Groeivoet 2024 blijft rond 5%

Premier Li Qiang heeft tijdens zijn toespraak voor het Volkscongres de groeivoet voor de economie dit jaar weer op 5% bepaald. In de nijverheid ligt de klemtoon op digitalisering en meer duurzaamheid. Om grote projecten uit te voeren zullen weer speciale obligaties van de lokale overheid uitgegeven. De politiek van openstelling wordt verder doorgedreven.

Openingszitting Volkscongres met regeringsrapport Foto Xinhua Disclaimer

De groeidoelstelling voor dit jaar blijft met 5% dezelfde als vorig jaar niettegenstaande het IMF maar 4,6% dit jaar voorspelt. Een percentage van ongeveer 5 % zou ook sneller zijn dan het verwachte wereldwijde groeipercentage van 3,1 % en de voorspelling van 1,5 % voor geavanceerde economieën en 4,1 procent voor opkomende markten en ontwikkelingseconomieën. Vorig jaar groeide de Chinese economie met 5,2% niettegenstaande vele westerse stemmen dat de Chinese economie na Covid niet echt terug op gang zou gekomen zijn. Li gaf toe dat er risico’s en potentiële gevaren in onroerend goed, schulden van lokale overheden en kleine en middelgrote financiële instellingen in sommige gebieden acuut waren.

Het land wil meer dan 12 miljoen nieuwe banen in de stad creëren en de groei van de consumentenprijsindex op ongeveer 3% houden, aldus het rapport. Het heeft als doel het energieverbruik per eenheid bnp met 2,5 procent te verminderen ten opzichte van vorig jaar.

Digitaliseren industrie

Premier Li Qiang Foto Xinhua Disclaimer

China wil de technologie in de productiesector omvormen en upgraden, geavanceerde productieclusters bevorderen en nationale demonstratiezones voor nieuwe industrialisatie ontwikkelen als onderdeel van het bredere streven om traditionele industrieën duurzamer, slimmer en milieuvriendelijker te maken, aldus het regeringsrapport.
Er moeten grotere inspanningen worden geleverd voor het hoogwaardige ontwikkelen van de digitale economie, digitale industrieën ontwikkelen, traditionele industrieën omvormen met digitale technologieën en digitale technologieën volledig in de reële economie integreren. Dit jaar worden de uitgaven aan technologie en wetenschappelijk onderzoek met 10% verhoogd tot bijna 52 miljard dollar.
In het rapport staat ook dat China het onderzoek naar en de ontwikkeling en toepassing van big data en kunstmatige intelligentie zal intensiveren, een AI Plus-initiatief zal lanceren en digitale industrieclusters met internationale concurrentiekracht zal opbouwen. Het zal ook platformondernemingen ondersteunen bij hun rol in het bevorderen van innovatie, het stimuleren van werkgelegenheid en het concurreren op het internationale toneel.
Er moet ook meer worden gedaan om de basisgegevenssystemen te verbeteren en de ontwikkeling, openheid, verdeling en het gebruik van gegevens te bevorderen om de digitale infrastructuur te ontwikkelen en om sneller te werken aan de totstandkoming van een verenigd computersysteem, aldus het rapport. Wat laatstgenoemde uniformisering van de datasystemen betreft, werd recentelijk nog maar begonnen met de inventarisatie van de databanken.

Openstelling

Foto China Daily Disclaimer

China zal meer maatregelen implementeren om een nationale behandeling te garanderen voor ondernemingen met buitenlands kapitaal. Er zullen inspanningen worden geleverd om buitenlandse investeringen aan te trekken. Alle markttoegangsbeperkingen voor buitenlandse investeringen in de verwerkende industrie zullen worden afgeschaft en markttoegangsbeperkingen in dienstensectoren zoals telecommunicatie en gezondheidszorg, zullen worden verminderd. China zal de multilaterale, bilaterale en regionale economische samenwerking verdiepen en ernaar streven toe te treden tot de Partnerschapsovereenkomst inzake de digitale economie en het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.

Financiën

Pers op Volkscongres Foto China Daily Disclaimer

Voorts zal  China een voorzichtig monetair beleid voeren op een flexibele, gepaste, doelgerichte en effectieve manier en zich tegelijkertijd inspannen om de onderliggende stabiliteit van de kapitaalmarkt te verbeteren, Volgens het regeringsrapport zal de liquiditeit op peil worden gehouden en zullen de financiering en de geldhoeveelheid gelijke tred houden met de verwachte economische groei en de stijging van de consumentenprijsindex.
Er zag gepoogd de aling van de totale financieringskosten te bevorderen en de wisselkoers van de renminbi stabiel te houden . Het begrotingstekort wordt vastgesteld op 3% van het bnp. Het proactief fiscale beleid wordt versterkt.
Verwacht wordt dat de belastinginkomsten dit jaar weer zullen toenemen en dat de algemene begrotingsuitgaven 28,5 biljoen yuan zullen bedragen, een stijging van 1,1 biljoen yuan ten opzichte van vorig jaar. Het land is ook van plan om 3,9 biljoen yuan aan speciale obligaties van de lokale overheid uit te geven, een stijging van 100 miljard yuan ten opzichte van vorig jaar.
Om de financieringsproblemen op te lossen voor een aantal grote projecten heeft China ook gepland om vanaf dit jaar gedurende een aantal opeenvolgende jaren speciale schatkistobligaties met een zeer lange looptijd uit te geven,.

Het budget voor Defensie gaat er dit jaar met 7,2 % op vooruit terwijl dat in Japan een sprong van 16% maakt en het VS budget voor Defensie vier maal hoger ligt. China trekt maar 1,3% van het bnp uit voor Defensie terwijl de norm in de NATO-landen op 2% werd bepaald. België zit op 1,18% van het bnp, Nederland op 1,2% dus praktisch Chinese toestanden. Tot zover de krachtlijnen van Li Qiangs regeringsrapport voor het Volkscongres vandaag.

Dit jaar zal op het einde van het Volkscongres geen persconferentie plaats vinden en dat zou normaal ook in de toekomst het geval zijn. Naar verluidt is dit om overlappingen te vermijden: dit jaar zijn er al drie persconferenties gepland waarbij een van BuZa minister Wang Yi. Volgens de SCMP vindt de premier dat de bevoegde ministers beter geplaatst zijn om op gespecialiseerde vragen te antwoorden.

Bronnen: China Daily, Global Times, SCMP, Asia Times

Print Friendly, PDF & Email