Dit jaar voor 10 biljoen ¥ lokale infrastructuurwerken gepland

De provincies en regio’s zijn van plan om in 2023 voor 10 biljoen yuan infrastructuurwerken uit te voeren en dit met nadruk op meer technologische kwaliteit. Vooral het slim maken van die infrastructuur biedt mogelijkheden. We geven Shanghai als voorbeeld van investeringen die meer kwaliteit nastreven.

Foto CGTN Disclaimer

Met de Volkscongressen van de lagere overheden voor de deur wordt duidelijk wat ze dit jaar van plan zijn.  De regio’s en provincies willen in 2023 voor10.000 miljard yuan infrastructuurwerken uitvoeren. Het gaat om meer werken dan vorig, jaar maar vooral met meer nadruk op kwaliteit.

Maandag maakte Guiyangs district Nanming 15 grote projecten bekend in IT, nijverheidszones en digitale economie. Enkel tijdens het eerste kwartaal gaat het om 687 sleutelprojecten met voor 396 miljard investeringen. Binnen-Mongolië plant dit jaar voor 774 miljard yuan werken of 140 miljard mee dan vorig jaar. Chongqing tijdens het eerste kwartaal begonnen met de lancering van 354 projecten en 319 miljard investeringen en dit in de sectoren elektronica, nieuwe energie voertuigen en digitale economie. Dit jaar plant Chongqing 1100 grote projecten die in totaal 3 biljoen yuan kosten. Te Shanghai houden 77 van de 1981 projecten verband met de wetenschappelijke en technologische nijverheden.

Naast de klassieke werken aan spoorwegen, wegen, luchthavens en waterbeheersing bevat de lijst ook projecten voor geavanceerde apparatuur, nieuwe energie en de digitale economie. UBS economisten hebben echter nagevlooid dat de groeivoet van de investeringen zou vertragen van 11,5% in 2022 tot 5 à 6%, .maar verwacht dat de fiscale multiplicator stijgt.

Digitale impuls

Uit de plannen blijkt dat de digitale economie zal fungeren als een nieuwe impulsbron voor een meer kwalitatieve ontwikkeling. Er liggen immers investeringsmogelijkheden in het digitaal upgraden van spoorwegen, havens, rurale internetwerken en andere computerinfrastructuur . Hoewel het herleven van het verbruik dit jaar duidelijk zal zijn, wordt de uitvoer een ernstig probleem zodat om de groei op peil te houden de provincies wel moeten investeren in infrastructuur netwerken. Daartoe werden in januari 600 miljard obligaties voor lokale overheden uitgeschreven. De China Development Bank heeft van haar kant voor 15 miljard yuan groene obligaties uitgeschreven voor de milieubescherming van de Jangtse rivier. Binnen-Mongolië streeft ook meer groene kwaliteit na door één miljoen ha grond te bebossen of te beplanten.

Shanghai

Fofo baseinshanghai.com Disclaimer

Shanghai heeft maandag een ontwikkelingsplan voorgesteld voor het Greater NeoBay Innovatiepark waarvan gehoopt wordt dat er tegen 2025 1000 hightech ondernemingen in zullen gevestigd zijn. De NeoBay Global Innovation and Entrepreneurship Community werd in 2015 opgezet in het Minhang district door de Shanghai Jiao Tong University.  De incubator groeide  uit tot de 17 km² grote Grand NeoBay-gordel met ook de East China Normal University. Het nieuwe plan wil de oorspronkelijke ,innovatiecapaciteit uitbreiden met bio-geneeskunde, kunstmatige intelligentie, en geavanceerde apparatuur nijverheden. Het benadrukt ook de integratie van industrie, onderwijs, onderzoek en toepassing om prioriteit te verlenen aan proeven en beleidsuitvoering zoals het promoten van de commercialisering van sci-tech-prestaties.van technologie incubators met wereldwijde invloed

.Het plan stelt ook een reeks kerntaken en maatregelen voor waaronder drie gefaseerde doelen, vijf actieplannen en vier veiligheidsmaatregelen. Volgens het plan zal het sci-tech centrum tegen eind 2023 meer dan 600 hightechbedrijven hebben, waaronder meer dan 70 bedrijven met een geschatte waarde van meer dan 100 miljoen yuan.. De verwachting is dat er tegen 2025 1000 hightech bedrijven gehuisvest zijn die een omzet hebben van 100 miljard yuan en doorbraken maken op het vlak van kern technologieën. Om het doel te bereiken specifieert het plan ook 5 actieplannen met 22 maatregelen. Naast de nadruk op bio-geneeskunde, kunstmatige intelligentie, en geavanceerde apparatuur nijverheden wordt ook gefocust op toekomstige sectoren zoals de digitale economie, milieu & koolstofarm en het metaversum zodat meerdere nijverheidsclusters gevormd worden.

Bron Global Times, yicaiglobal.com

Print Friendly, PDF & Email