De stand van zaken 8

“Helft woningen moet herbouwd worden”
Volgens de ‘Southern Metropolis Daily’ vindt de onderzoeksafdeling van het ministerie van Huisvesting  en Stedelijk/Rurale ontwikkeling dat de helft van de bestaande huisvesting de komende 20 jaar moet herbouwd worden. De woningen van voor de bevrijding hebben hun tijd gehad; deze gebouwd tussen 1949 en 1979 zijn te rudimentair en de woningen die gebouwd werden tussen 1979 en 1999 voldoen niet aan de moderne vereisten, aldus de directeur van het onderzoekscentrum. Enkel deze van na 1999 kunnen op lange termijn gespaard worden. Cultureel erfgoed gaat ook niet onder de slopershamer.

Nieuw gebouw viel omver

Nieuw gebouw viel omver

Minister Qiu Baoxing verklaarde reeds eerder dat de kwaliteit van de Chinese gebouwen te wensen over laat, gezien de gemiddelde levensduur van een gebouw in China maar 30 jaar bedraagt terwijl dit in de VS 74 jaar is en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 132 jaar. Elk jaar bouwt China voor 2000 miljard m², waarbij het 40 % van ’s werelds cement en staal gebruikt. Zo’n 40 % van de nieuwe bouwgrond betreft nieuwbouw na afbraak. Bouwafval vertegenwoordigt in China 30 tot 40 % van het stedelijk afval.

Verontrustende vastgoedzeepbel

Grote staatsbedrijven uit diverse industriesectoren gooien zich op de winstgevende vastgoedsector. Daardoor verstoren ze zelfs de nationale politiek, die de sector net wil afkoelen.  Zo’n 82 % van de grondverkopen in Beijing dit jaar gingen naar grote staatsbedrijven, in 2008 was dat maar 59 %. De voorbije 10 jaar was de sector vooral in privéhanden. Sinds 2003 stegen de  grondprijzen in Beijing met 750 %. De prijzen van woningen verdubbelden er in 3,5 jaar. Lokale besturen hebben in 2009 alleen al 230 miljard dollar verdiend aan de verkoop van gronden. Daarbij zouden soms waardevolle wijken afgebroken zijn of de bewoners onvoldoende vergoed. Door de hoge prijzen zitten veel nieuwe appartementen bij speculanten die er voorlopig niets mee aanvangen. In de Chinese media verscheen onlangs een artikel waarin werd gesteld dat 64,5 miljoen elektriciteitsmeters de afgelopen zes maanden een nulverbruik registreerden. Hoewel de elektriciteitsmaatschappijen het bericht ontkennen, wordt nu verondersteld dat China appartementen op overschot heeft om 200 miljoen mensen te huisvesten.
Voorkeurtarieven elektriciteitsprijzen niet voor verslinders
De voorkeurtarieven voor elektriciteit die in 22 provincies gelden voor ondernemingen, worden geschrapt voor energieverslinders. China is reeds geslaagd het proportioneel energieverbruik sedert 2005 met 15,6 % te verminderen, maar het doel is 20 % minder tegen eind dit jaar. De zware industrie, die veel energie verslindt, produceert slechts 28 % van het BNP maar verbruikt 56 % van de energie. Tijdens de stimuleringspolitiek tegen de financiële crisis verminderden sommige besturen de energiefactuur van hun zware nijverheid, maar hieraan komt een einde. De industrie moet resoluut investeren in een schonere productie. Verwacht wordt dat de verhoging van de stroomprijs zal doorgerekend worden aan de verbruikers, met mogelijks inflatie tot gevolg.
Pekings luchthaven derde drukste

