijing stelt dat het land nu een economische wereldmacht is en het grootste derdewereldland. Het draagt in belangrijke mate bij tot het herstel door zijn eigen stabiliteit en ontwikkeling.
Dit is gebeurd met een stimuleringspakket dat de groei bevorderde en met macro-economische regulering en de versnelde transformatie van hoe die groei tot stand komt. De internationale gemeenschap heeft dat toegejuicht en ook het feit dat China actief meehielp met de inspanningen om de financiële crisis op te lossen. Dat deed de Volksrepubliek door valutaruiltransacties, door kredietverlening en de verlichting van schulden en toltarieven.
President Hu vindt dat er tegenover de belofte om op de ingeslagen weg van ‘eigen zaken zelf in orde brengen’ verder te gaan, meer begrip mag staan voor de keuzes die Beijing maakt wat de aanpassing van zijn valuta betreft. De Chinese delegatie zal op basis hiervan ook haar eigen visie verdedigen op het internationaal monetair systeem en wil dat er ook andere dan louter monetaire middelen op de agenda komen die zouden kunnen bijdragen aan een duurzamer herstel dan er nu te zien is. Beijing denkt daarbij aan meer rechtvaardige internationale handelsverhoudingen, bescherming en vergroting van de koopkracht in opkomende economieën en derdewereldlanden.
Dat de G20 in Zuid-Korea plaatsvindt, dat de belangrijkste buurlanden van China mee aan de vergadertafel zitten en dat het machtigste lid buitengewone belangstelling heeft getoond voor de relaties tussen China en landen in Zuidoost-Azië, is voor Beijing een bijzonder aspect.
Hu Jintao heeft daarom nog eens herinnerd aan de goede samenwerking tussen China en zijn buurlanden bij economische crisissen, het verdedigen van gemeenschappelijke belangen en de wederzijdse hulpverlening bij grote natuurrampen. De Chinese president herhaalde dat vertrouwen, onderhandelingen en samenwerking tussen afzonderlijke staten een oplossing kunnen bieden voor de bestaande belangenconflicten.
hartelijke handdruk

hartelijke handdruk


In de Chinese media was er ook belangstelling voor het feit dat de VS tegenspreekt dat het China aan banden wil leggen. President Obama heeft het nog eens met zoveel woorden gezegd. Een aantal Chinese buitenlandexperten gaf als mening dat je van de VS op dit moment ook geen beleid van containment moet verwachten omdat het de Amerikaanse belangen niet zou dienen. Ze hadden ook waardering voor het voornemen in Washington om meer Amerikaanse studenten naar China te sturen en een generatie degelijke Chinakenners op te leiden.
Voor alle zekerheid richten de officiële media nog eens de schijnwerper op de uitspraken van Ahmad Zahid Hamidi, de minister van Landsverdediging van Maleisië. Deze heeft zijn Amerikaanse collega Gates verzekerd dat er tussen zijn land en China een traditionele vriendschap en uiterst positieve samenwerking bestaat en dat er van enige dreiging geen sprake is.
China is het enige land dat Obama niet aandoet tijdens zijn Aziatische trip, maar hij heeft president Hu ontmoet in Seoel en zijn uitnodiging herhaald om een staatsbezoek te brengen aan de VS, begin 2011. De Chinese media wijzen erop dat de beide presidenten elkaar nu al drie keer hebben gesproken in acht maand tijd. Ze benadrukken voorts het feit dat Hu herhaalde malen heeft opgeroepen tot een samenwerking tussen de beide grote machten, gebaseerd op het respecteren en ontzien van elkaars core interests.
Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *