Gelijke rechten voor boeren op stapel

De permanente commissie van het Nationaal Volkscongres, bijeen in haar tweemaandelijkse voltallige vergadering werkt aan een aanpassing van de kieswet. Ook de regeling ‘aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden’ wordt onder de loep genomen. Het resultaat moet zijn dat er meer gelijkheid komt tussen de rechten en de behandeling van plattelands- en stadsbevolking.
De kieswet ingesteld in 1953 en helemaal vernieuwd in 1979, werd voor het laatst geamendeerd in 1995.
Het Nationaal Volkcongres telt 3000 afgevaardigden; de permanente commisie beslist over de regels voor de verdeling over het grondgebied.Vanaf het begin mochten de plattelandsbewoners minder volksvertegenwoordigers kiezen dan de stadsbewoners. Men wilde voorkomen dat door de ongelijke verhouding tussen beide groepen, het platteland oververtegenwoordigd zou zijn.
In 1949 leefde immers 90 procent van de bevolking nog op het platteland. Door de hervormingen en veranderingen in de maatschappij is de verhouding vandaag 45.7% in de stad tegenover 54.3% op het platteland.
De tijd is gekomen om een eind te maken aan de regel dat elk congreslid van het platteland vier keer meer burgers vertegenwoordigt dan een lid uit de stad, ingesteld in 1995.
Anders gezegd, nu nog spreekt 1 persoon namens 960,000 burgers van buiten de stad en 1 namens 240,000 stadbewoners  en die scheve verhouding wordt ongedaan gemaakt. De gelijkschakeling die er binnenkort zal komen, zal ervoor zorgen dat het platteland daadwerkelijk evenveel politiek gewicht krijgt als de stad.
Nog een ongelijkheid die uit de wereld zal worden geholpen is die tussen de schadevergoeding bij ongevallen (in verkeer en op de werkvloer) en bij medische nalatigheid.
Die is voor boeren op dit moment nog lager dan voor stadsbewoners.

Overleg onder volksvertegenwoordigers

Overleg onder volksvertegenwoordigers

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *