Doortastende aanpak van de corona-opflakkering in Xi’an

Deze maand kent Xi’an de grootste opflakkering van Covid-19 in China sinds de eerste golf in Wuhan. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk uitdoven van de besmettingen en het beletten van verspreiding naar elders in China.

Aanschuiven voor het testcentrum

Xi’an is een stad met 12-13 miljoen inwoners en hoofdstad van de provincie Shaanxi. Op 9 december werd er een coronabesmetting ontdekt. Die bleek afkomstig van een besmette persoon die op 4 december uit Pakistan kwam. Sindsdien is het aantal besmettingen gestegen tot 175 op 27 december. Elders werden dezelfde dag nog 7 gevallen ontdekt, allen gelinkt aan die van Xi’an.

Dankzij de hoge graad van vaccinatie in China (83%) heeft de grote meerderheid van de besmette personen geen ernstige ziekteverschijnselen. De zwakte van de symptomen geeft het virus echter ook de kans zich meer ongemerkt te verspreiden.

Xi’an heeft de intussen beproefde maatregelen genomen: snel traceren van oorsprong van de besmetting en van de contacten van de besmette persoon, strikte quarantaine en behandeling op speciale locaties, algemeen en herhaald testen van de bevolking, gefocuste lockdown van risicowijken, beperking van verplaatsingen van en naar Xi’an.

De maatregelen hebben de toename van de besmettingen nog niet gestopt. Daarom werd vanaf 23 december een groot deel van de stad in lockdown geplaatst. Alleen de essentiële winkels en instellingen blijven open. Bewoners worden verzocht thuis te blijven behalve om zich te laten testen. Eén persoon per gezin gaat om de twee dagen boodschappen doen. Iedereen wordt om de twee dagen op covid-19 getest. Het vervoer in- en uit de stad ligt stil behalve voor essentiële goederen en diensten. Alleen voertuigen van medische diensten en voor levering van levensnoodzakelijke producten mogen nog rijden.

Striktere maatregelen tegen meer besmettingen

Desondanks werden op 27 december 175 gevallen ontdekt. Dat is het hoogste aantal dagelijkse besmettingen in China sinds april 2020, na het blussen van de eerste coronagolf in Wuhan. In totaal telt Xi’an sinds 9 december al 811 gevallen. Het gaat telkens om de deltavariant. De jongste besmette is een baby van een maand oud. Enigszins bemoedigend is dat van de 175 nieuwe besmettingen er al 105 in quarantaine zaten. Maar bij de vierde algemene testronde werden toch 69 besmette personen ontdekt die gewoon rondliepen; één zieke persoon bood zich zelf aan in een hospitaal.

Intussen is de vijfde algemeen testronde gelanceerd. In de stad zijn liefst 5.077 testcentra geopend, met een staf van 31.000 medische werkers. In drie stadsdistricten met het meest besmettingen wordt vanaf 28 december iedereen dagelijks getest.

Er is bijstand opgeroepen van provinciale en nationale experts in preventie en behandeling. De behandeling gebeurt met zowel westerse als traditionele geneeskunde. China heeft al efficiënte geneesmiddelen tegen covid-19 ontwikkelt maar die komen ten vroegste in januari op de markt. Tegen 26 lokale ambtenaren zijn sancties genomen omwille van onvoldoende preventiemaatregelen.

Het aantal wijken met ‘middelmatig risico’ werd zondag opgetrokken van 115 naar 150. Er is één wijk met hoog risico. De lockdown geldt vanaf maandag voor de hele stad. Op overtredingen staan straffen van maximum tien dagen opsluiting en een boete van 500 yuan (70 euro).

Het nationale examen voor de toelating tot master studies tussen 24 en 26 december kon doorgaan in Xi’an. 135.000 jongeren namen er aan deel. Er waren speciale zalen voor studenten in quarantaine en voor besmetten.

Zhang Boli, een expert van de Chinese Academy of Engineering, denkt dat de besmettingen half januari onder controle zijn en de uitbraak vóór het Chinese nieuwjaar op 1 februari voorbij zal zijn. Niet iedereen is even optimistisch. Er wordt bijvoorbeeld op gewezen dat het voor veel besmettingen niet gelukt is de oorspronkelijke cluster te traceren wat preventie bemoeilijkt.

Tot nu toe lijkt de verspreiding van de besmettingen buiten Xi’an onder controle. Op 27 december waren er slechts 7 in heel China.

Sinds het begin van de epidemie in januari 2020 telt China 101.485 geregistreerde besmettingen. Er zijn 4.636 overlijdens geregistreerd. Sinds januari 2021 viel er geen enkele coronadode meer. Meer over de Chinese nul-covid strategie publiceerden we in een eerder artikel.

Beijing zet zich schrap

Op 4 februari beginnen de Olympische Winterspelen in Beijing. De veiligheidsmaatregelen zullen strikt zijn en het hele gebeuren zit in een gesloten bubbel, zonder fysiek contact met de rest van de stad. China vertrouwt erop dat het voldoende ervaring heeft met het nul-covid beleid om de spelen veilig te laten verlopen.
De stad Beijing heeft met het oog op de opflakkering in Xi’an en de verspreiding van de omikron variant in de wereld wel bijkomend bepaalde maatregelen afgekondigd. Zo wordt thuiswerk aangemoedigd, zijn er beperkingen van het aantal personen op bijeenkomsten, en mogen personen die wonen in een wijk met besmettingen de stad niet verlaten tenzij voor essentiële verplaatsingen.

Bronnen: Xinhua, People’s Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.