De sociale stand van zaken 40

Naar meer gelijkschakeling in pensioenen

seniors6Uit een rondvraag die door de China Youth Daily wordt gepubliceerd, blijkt dat meer dan 40% ontevreden zijn over het pensioensysteem. Een kwart vindt dat de overheid meer moet doen op dat vlak. De regering wil tegen 2020 de bevoordeling van het stedelijk stelsel ten nadele van het landelijk systeem rechttrekken. Om van een pensioen te kunnen genieten, moeten gedurende 15 jaar maandelijkse bijdragen te worden betaald in een van de stelsels of in beide. Het nieuw systeem wil zo de integratie van migranten in de steden vergemakkelijken. Vorig jaar had China 3100 miljard yuan overschot in het pensioensysteem, maar door de veroudering zou dit tegen 2033 omslaan naar een tekort van 6800 miljard yuan. Dan zouden er 400 miljoen 60 plussers zijn. China beschikt ook over een reserve pensioenfonds met 1000 miljard in kas. Het nieuwe voorstel raakt niet aan de voorkeursbehandeling van de ambtenaren. China Daily

Loonsverhogingen hoogste in Azië

azielonHays verwacht dat de loonsverhogingen dit jaar in China de hoogste worden in Azië. 9% van de bedrijven gaan zelfs tot een verhoging met 10 %. Hays onderzocht 1200 bedrijven in Azië. Vorig jaar gaf 54 % van de Chinese bedrijven een opslag tussen 6 en 10 %; enkel 5 % gaf geen opslag. Dit jaar verwacht Hays dat 58% van de bedrijven de lonen met 6 tot 10% verhogen terwijl 9% van de bedrijven tot 10% verhoging zouden toepassen. Bij de commerciële banken wordt zelfs een verhoging met 15% voorspeld. china.org

2013: 13 miljoen nieuwe banen

Woordvoerder Li Zhong van het Ministerie voor HR en Sociale Zekerheid heeft bekend gemaakt dat China vorig jaar 13 miljoen banen schiep met een groei van 7,7 %. Dit is meer dan gedurende de jaren voordien toen de groei hoger was. De groei van de lonen met meer dan 8 % lag vorig jaar  ook boven de bnp groei.

Beter vangnet voor armen

poverty2Er komt een beter sociaal vangnet om de armen te beschermen, aldus viceminister Dou Yupei voor Burgerzaken. In 2013 kregen 21 miljoen arme stedelingen een leefloon van 252 yuan per maand en 54 miljoen arme landelijke bewoners 111 yuan. Vooral misbruiken op de wet moeten beter bestraft. Vorig jaar gaf China 72 miljard uit voor leefloners. Daarbij komt nog 84 miljard sociale steun voor stedelingen en 10 miljard voor hulp bij rampen, aldus Dou. Oudere koppels die hun enig kind verloren, zullen meer financiële hulp van de overheid krijgen. Stedelijke gezinnen krijgen 340 yuan per maand, op het platteland krijgen ze 170 yuan. Ouderen met een gehandicapt kind krijgen 270 of 150 yuan. China Daily/CRI

Sexwerkers vermijden HIV-programma’s

Een gezondheids-NGO uit Dongguan beklaagt er zich over dat de 700 sexwerkers die ze diensten verleenden sinds de campagne tegen de sexindustrie zich duidelijk minder manifesteren in hun preventieprogramma’s. De NGO focuste vooral op hulpverlening via hotels. Alle anti-aids programma’s in de stad viseren 12.500 sexwerkers. Dongguan telt 3,8 % van de HIV/aids gevallen in de provincie Guangdong. China Daily

 Meer opleiding voor migranten

migrantseducDe regering is van plan om jaarlijks 10 miljoen jonge migranten een opleiding te geven. Van de 269 miljoen migranten zijn er 100 miljoen die geboren zijn na 1980 en ze zijn onvoldoende opgeleid voor de moderne nijverheden. De kost van de opleidingen die worden doorgezet tot 2020, wordt op 60 miljard per jaar geraamd. Een migrant verdiende vorig jaar 2600 yuan per maand gemiddeld, weliswaar 14 % meer dan vorig jaar, maar nog altijd 40% minder dan wat een gemiddelde stedeling verdient. Wat een migrant in het oosten verdient is dan weer 10 % hoger dan in het westelijk of centraal China  chinagate.cn

 Gaten dichten in arbeidsveiligheid

worksaftDe wetgever probeert gaten in de wet op de arbeidsveiligheid uit 2002 te dichten. Vorig jaar waren er 44 ernstige incidenten waarvoor 300 personen werden vervolgd. De straffen voor nalatige patroons worden verhoogd. De maximumstraf voor zij die geen voldoende opleiding voor het personeel organiseren, wordt opgetrokken van 20.000 yuan naar een bedrag tussen 50.000 en 100.000 yuan. In de mijnen wordt de straf voor het ontbreken van een adequate veiligheid regulering vertienvoudigd. De toezichthoudende regulator krijgt de bevoegdheid om gevaarlijke goederen in beslag te nemen, om sites te verzegelen en de elektriciteit af te sluiten. Dit onder welomschreven voorwaarden in extreme gevallen.

 Patronaal protest in Wenjing

In Wenjing, provincie Zhejiang, zijn protesten door eigenaars van schoenfabrieken uitgebroken. De stad telt ongeveer 8.000, overwegend kleine, schoenfabrieken. Na een brand op 14 januari waarbij 16 doden vielen, heeft de stad een grootscheepse veiligheidscontrole doorgevoerd in 6.000 fabrieken. 4.500 daarvan zijn tijdelijk gesloten totdat ze voldoen aan de veiligheidsnormen. Vele migranten zijn intussen al naar andere streken vertrokken op zoek naar werk. De economie van de stad is ernstig teruggevallen. Eigenaars van fabrieken zijn verontwaardigd omdat de kosten om zich met de normen in orde te stellen hoog zijn en ze in afwachting moeilijk kunnen overleven. Scmp
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *