Jiangsu registreert haar 10 miljoenste individuele onderneming

Een nog steeds veel gehoorde uitspraak over China is dat ‘vrijwel alle ondernemingen aan de staat toebehoren’. Dit artikel neemt Jiangsu, een van ’s lands rijkste provincies, als voorbeeld om te laten zien dat de Chinese werkelijkheid anders is.

De locatie van de provincie Jiangsu; illustratie Wikipedia (disclaimer)

Ondernemingsvormen

Vorige week berichtten wij over Chinese staatsondernemingen en dit nieuws over privébedrijven sluit daar goed bij aan. Het beleid van de Chinese overheid is dat in principe alle economische bedrijvigheid middels private ondernemingen geschiedt. Alleen een aantal strategisch belangrijke industrieën blijven in handen van staatsondernemingen. Er zijn verscheidene vormen van privéondernemingen in China. Dit bericht betreft de allerkleinste: ondernemingen opgericht en geleid door één persoon. De Chinese term daarvoor is geti qiye, letterlijk: ‘individuele onderneming’.

Jiangsu

Jiangsu is een dichtbevolkte rijke kustprovincie, gelegen ten noorden van Shanghai. De hoofdstad Nanjing is in de republikeinse tijd een aantal decennia de nationale hoofdstad geweest. Onlangs heeft Xue Qiang, Adjunct-Directeur van het Jiangsu Provincial Market Supervision Bureau, een individuele bedrijfslicentie afgegeven aan Zhang Kang, de exploitant van de Yuhuatai District Aifanduo Bakkerij. Die werd daarmee de 10 miljoenste individuele ondernemer in de provincie Jiangsu en de provincie Jiangsu werd de eerste provincie in het land met meer dan 10 miljoen geregistreerde individuele ondernemingen.

Ruggengraat van de economie

Individuele ondernemingen spelen een belangrijke rol in het functioneren van de economie, het vergroten van de werkgelegenheid, het bevorderen van ondernemerschap en innovatie en het verbeteren van de levensstandaard van de burgers. Met de verdieping van de hervorming van het commerciële systeem en de voortdurende toename van de steun voor individuele ondernemingen en is het aantal individuele industriële en commerciële ondernemingen snel gegroeid en is de individuele economie van Jiangsu tot bloei gekomen. In de afgelopen jaren heeft het Jiangsu Provincial Market Supervision Bureau zijn rol ten volle benut. Het aantal individuele ondernemingen is gegroeid van 3,482 miljoen aan het einde van 2012 tot de huidige 10 miljoen, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 11,1% en goed voor ruwweg 69,9% van het totale aantal ondernemingen in de provincie.

Integratie

Het hoofdthema van het eerdere artikel over staatsbedrijven was het creëren van synergie middels de integratie van hun activiteiten. Het Jiangsu Provincial Market Supervision Bureau heeft vergelijkbare plannen voor de provinciale individuele ondernemingen. Zo wil het geregeld conferenties organiseren waarin de ondernemers informatie uit kunnen wisselen en een “maand van diensten aan individuele ondernemingen” in het leven roepen, waarin diverse overheidsorganisaties de gelegenheid zullen hebben te zien hoe zij de individuele economie kunnen steunen.

Bronnen: China Food Newspaper, Wikipedia.

Print Friendly, PDF & Email