Chinese milieupolitiek ook voordelig voor andere landen

Onlangs bracht Bloomberg een schematisch overzicht van een aantal milieuaspecten van China, en hun betekenis op wereldschaal. Het toont hoe erg de vervuiling in China is, maar ook welke vooruitgang er dankzij een doortastende politiek al bereikt is.

Vier decennia van ongeziene groei hebben van China de grootste uitstoter van broeikasgassen gemaakt. Maar de huidige groene politiek is zo doortastend dat hij de hele wereld grondig kan veranderen, van elektrische voertuigen tot grondstoffenmarkten.

De uitdaging voor China is het uitvoeren van een groene politiek zonder de economische ontwikkeling af te remmen. Sterker zelfs, men wil die politiek gebruiken om op een aantal technologische domeinen het leiderschap te verwerven.

Fijn stof

Op een winterse dag zonder wind is de smog het ergst in kolen- en staalproducerende provincies zoals Shanxi en Hebei., maar grote delen van China zijn erdoor getroffen.
In 2019 zal 40,5 miljard yuan (5,4 miljard euro) besteed worden aan het verminderen van de uitstoot van zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijn stof. Dat is 19% meer dan in 2018. In en rond grote steden is het gebruik van steenkool verplicht vervangen door aardgas. De voorbije vijf jaar is het aantal dagen met zware vervuiling in de belangrijkste steden gedaald met 50%. Vorig jaar lag de gemiddelde dagelijkse concentratie van fijn stof in Beijing bijna een derde lager dan in 2015.

Uitstoot van koolstofdioxide

De Chinese uitstoot is sterk gaan stijgen na de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie einde 2001. China werd op korte termijn de fabriek van de wereld en de grootste uitstoter. Intussen is de groei van de uitstoot door de grote inspanningen afgevlakt en zelfs al enkele jaren licht gedaald.

Elektrische auto’s

Samenhangend met een politiek van minder luchtvervuiling en minder uitstoot van broeikasgassen moedigt de Chinese regering de ontwikkeling, productie en gebruik van elektrische voertuigen aan. Elon Musk heeft dat goed begrepen toen hij besloot zijn grote Tesla-fabriek in Shanghai te bouwen. Streefdoel van China voor 2025 is 7 miljoen elektrische auto’s per jaar. Ergens tussen 2030 en 2035 moeten alle nieuwe voertuigen elektrisch zijn. Producenten krijgen subsidies, en de regels voor voertuigen met klassieke brandstof worden altijd maar strenger. Een bedrijf als BYD verkoopt meer elektrische voertuigen dan Tesla.

Schone energie

Dank zij de enorme Chinese investeringen in zonnepanelen worden die in de hele wereld steeds goedkoper wat de transitieweg van fossiele energie vergemakkelijkt. China besteedt het dubbel van de VS aan zonnepanelen. Twee derden van alle zonnepanelen in de wereld komen uit China. JinkoSolar en
Yingli Green Energy zijn wereldleiders op dit terrein. China zet ook sterk in op windenergie, en doet veel onderzoek naar waterstof als vervanging voor fossiele energie.

Invloed op de wereldmarkten en de groei

Prijsindex basisproducten

De Chinese inspanningen voor een schoner leefmilieu vertalen zich in het sluiten van een aantal sterk vervuilende bedrijven en mijnen. Daardoor is het aanbod van sommige basisproducten genoeg gedaald om de prijs op de wereldmarkten omhoog te stuwen. Voorbeelden zijn steenkool, staalstaven, aluminium, en zelfs papier. Het stoppen met de invoer van plastiek- en papierafval heeft ook in andere landen een grote invloed.
Ondanks alle milieumaatregelen blijft de Chinese groei aanhouden. In 2018 nam het bnp toe met 6,9%, de eerste versnelling van de groei na 6 jaar vertraging.

Herbebossing

Meer dan 20% van China is momenteel bebost. Men komt van minder dan 10% en streeft naar 26% tegen 2035. Door het kappen van bossen in het verleden kampte het land met een ernstig probleem van woestijnvorming, bodemerosie en zandstormen. Vooral de voorbije tien jaren is succes geboekt in de strijd daartegen. Rond 2010 was nog meer dan 10% van China woestijn; vandaag zijn zandstormen in de steden zo goed als verdwenen, dankzij herbebossing. Sinds 2005 is de groene oppervlakte in de wereld verhoogd met 5%. Minstens een kwart daarvan komt op het conto van China
Het programma ‘Graan voor groen’ subsidieert sinds 1999 de boeren voor het omzetten van weinig renderende akkers in bos. In totaal waren er 124 miljoen mensen bij betrokken. Tussen 2013 en 2018 werd 338.000 km² (10 keer België!) bos aangeplant, voor 83 miljard dollar.
De Chinese ervaringen met strijd tegen woestijnvorming in Binnen-Mongolië wekken intussen ook interesse op in andere landen als Pakistan, Saoedi-Arabië of Australië.

Bron: Bloomberg

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Chinese milieupolitiek ook voordelig voor andere landen

  1. toch twee belangrijke kanttekeningen:

    – de vertraging van economische groei door interne problemen en handelsoorlog hebben ertoe geleid dat de lokale milieu-inspecties minder streng zijn dan vb. verleden jaar.

    – het potentieel van groene energie langs de BRI is enorm, maar Chinese staatsbedrijven investeren vandaag nog steeds voornamelijk in vervuilende industrieen in de BRI-landen.

  2. Kapverbod in China, dus bomen uit de regenwoud kappen en daarna naar China sturen. Hoe is dat voordelig voor andere landen dan? Melk nu erg populair in China dus massaal melk uit het Westen importeren. Terwijl westerse consumenten nu overgaan op sojamelk. Politiek beleid is leuk, maar de consumenten moeten er zelf ook wat aan doen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *