De stand van zaken 38

Kort zakennieuws uit China

China: top luxemarkt in 2015
Volgens McKinsey zal China binnen afzienbare tijd Japan overschaduwen als grootste markt voor luxegoederen. McKinseys onderzoek vond dat in China 45 % van de gebruikers van luxegoederen tussen 18 en 34 jaren oud zijn en dit vergeleken met 37 % in Japan en 28 % in het VK. In Zuid-Korea is het aantal gebruikers van luxe-goederen aan het dalen. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 1500 consumenten in 17 steden. Verwacht wordt dat de bovenste laag van de middenklasse, die jaarinkomens hebben tussen 100.000 en 200.000 yuan, op 5 jaren tijd zal stijgen van 13 naar 76 miljoen. Tegen 2015 zou één vijfde van ’s werelds luxegoederen in China gekocht worden. De stijging in bestedingen aan massages en thermenkuren gaan zelfs nog meer de hoogte in.
Investeringen in infrastructuur koelen af
Volgens het ministerie van Transport zullen de bestedingen aan transport en infrastructuur in 2011 wat minder stijgen dan de afgelopen jaren. Regeringsuitgaven voor transport zonder spoorwegen gaan met 10 % vooruit, duidelijk minder dan de 19 % van vorig jaar.De totale investeringen in vaste activa (zowel wegen, havens, luchthaven en spoor) stijgen met 18%, lager dan de 23 % vorig jaar. Verwacht wordt dat vooral de havens van Shanghai en Shenzhen niet meer aan het groeiritme zullen stijgen als de afgelopen jaren, te meer dat Shanghai reeds op de eerste plaats staat wereldwijd. Dit jaar zal de lengte van het wegennet met 3 % stijgen tot 4,1 miljoen km. Het aantal luchthavens zal met 6 toenemen tot 181 en de waterwegen zullen met 4 % groeien tot 1,04 miljoen km. (SCMP)
Programma snelspoor voortgezet

SST-lijn Shanghai-Peking

Niettegenstaande de afzetting van de spoorwegminister en zijn ingenieur-rechterhand  gaat het spoorprogramma met de aanleg van supersnelle lijnen gewoon door. Vorig jaar werd nagenoeg 5000 km snelspoor bij aangelegd . Tegen eind dit jaar zou China over 13.000 km sporen voor de super snelle treinen beschikken, hoewel dit doel eerder pas voor 2012 werd voorop gesteld. Het gehele spoornet zou dit jaar uitbreiden van 91.000 km naar 99.000 km. Volgens CB Richard Ellis kan het ministerie moeilijk de kosten verhalen en verwacht wordt dat de ratio schuld/activa die nu 56 % bedraagt,  zou stijgen tot 76 % in 2012 en tot 100 % in 2020. Minister van Financiën Xie Xuren beweert echter dat deze schuld best beheersbaar is. Volgens Richard Ellis werd de begroting van de snelle spoorlijnen Wuhan-Guangzhou en ook deze van Zhenzhou – Xian telkens met een kwart overschreden. Op de lijn Peking-Tianjin zou de meerkost zelfs twee derden bedragen aldus “China Merchants Securities”. Bekend is ook dat het aantal passagiers op deze laatste lijn 20 miljoen bedraagt in plaats van de voorziene 30 miljoen. Van daar de twijfel of de opbrengsten van de snelle treinen de dure aanlegkosten kunnen bekostigen. (SCMP)
Steun voor industrie langs Yangtze
Twee vijfden van China’s top 500-ondernemingen bevinden zich langs de Yangtze en deze gebruiken de rivier als transportmodus. Vorig jaar werd zo 1500 miljard ton vracht langs ’s werelds drukste rivier vervoerd. De regering plant het jaarlijks vervoerd tonnage te verdubbelen tegen 2020 aldus Tang Guanjun van het ministerie van Transport. Vorig jaar ging het bevrachte tonnage langs de rivier er op vooruit met 16 %. De rivier als transportmiddel zal ook gestimuleerd worden door het aanduiden van de zone Chongqing-Chengdu als ontwikkelingszone.
Zhongguancun wil Silicon Valley zijn
Pekings high-tech zone Zhongguancun wil op tien jaren tijd synoniem worden met IT-innovatie, aldus het ontwerp van twaalfde vijfjarenplan. In 2009 had de zone met zijn 20.000 ondernemingen in totaal voor 1400 miljard yuan aan inkomsten, wat ongeveer één vijfde betekent van Pekings totaal. Het vijfjarenplan streeft er naar om dit inkomen tegen 2020 op te trekken tot eventjes 10.000 miljard. Om dit te bereiken zal de komende vijf jaar 50 miljard belastingsgeld worden gespendeerd om wetenschappelijke en technologische uitvindingen te populariseren. Op die manier zouden 300 ondernemingen tot boven het één miljard kapitaal groeien.
Machtstrijd GOME beslecht?
Het ziet er naar uit dat met het ontslag van baas Chen Xiao een einde gekomen is aan het getouwtrek tussen twee kampen bij GOME. Gome werd gesticht door miljardair Huang Guangyu die een gevangenisstraf van 14 jaren uitzit na een veroordeling voor omkoperij en inside trading. Hij bleef echter het management belagen en de aandelen daalden wegens het gevecht. Chen Xiao zal worden opgevolgd door Zhang Dazhong die dan weer de stichter is van Beijing Dazhong Electrical Appliances dat in 2007 opgekocht werd door Gome. Bain dat voor 420 miljoen $ heeft in Gome juichte de nieuwe baas reeds toe. Gome wil dit jaar 400 nieuwe winkels openen en ondervindt onmiddellijke concurrentie van Suning.
“Robin Li rijkste”
Volgens FORBES is niet Wahaha baas Zong Qinghou, maar wel Robin Li -alias Li Yanhong- de stichter van zoekmachine Baidu de rijkste man in China. Volgens Forbes bezit Li 9,4 miljard $ en stijgt daarmee tot de 95° plaats wereldwijd. Het aantal dollar-miljardairs in China nam vorig jaar toe van 64 tot 115. Voor de eerste keer heeft Azië meer miljardairs dan Europa. Volgens Forbes is Zong van Wahaha 5,9 miljard $ waard. Het afgelopen jaar verdubbelden Baidu’s NASDAQ-genoteerde aandelen in waarde, wat het aandikken van Li’s rijkdom verklaart. Baidu zou nu 83 % van de Internetmarkt in China vertegenwoordigen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *