De Sociale stand van zaken 15

Tegen 2015 prijstoeslag in ziekenhuizen geschrapt
–Volksgezondheid is van plan om tegen 2015 de fameuze prijstoeslagen in de ziekenhuizen uit de wereld te helpen. 20 jaar geleden werden de ziekenhuizen toegelaten 15 % te heffen op de geneesmiddelen, wat hun inkomen flink aandikte want veel ziekenhuizen kregen maar 10 % van hun fondsen uit overheidsfinanciering. Minister Chen Zhu zei dat 300 kantonnale ziekenhuizen zouden starten met het schrappen en volgend jaar moet dit bij alle dergelijke ziekenhuizen het geval zijn. Volgens kenners is dit enkel haalbaar als de prijs van bepaalde andere te goedkope diensten wordt verhoogd: zo zou een raadpleging van 5 yuan tot 7 yuan kunnen worden verhoogd. Sommige dokters ontvangen zelfs minder dan 100 yuan voor een operatie.
20 % bij vakbond
Zowat een op 5 werknemers is lid bij de vakbond. Vorig jaar sloten 17 miljoen werkers zich aan, aldus het ACFTU. Momenteel bedraagt het aantal leden 258 miljoen. Daarvan zijn er 94 miljoen migranten. De vakbond is nu vertegenwoordigd in 5,2 miljoen zaken. Dit jaar wordt gestreefd naar 10 miljoen nieuwe leden in 630.000 bijkomende organisaties. In 1,7 miljoen zaken grijpen collectieve onderhandelingen plaats tussen werkgevers en 100 miljoen werknemersen dit  over sociale onderwerpen als lonen, werkvoorwaarden en gezondheid.
Tibet: 15 jaar gratis onderwijs
Kinderen uit de A.R. Tibet zullen vanaf de herfst ook kunnen genieten van drie jaar gratis voorschools onderwijs. Daarmee is Tibet de eerste plaats in China waar 15 jaar gratis onderwijs wordt verstrekt, positieve discriminatie dus.  Het bestuur zal daartoe 2,6 miljard yuan investeren in onderwijs. De directeur van Tibets onderwijs verklaarde dit jaar de bouw te starten van 10 tweetalige peutertuinen, 3 scholen voor hoger middelbaar en 3 beroepsscholen.
Gezondheidszorg verder uitgebouwd in ZW-Tibet
De zuidwestelijke prefectuur Shigatse in Tibet heeft de volledige uitbouw van het gezondheidssysteem gerealiseerd over haar landelijke gebieden. Begin dit jaar hadden 1668 dorpen waaronder 25 buurtcomités 1657 ziekenhuizen opgezet die bemand werden door 3334 artsen of twee per dorp gemiddeld. Vorig jaar investeerde Shigatse 3,2 miljoen yuan in het uitrusten van de nieuwe dokters. Dit jaar ligt de nadruk op betere opleiding en dienstverlening ter plaatse.
Peking bouwt meer seniorenhomes
Peking betoelaagt voortaan privé verzorgingsinstellingen voor bejaarden. Meer bepaald betaalt het stadsbestuur 8000 yuan per bed in nieuwe privé verzorgingsinstellingen. Momenteel telt de hoofdstad 401 dergelijke instellingen waaronder 195 privé en dit met in totaal 70.000 bedden. Eind 2010 had Peking 2,3 miljoen senioren boven de 60 of 18 % van de geregistreerde bevolking. Dit aantal zou stijgen tot 3,2 miljoen tegen 2015. De bedoeling is het aantal seniorenbedden op te trekken tot 120.000 tegen dan.
Gehandicapten moeten uit de armoede
Momenteel leven nog 20 miljoen gehandicapten in armoede en China heeft een plan dat over 10 jaar loopt om deze uit de armoede te halen. 83 miljoen Chinezen hebben een zekere vorm van handicap en 62 % leven in landelijke gebieden. Speciale leningen zullen worden verstrekt, de sociale zekerheid en diensten uitgebreid en meer aangepaste banen voorzien. Tegen 2015 zou het inkomen voldoende moeten zijn en de institutionele mechanismen voor hun basisnoden geïnstalleerd. Tegen 2020 moet de toegang tot alle basis- en sociale diensten zijn verwezenlijkt.
Xinjiangs straatjongeren terug thuis
Volgens de autoriteiten in Xinjiang hebben ze 1332 straatkinderen die bedelden of stalen in andere delen van het land, teruggehaald. Deze campagne werd opgestart in april 2011. Sommige kinderen konden naar huis; anderen werden geplaatst in een instelling voor scholing en opvoeding. Nog anderen moesten eerst naar een ziekenhuis voor behandeling. Het regionaal bestuur bouwt momenteel een tehuis van 50 miljoen om deze geredde zwerfkinderen op te vangen en op te leiden.
Half miljoen migranten krijgen achterstel
585.200 migranten die nog moesten betaald worden hebben hun lonen voor Nieuwjaar ontvangen. De inspectieteams van het ministerie bezochten 162.500 ondernemingen in 15 provincies en vond dat 14.000 ondernemingen hun personeel niet tijdig uitbetaalden. Het ging om een totale achterstand van 1,95 miljard yuan

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *