Grote politieactie tegen mensenrechtenadvocaten

De afgelopen twee dagen heeft de politie tientallen advocaten in mensenrechten opgepakt. De politieactie kwam er nadat 100 advocaten een petitie tekenden tegen de verdwijning donderdag van de advocate Wang Yu. Zij verdedigde op haar beurt Wu Gan die vorige week officieel in beschuldiging werd gesteld voor “aanzetten tot ondermijning en aansporen tot onrust”.

advokdis

Wang Yu


Het begon met de ondertekening door 100 advocaten van een petitie tegen Wang Yu, aldus de mensenrechtengroep uit Hongkong China Human Rights Lawyers Concern Group die zich baseert op hun collega’s van het vasteland, de Chinese Human Rights Defenders. Advocate Wang Yu verdween donderdag spoorloos nadat ze een sms’je verstuurde dat haar deur werd opengebroken. Aangenomen wordt dat ze door de politie is meegenomen. Haar twee collega’s bij het advocatenkantoor Beijing Fengrui Zhou Shifeng en Li Zhuyun werden vrijdag door de politie meegenomen terwijl de andere advocaat Wang Quanzhang en nog 3 andere stafleden spoorloos zijn.
wugan

“Slachter” Wu Gan


In Beijing Fengrui werkte ook de voormalige bewakingsagent bij Xiamen Airlines Wu Gan die vorige week gearresteerd werd wegens het “aanzetten tot subversie en het veroorzaken van onrust”. Hij riskeert 10 jaar hechtenis. In mei liep in de officiële pers een campagne tegen hem “om zijn ware aard aan het licht te brengen”. Hijzelf gebruikt de bijnaam van “slachter”  verwijzend naar zijn acties tegen corrupte machthebbers.
Tot zondagmiddag waren meer dan 100 personen over 15 steden en provincies gearresteerd en 82 werden terug vrijgelaten, aldus de mensenrechtenverenigingen. Sommigen zoals Zhang Xuezhong wilden geen verklaring afleggen. Volgens andere vrijgelaten verdachten werden ze door de politie aangemaand geen steun te verlenen aan Wang Yu. Volgens onderzoeker William Nee, directeur van de China-afdeling van Amnesty International waren de aangehouden advocaten allen actief op de sociale media en is de regering beducht voor hun invloed bij het publiek over verdediging van mensenrechten. Volgens het Volksdagblad was de actie van de politie gericht tegen een criminele groep die het advocatenkantoor Beijing Fengrui als platform gebruikt. China Daily beschuldigt de groep advocaten ervan om sinds 2012 in 40 gevallen op een onwettelijke wijze het gerecht te hebben willen beïnvloeden door onder meer het inhuren van personen die protesteerden.
Nog in de gerechtelijke sfeer valt te signaleren dat nu ook tegen de 61 jarige ondervoorzitter van het Supreme People’s Court, Xi Xiaoming, een onderzoek loopt op verdenking van corruptie.
Bron SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

10 comments for “Grote politieactie tegen mensenrechtenadvocaten

 1. huub Gulickx
  13 juli 2015 at 16:54

  Ouwerwets stalinisme in actie, Zeer tragisch en het toont de angst van de overheid voor de “rule of law”

 2. Frank Willems
  14 juli 2015 at 07:59

  Wat me opvalt is het negatieve op emotie gerichte taalgebruik van Amnesty en anderen. In China kan elke dissident zichzelf mensenrechtenadvokaat noemen, want advokaat is er geen beschermd beroep. En iemand ondervragen en dezelfde dag naar huis laten gaan is niet hetzelfde als iemand arresteren. “Dissidenten ondervraagd” zou al heel wat objectiever en klinken dan “Mensenrechtenadvocaten gearresteerd”. Ook Huub is in zijn reactie in hetzelfde bedje ziek met het scheldwoord “stalinisme” en het emotionele “tragisch”. Heeft de overheid schrik van de “rule of law”? Xi wil juist de “rule of law” versterken! Ooordeel niet te vlug.

 3. Lok
  14 juli 2015 at 08:27

  Huub, nee! Het toont enkel dat de “rule of law” nog onvoldoende uitgewerkt is. Niet meer en niet minder.
  Wanneer de “rule of law” beter is uitgewerkt, is er ook meer transparantie. Geen enkele legitieme regering is gebaat bij het systematisch onderdrukken van zijn eigen bevolking. Jouw suggestie hierop lijkt eerder op een ideologisch vooroordeel.

 4. huub Gulickx
  14 juli 2015 at 17:02

  Dat ik een ‘ideologisch vooroordeel’ heb wil ik bestrijden. Wel heb ik een ideologisch OORDEEL.
  Ik ben meer socialist met (om wat chineesachtig vocabulaire te gebruiken) anarchistische karakteristieken 🙂
  Deze actie doet mij teveel denken aan een soortgelijk overheids-ingrijpen een tijd terug. Toen werden plots alle populaire, kritische columnisten op Weibo opgepakt. De beschuldigingen waren ongelooflijk vaag. Ik herinner me dat er eentje was die werd beschuldigd van hoerenloperij maar op CCTV (nog voor een eventuele veroordeling) bekende schuldig te zijn aan het verspreiden van geruchten.
  Weibo in z’n kritische functie is verdwenen. Dat zelfde patroon gaat zich ook voordoen mbt kritische advocaten.

 5. Lok
  15 juli 2015 at 14:46

  @Huub
  Je houdt vast aan je (voor)oordeel dat er systematische onderdrukkingen plaatsvinden in China. De Chinese werkwijze van dialogeren wijkt inderdaad in sterke mate af van je anarchistische maatstaven die (westerse) absolute vrijheden voor elke individu nastreven. Maar het Chinese ontwikkelingsmodel stelt deugden centraal als na te streven doelstellingen, niet de absolute vrijheden. Elke individu in China heeft zowel plichten als rechten die relatief zijn. Niet iedereen is zich daar echter van bewust, dan kunnen er overheidsmaatregelen getroffen worden.
  Zolang je het verschil niet ziet (en aanvaardt) tussen de ontwikkelingsmodellen met anarchistische en Chinese karakteritieken, zal je je blijven verwonderen/ergeren aan de realiteit.

 6. huub Gulickx
  17 juli 2015 at 17:32

  Hallo LOk,
  1)”Je houdt vast aan je (voor)oordeel dat er systematische onderdrukkingen plaatsvinden in China.” ik ben het met je eens dat iemand die een ander oordeel heeft, een vooroordeel heeft.
  2)”De Chinese werkwijze van dialogeren” het lijkt me interessant om bij dat ‘dialogeren’ met die 100 advocaten zelf aanwezig te zijn, voordat ze gecremeerd zijn.
  3)”het Chinese ontwikkelingsmodel stelt deugden centraal” vandaar dat er nu al meer dan 100.000 zijn bestraft op ondeugden.
  4)”Elke individu in China heeft zowel plichten als rechten die relatief zijn.” da’s echt een platitude die je overal kunt toepassen.
  5″Zolang je het verschil niet ziet (en aanvaardt) tussen de ontwikkelingsmodellen met anarchistische en Chinese karakteritieken, zal je je blijven verwonderen/ergeren aan de realiteit.” Dat klopt. Ik zou ‘anarchistisch’ vervangen door ‘socialistisch’.

 7. Lok
  18 juli 2015 at 14:46

  Vanuit het westerse waardensysteem is het een objectief oordeel dat er systematisch mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Vanuit het Chinese waardensysteem is dit westers “objectief” oordeel een vooroordeel en is het Westen zelf waar er een deugdzaamheidsvacuüm heerst. Is het ene systeem superieur aan de andere of niet? Waarschijnlijk niet. China heeft het perfecte ontwikkelingsmodel niet ontwikkeld. Maar heeft het Westen dat al uitgevonden?
  De discussie begint pas echt als we de achterliggende oorzaken van deze waardensystemen gaan analyseren. Een maatschappij bestaat uit mensen. Zijn zij van nature goed of slecht? Zullen ze hun medemens in nood helpen als er geen beloning of straf tegenover staan? Het antwoord hierop bepaalt de manier waarop een maatschappij is opgebouwd. Het antwoord is nooit 100% zwart of wit, maar de nadruk die erop wordt gelegd kunnen we wel vaststellen.

 8. Lok
  18 juli 2015 at 14:46

  In het christelijke Westen staat de zonde centraal. De mens moet behoed worden om het kwade te doen. Vroeger wordt hiervoor het geloof ingeschakeld, later de wetten. De staat is de verpersoonlijking van de mensenmassa en moet aldus worden beteugeld via wetten en gecontroleerd door democratische instellingen. In China staan confucianistische deugden centraal. De mens wordt gestimuleerd om het goede te doen. De staat heeft maar legitimiteit zolang het deugdelijk gedraagt.
  Elk systeem heeft zijn eigen sterktes en zwaktes. In het Westen wordt er te veel nadruk gelegd op rechten/vrijheden en te weinig nadruk op het moreel besef/plichten. In China gebeurt dat juist andersom. In China erkent de overheid hun eigen zwakte en wordt er stappen gezet om een echte rechtsstaat te scheppen. In het Westen is men vastgeroest aan zijn eigen gelijk. Daarom is het geen platitude te stellen dat in China elk individu zowel plichten als rechten heeft die relatief zijn. In het Westen is dat wel een platitude.

 9. Lok
  18 juli 2015 at 14:47

  Ervaren mensen waarvan hun (relatieve) rechten worden geschonden als systematische onderdrukkingen van de Chinese overheid? Waarschijnlijk wel. Maar beseffen ze ook wat de gevolgen zijn als hun rechten niet worden geschonden? Waarschijnlijk niet. Hun medemens wordt dan op zijn beurt waarschijnlijk geschonden in zijn rechten. Het is ook een plicht om andermans recht niet te schenden. De Chinese overheid probeert daar een middenweg in te vinden via het deugdensysteem. Dit systeem is heel vatbaar voor corruptie, maar op zich is het niet slechter of beter dan het rechtensysteem in het Westen. In China beseft men dat recht en ethiek (deugd) hand in hand moeten gaan. Zie ook het artikel:
  http://www.chinasquare.be/achtergrond/de-leider-en-het-volk-de-politieke-filosofie-van-xi-jinping/

 10. huub gulickx
  19 juli 2015 at 18:15

  “Maar beseffen ze ook wat de gevolgen zijn als hun rechten niet worden geschonden? ” Welke gevolgen ondervindt iemand als zn rechten NIET worden geschonden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar