‘Chinese Wereldbank’ lanceert ambitieus klimaatactieplan

De Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), soms de ‘Chinese Wereldbank’ genoemd, heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering in Egypte een ambitieus klimaatactieplan gelanceerd. Er zijn ook drie nieuwe leden aanvaard.

Algmene vergadering Foto Xinhua, Wu Zhongmin Disclaimer

De AIIB is opgericht op initiatief van China en is een alternatieve financieringsbron voor de door de westerse landen gedomineerde Wereldbank. De hoofdzetel bevindt zich in Beijing. De AIIB werd operationeel in 2016. De VS was een hevig tegenstander en probeerde alle bondgenoten te overtuigen niet deel te nemen. Maar onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland werden toch stichtende leden. België trad pas achteraf toe.

Het thema van de algemene vergadering dit jaar was ‘duurzame groei in een wereld vol uitdagingen’.
Het klimaatactieplan legt doelstellingen vast voor de periode 2024-2030. Het bevestigt het belang van klimaatfinanciering door de bank en legt de belangrijkste domeinen vast waarop de AIIB zijn leden zal ondersteunen. Volgens de bank zelf schept het een dynamisch kader dat kan evolueren om betekenisvol en impactvol te blijven terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden.

De voorzitter van de bank, Jin Liqun, stelde: ‘De AIIB is er om zijn leden te helpen om de komende uitdagingen van het klimaat aan te gaan. We moeten samenwerken om snel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ons vermogen om de aankomende golf van extreme weersomstandigheden te doorstaan te verhogen, en de natuurlijke omstandigheden die het leven op aarde mogelijk maken te beschermen.’

Transitie zonder de erfenis waar ontwikkelde landen mee kampen

De AIIB gaat ervan uit dat de klimaatstrijd in Azië zal beslist worden. Azië stoot vandaag de helft van alle broeikasgassen uit. Snelle actie geeft Azië de kans om de transitie naar een koolstofarme ontwikkeling te maken zonder de erfenis waar ontwikkelde landen mee kampen.

Het klimaatactieplan is gebaseerd op vier principes:
* Een aanpak op maat van elk land, rekening houdend met de omstandigheden, de noden, de impact van klimaatsverandering, het niveau van inkomen en het gekozen ontwikkelingspad;
* Een holistische benadering die transitie naar koolstofarm, weerstandsvermogen tegen klimaatwijziging en de integratie van natuurlijke oplossingen bij de bouw van infrastructuur combineert.
* Maximale mobilisatie van kapitaal dankzij de robuuste financiële situatie van de bank en het versterken van partnerschappen voor de financiering.
* Technologische innovatie, zowel inzake een lagere uitstoot als voor de aanpassing aan een gewijzigd klimaat.

Verdriedubbeling tegen 2030

Concreet gaat de bank tegen 2025 minstens de helft van zijn jaarlijkse leningen aan het klimaat besteden. Tegen 2030 moet de financiering van klimaatplannen verdrievoudigen. In 2022 werd voor 2,6 miljard dollar aan klimaatprojecten geleend, vanaf 2030 wordt dat jaarlijks 7-8 miljard.

Tussen 2020 en 2030 gaat het in totaal om meer dan 50 miljard. Halfweg 2023 bedroeg de totale klimaatinvestering al 11,75 miljard dollar, voor 107 projecten. In 2023 gaf de bank ook de eerste ‘klimaatobligatie’ uit en besloot ze om enkel nog te investeren in projecten die sporen met de principes van het klimaatakkoord van Parijs.

Met het nieuwe plan gaat de AIIB verder op de weg naar meer klimaatfinanciering die vorig jaar al werd ingeslagen.

Een voorbeeld van projecten om de weerstand tegen extreme klimaatverschijnselen te verbeteren is het verhogen van wegen en het versterken van bruggen. Een voorbeeld van integratie van natuurlijke elementen is het herstel van mangrovewouden langs de kust om overstromingen beter op te vangen.

81% van de wereldbevolking

De jaarlijkse algemene vergadering vond dit jaar plaats in Egypte.
De aanvragen tot lidmaatschap van El Salvador, de Salomoneilanden en Tanzania werden goedgekeurd. Dat brengt het totaal aantal leden op 109. Ze vertegenwoordigen 81% van de wereldbevolking en 65% van het wereld-bruto binnenlands product.

Bronnen: AIIB, Xinhua, Financial Times

Print Friendly, PDF & Email