De luchthaven van Peking is nu ‘s werelds derde drukste luchthaven, na Atlanta en London. Daarmee stak het recentelijk Chicago, Tokio en Parijs voorbij. Dit blijkt uit een rapport van de internationale vereniging van luchthavens in Genève. Pekings passagiersvervoer steeg het afgelopen jaar met 16,9 % tot 65 miljoen. Tijdens het eerste semester behandelde de luchthaven 35 miljoen passagiers, terwijl Heathrow het aantal passagiers zag dalen tot 30 miljoen, onder meer door de vulkaanuitbarsting in IJsland. Hongkongs luchthaven is nu de derde luchthaven inzake internationaal passagiersverkeer, na Londen en Parijs, en blijft eveneens de eerste luchthaven qua internationaal luchtvrachtverkeer, post niet meegerekend. Memphis blijft de grootste binnenlandse cargohub, gevolgd door Louisville. Bij de 25 snelst groeiende luchthavens zijn er 17 Chinese, maar in de toekomst kunnen deze meer concurrentie verwachten van de supersnelle trein.
Nieuwe stresstests voor Chinese bankensector
China’s bankensector zal verdere stresstests ondergaan die een plotselinge daling van de prijzen van onroerend goed (tot 60 procent) simuleren. Uit een vorige testronde bleek dat China’s banken een daling van 30 % goed aankunnen. Huizenprijzen daalden met 0,1 % in juni, vergeleken met het jaar ervoor. Dat was de eerste daling in 18 maanden. De daling volgde op nieuwe maatregelen om oververhitting van de huizenmarkt tegen te gaan. Deze maatregelen worden aangescherpt doordat  kopers van een derde huis in Beijing, Shanghai, Shenzhen en Hangzhou, onmiddellijk 60 % van de prijs moeten aanbetalen en tegen hogere rentetarieven lenen dan in andere steden. De nieuwe stresstests zullen uitgevoerd worden in specifieke steden waar de huizenprijzen de laatste maanden sterk gestegen zijn. Ook in vastgoedgerelateerde ondernemingen van sectoren als staal, cement en bouwmaterialen zouden stresstests uitgevoerd worden op hun leningen.    Bron: Radio86
 Algen toch nuttig

Algen opgevist in China’s meren die getroffen worden door eutroficatie, kunnen worden aangewend bij vezels voor hightech stoffen. We meldden recentelijk de algenplaag in China’s derde grootste meer, het Taimeer. Door de hitte dit jaar bedreigt de plaag ook China’s vijfde grootste meer: het Chaomeer in Anhui. In de stad Qingdao, die voor de Olympische Spelen 2008 zelf getroffen werd door een algenplaag, heeft een universitair labo samen met de Xiyingmengroep 50 miljoen geïnvesteerd in een onderneming die de algen gebruikt. Uit deze wordt alginaat onttrokken dat dient voor hightech stoffen in kledij voor brandweerlui en medisch personeel. Volgens dokter Kong Qingshan laat hun huidige technologie toe om 200 à 250 kg alginaat te onttrekken aan een ton droge algen. Met dit alginaat kan 200 kg alginaatvezels worden vervaardigd. De kost voor één ton bedraagt ongeveer 60.000 yuan. De onderneming kan jaarlijks 1000 ton alginaat vervaardigen.
Bewonersprotest tegen aluminiumfabriek
Zo’n 1000 bewoners uit de stad Bose in het kanton Jingxi (provincie Guangxi) hebben geprotesteerd tegen de vervuiling door een lokale aluminiumfabriek. Het protest dateert van 17 juli, toen de bewoners de zetel van het kanton wilden bezetten. Toen de politie dit verhinderde, gooiden de dorpelingen met stenen. Ze trokken ook naar de aluminiumfabriek, waar schade werd aangericht. De officials van Bose trokken naar de plaats van het onheil en praatten met beide kampen. De aanleiding was de omlegging van een transportweg voor de onderneming, nadat de normale transportweg beschadigd was door een geologische ramp. Jingxi beweert de nodige maatregelen getroffen te hebben opdat incidenten niet meer zouden voorvallen. Het is niet duidelijk, behalve meer politie, welke milieumaatregelen daartoe behoren.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *